ЈУ ЗЗЗ РС – Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 30.4.2024. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 30.4.2024. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 30.4.2024. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

** *** **

*** ** **

** ** ***

 

ЈУ Културни центар Власеница,

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос на одређено вријеме-приправник

I

В.Д. Директор ЈУ Културни центар Власеница, расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено вријеме у трајању од годину дана и то:

1.   Приправник са високом стручном спремом- дипломирани новинар .... 1  извршилац.

  II

ОПИС ПОСЛОВА

Приправник ће обављати послове на одређено вријеме и циљу оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла и полагање стручног испита.

 III

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА

Уговор о обављању приправничког стажа закључује се на одређено вријеме у трајању од годину дана.

 IV

ОПШТИ УСЛОВИ:

1)да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине;
2) да је старији од 18 година;
3) да има општу здравствену способност;
4) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци.                                                                       

В

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

-  ВСС,  дипломирани новинар (смјер журналистика).

VI

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Уз пријаву на Јавни конкурс кандидат је дужан да приложи доказ о испуњавању општих и посебних услова:

1. Биографија;
2. Увјерење о држављанству (нестарије од 6 мјесеци);
3. Извод из матичне књиге рођених;
4. Увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од                                најмање 6 мјесеци;
5. Оригинал или овјерена фотокопија дипломе о завршеној стручној спреми.

 

Напомена: Тражена документа овим конкурсом кандидати су дужни доставити као оригинал или овјерене фото-копије.

Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавјештења комисије достави увјерење о општој здравственој способности.

 VII

Са  свим кандидатима који буду испуњавали опште и посебне услове Конкурса, конкурсна комисија обавиће интервју, а о времену и мјесту обављања интервјуа кандидати ће бити накнадно обавјештени.

VIII

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања Конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ Културни центар Власеница, ул. Светосавска бр. 99, 75 440 Власеница, са назнаком: Пријава на јавни конкурс.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана