JU ZZZ RS – Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 2.4.2024. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 2.4.2024. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 2.4.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*** *

* ***

** **

„GRANIT MONTING" d.o.o. BANjA LUKA

JOVANA BIJELIĆA BB

78000 BANjA LUKA

 

OGLAS

 

RADNIK U KAMENOREZAČKOJ RADNjI(m)....................2 IZVRŠIOCA

 

Posebni uslovi:

-vozačka dozvola, „B" kategorija

Oglas otvoren do popune radnog mjesta.

Svi zainteresovani kandidati mogu da se jave na sledeći broj telefona: 065/691-375.

***

"AGROINŽENjERING"  s.p. BANjA LUKA

ĐURE DAMJANOVIĆA 177, BANjA LUKA

TELEFON: 066-094-185

 

Raspisuje:

                                                    oglas za rad na neodređeno vrijeme:

 

DIPLOMIRANI INŽENjER POLjOPRIVREDE ZA RAD U POLjOPRIVREDNOJ APOTECI  ....………………….. 1 IZVRŠILAC

Uslovi:

- diplomirani inženjer poljoprivrede – smjer biljna proizvodnja ili zaštita biljaka

Mjesto rada : Banja Luka

Oglas ostaje otvoren do 10.04.2024. godine

Prijave na oglas se dostavljaju na navedenu adresu ili za detaljne informacije pozvati na kontakt telefon poslodavca.

***

PU KLUB ZA DJECU „ JELENA"

BRANKA POPOVIĆA 56

78000 BANjA LUKA

 

Raspisuje

 

O G L A S

VASPITAČ ......................................................   2 IZVRŠIOCA

Mjesto rada:Banja Luka

Rad na određeno vrijeme

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/663-313

Oglas otvoren do 27.04.2024 godine

***

P.U. DJEČIJI VRTIĆ „ANĐEO"

BOŠKA TOŠIĆA 2

78000 Banja Luka

vrticandjeo@gmail.com

 

Raspisuje:

 

O G L A S

 

Vaspitač predškolske djece .........................   1 izvršilac

 

 Mjesto rada: BANjA LUKA

Rad na neodređeno vrijeme

 

Zainteresovani kandidati prijave šalju na navedenu adresu poslodavca.

Oglas otvoren do 10.04.2024 godine

***

„LAKI PLAST" s.p. Slobodan Lakić

RAMIĆI BB

78000 BANjA LUKA

 

OGLAS

 

RADNIK U PROIZVODNjI AMBALAŽE.........................2 IZVRŠIOCA

 

Svi zainteresovani kandidati se mogu javiti na sledeći broj telefona: 065522-890 Slobodan.

 

Oglas otvoren do popune radnih mjesta.

***

BANjALUČKA PIVARA ad  BANjA LUKA

SLATINSKA 8

78000 BANjA LUKA

 

Raspisuje

O G L A S

 

RUKOVAOC MAŠINA - SUVI DIO ................................................   9 IZVRŠIOCA

 

ODGOVORNOSTI I ZADACI:

•        Rad na mašini za upakivanje i ispakivanje  boca

•        Rad na mašini depaletizator, paletizator i pakerici

•        Kontrola dotoka boca, gajbi, ispravnosti i napunjenost gajbi, pojedinačnih paketa kao i pravilno

              upakivanje boca u gajbe

•        Rad na pregledu i čišćenju foto ćelija

•        Asistencija prilikom podešavanja mašina za druge vrste gotovog proizvoda

OD KANDIDATA  OČEKUJEMO:

 

•        SSS- po mogućnosti tehničkog smjera

•        Poželjno radno iskustvo ali nije presudno

•        Sposobnost samostalnog i timskog rada

•        Odgovoran  pristup u radu

 

ODABRANIM KANDIDATIMA NUDIMO:

•        Ugovor o radu na  određeno  vrijeme – sozonski poslovi

•        obuku na radnom mjestu

Mjesto rada: Banja Luka

Rok za podnošenje prijava je do 09.04.2024.godine.

Ukoliko ste zainteresovani da se pridružite našem proizvodnom timu prijaviti se možete slanjem Vaše biografije na email:  [email protected]

Banjalučka  pivara  se  zahvaljuje svim kandidatima na interesovanju za posao, a kontaktiraće kandidate prema ispunjenosti uslova.

***

„AGRARIAKOP" d.o.o. BANjA LUKA

SUBOTIČKA 5

78000 BANjA LUKA

 

OGLAS

 

Poslovođa poljoprivredne apoteke(m) ..................... 1 izvršilac

 

Radnik u magacinu(m)................................................................1 izvršilac

 

Svi zainteresovani kandidati mogu da se jave na sledeći broj telefona: 066/258-577.

 

Oglas otvoren do popune radnog mjesta.

***

JU OŠ „IVO ANDRIĆ" BANjA LUKA

BRANKA RADIČEVIĆA 16

78000 BANjA LUKA

                              

               Na osnovu člana 149. stav 1. tačka 6), a u vezi sa članom 150. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 81/22), i odredbi Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 70/23), člana 29. stav 1. tačka 6) Statuta JU Osnovna škola „Ivo Andrić" Banja Luka, broj 596/18 od 18.09.2018. godine i Odluke Školskog odbora JU OŠ „Ivo Andrić" Banja Luka, broj: 207/24 od 27.3.2024. godine, Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola „Ivo Andrić" Banja Luka,  r a s p i s u j e

 

K O N K U R S

ZA IZBOR DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA „IVO ANDRIĆ" BANjA LUKA

 

I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola „Ivo Andrić" Banja Luka raspisuje Javni konkurs za izbor direktora Javne ustanove Osnovna škola ''Ivo Andrić" Banja Luka.

II – Mandat

Mandat direktora Javne ustanove Osnovna škola  „Ivo Andrić" Banja Luka traje 4 (četiri) godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor ministru prosvjete i kulture dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada Republike Srpske imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska dostavljenog od strane Školskog odbora.

III  - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola „Ivo Andrić" Banja Luka može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Statutom Škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i to:

 

Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS, odnosno BiH,

2. da je stariji od 18 godina i

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

 

Posebni uslovi:

1. da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2. da ima najmanje pet godina radnog staža kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1., 

3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut  krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. 

Na mjesto direktora škole ravnopravno mogu konkurisati i lica iz člana 198. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22).

Pored ispunjavanja opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

IV -  Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

1. izvod iz matične knjige rođenih,

2. uvjerenje o državljanstvu,

3. diplomu o završenoj stručnoj spremi,

4. potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog staža kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome, kao i radni staž ostvaren na poslovima direktora škole,

5. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, izdato od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat,

6. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, koje će škola pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

7. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

8. potpisan prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

9. preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

10. kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

11. ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Dostavljena dokumentacija (koja je navedena u konkursu) neće se vraćati kandidatima.

V - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Rok za podnošenje prijava kandidata na konkurs za izbor direktora škole podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje se izdaju u Republici Srpskoj.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole:

Javna ustanova Osnovna škola „Ivo Andrić" Banja Luka, Branka Radičevića 16, 78000 Banja Luka, sa naznakom ''Javni konkurs za izbor direktora Javne ustanove Osnovna škola „Ivo Andrić"  Banja Luka".

VI - Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

***

BB COFFINS " d.o.o BANjA LUKA

NEVESINjSKA 11

78252 TRN-LAKAŠI

Tel: 051/584-153

E-mail: [email protected]

 

OGLAS

-za prijem u radni odnos-

 

Zbog povećanja obima posla raspisuje se konkurs.

RADNO MJESTO –  Radnik u proizvodnji pogrebne opreme – ŠNAJDER/KROJAČ.

Prijave lično dostaviti u sjedište firme, a sve informacije možete dobiti putem broja telefona 065/822-299 .

 

Konkurs je otvoren do popune radnog mjesta.

***

JU OŠ „HOLANDIJA" SLATINA

NIKOLAJA VELIMIROVIĆA 9

78253 SLATINA

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Profesor razredne nastave u centralnoj školi u Slatini na puno radno vrijeme,                       jedan izvršilac, pripravnik, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do kraja školske 2024/25. godine.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs jesu:

1)  da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2)  da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3)  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4)  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5)  da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6)  uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa adresom stanovanja i brojem telefona) potrebno je dostaviti dokumentaciju  na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje će se vršiti bodovanje po kriterijumu utvrđenom Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj  školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/23) i  to:  

1.  Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog  programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

2.  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

3.  Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoji podatak o prosjeku ocjena.

4.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nazaposlenih lica, nakon sticanja traženog zvanja.

5.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

6.  Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

7.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 3, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene. Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju predviđeni Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/23), i Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22), dana 16. 04. 2024. godine u  9.00  časova u prostorijama JU Osnovne škole „Holandija" u Slatini.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu Škole najkasnije tri dana prije testiranja. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje. Kandidati koji se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa dokumentacijom i kontakt telefonom dostaviti poštom na adresu škole                                                      

 /JU Osnovna škola „Holandija"  Slatina,

ulica Nikolaja Velimirovića broj  9, 

78253 Slatina/. Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja.                                                         

***

„ALUROL" d.o.o. TRN-LAKTAŠI

23.APRIL 32

78252 TRN

 

ALUROL DOO traži radnika na poziciji pripreme i montaže elemenata građevinske stolarije

Broj izvšilaca : 1

 

Profil kandidata :

Minimalno srednja stručna sprema poželjno tehničke struke

Sa ili bez radnog iskustva na sličnim poslovima

Starosti  do 25 godina

Vozačka dozvola B kategorije

Preciznost, odgovornost i posvećenost poslu

 

Nudimo :

Obuku na radu

Mogućnost stalnog zaposlenja nakon isteka probnog rada i pozitivne ocjene istog

 

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti slanjem biografije na email : [email protected] ili putem telefona na brojeve 051/508-750 i 065/515-381 .

***

JZU DOM ZDRAVLjA „SVETI VRAČEVI" ČELINAC

VIDOVDANSKA 5

78240 ČELINAC

O  G  L   A   S

za prijem radnika

 

1.  Dispečer u Domu zdravlja na neodređeno vrijeme

 

2.  OPŠTI USLOVI:

-        Da je državljanin RS, BiH,

-    Da je zdravstveno sposoban,

-    Da nije kažnjavan, odnosno osuđivan za krivična djela i da se protiv njega ne vodi krivični postupak i

-    Da je punoljetan.

 

3. POSEBNI USLOVI: 

- Završena SSS – Upravna škola,

-  Radno iskustvo 2 godine.

 

Uz prijavu na Oglas kandidat je dužan dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu (originalna dokumenta  ne smijue biti starija od šest mjeseci od dana izdavanja)  ili ovjerenu fotokopiju (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od jednog mjeseca) i to sledeće dokumente: 

-  Uvjerenje  o državljanstvu RS, BiH,

-  Izvod iz matične knjige rođenih,

-  Uvjerenje o nekažnjavanju,

-  Uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela,

-  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

-  Ljekarsko uvjerenje o  fizičkoj i psihičkoj  sposobnosti,

-  Svjedočanstvo o završenoj SSS, upravna škola.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Pismene pozive za intervju o kandidatima koji ispunjavaju uslove, Komisija za prijem radnika Doma zdravlja će uputiti u roku od 8 dana od dana zatvaranja oglasa.

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas

Srpske " i na Birou rada Čelinac.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti putem pošte na adresu: JZU Dom zdravlja "Sveti Vračevi 78240 Čelinac,  Ulica Vidovdnska br. 5.

***

JU OŠ "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" SRBAC

MOME VIDOVIĆA 14

78 420 SRBAC

 

  KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1.  Nastavnik tehničkog obrazovanja: 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja,  16 nastavnih časova;

2.  Nastavnik njemačkog jezika, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, puna norma;

 

Opšti  i posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava

Opšti uslovi

-  da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

-  da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

-  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje izdaje cetirikovana zdravstvena ustanova, a koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,  a prije zasnivanja radnog odnosa,

-  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  koja ga čine dnedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem,a  prije zasnivanja radnog odnosa,

- da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece , koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem,a  prije zasnivanja radnog odnosa,

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena djela protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljenim licem.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik RS’‘, broj: 1/16,66/18,119/21) kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 114. 115. i 116. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj:81/22) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik RS", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS": broj: 74/23).

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u  odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad, odnosno stručnom ispitu za ostale radnike sa završenim visokim obrazovanjem, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4)  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom oblast polaganja  stručnog ispita u školi,

5)  Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom  na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

10)Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 125. stav 4) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu pomenutog  zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti dana 16.04.2024.godine u 13 sati  u prostorijama  škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će  postaviti na oglasnu tablu. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti  ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ"Jovan Jovanović Zmaj" Ulica Mome Vidovića br.14, 78 420 Srbac, Republika Srpska.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana javnog objavljivanja.

***

JU OŠ „DOSITEJ OBRADOVIĆ" RAZBOJ

LIJEVČE  78429

 

K O N K U R S

Za prijem radnika u radni odnos

 

1.  PROFESOR/NASTAVNIK ENGLESKOG JEZIKA

-    1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2024. godine, područno odjeljenje Bajinci i Prebljezi, 4 časa, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu (''Službeni glasnik RS', broj 01/16, 66/18 i 119/21), uslove propisane Zakonom o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik RS'', broj 81/22), uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (''Službeni glasnik RS'', broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja u osnovnoj školi (''Službeni glasnik RS'', broj 74/23), odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu,potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, uz naznačene adrese prebivališta i broja telefona, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koji se dostavljaju,kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova, i to:
1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija),
2. IMK rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
3. Ljekarsko uvjerenje (ne starije od šest mjeseci) o radnoj sposobnosti izdato od certifikovane zdravstvene ustanove – prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. Uvjerenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje pod tačkama 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti  službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanu Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja u osnovnoj školi (''Službeni glasnik RS'', broj 74/23), i to:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u određenoj oblasti.

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi ili uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske".

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 12.04.2024. godine u 12,00 časova u prostorijama škole.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa dokumentacijom i naznakom ''Za konkurs'' dostaviti na sljedeću adresu: JU OŠ ''Dositej Obradović'' Razboj Lijevče bb, 78429. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u listu ''Glas Srpske''.

***

JU OŠ „ MEŠA SELIMOVIĆ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        78 434 NASEOBINA LIŠNjA                                                                                                                                

 

Na osnovu člana 125. stav 1., stav 2. i stav 3. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), direktor Javne ustanove Osnovne škole „Meša Selimović" Naseobina Lišnja raspisuje

 

J A V N I   K O N K U R S

Za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1.  Nastavnik srpskog jezika i književnosti - 1 izvršilac pripravnik, rad na neodređeno vrijeme, 96% norme

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 1/16, 66/18, 119/21 i 112/23) kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 74/23) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, sa naznakom na koje radno mjesto se prijavljuju, spiskom priložene dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću ovjerenu dokumentaciju:

1.   Da je državljani RS, odnosno BiH (što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu);

2. Da je punoljetan (što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte);
3.  Da je radno sposoban ( što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci – prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu);
4.  Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebnu dokumentaciju koju kandidat prilaže, na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 74/23):

1. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koji je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

5. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako  se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

6. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

7. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni lično ili putem pošte dostaviti ovjerene foto-kopije svih dokumenata. Dostavljena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.                                                   
Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske,'' br.81/22) ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti na adresu:

 JU OŠ ,,Meša Selimović", Naseobina Lišnja, 78 434 sa naznakom "Za Konkurs".Rok za podnošenje prijave iznosi 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove objaviće se na oglasnoj  tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Neblagovremene, nepotpune, nerazumljive kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog konkursne komisije, odbaciće se zaključkom. Rezultat konkursa objaviće se na oglasnoj tabli škole. Škola obavještava sve kandidate sa liste o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Kandidate koji se prijavljuju na radno mjesto a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, testiranje i intervju će se održati u prostorijama škole dana  16.04.2024. godine sa početkom u 10:00 časova.

***

JU MUZIČKA ŠKOLA „ KONSTANTIN BABIĆ" PRNjAVOR

VLADIKE PLATONA BR.27

78 430 PRNjAVOR

 

Na osnovu članova 104.,106. i 132. stav 3. tačka 13. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni Glasnik RS" br: 41/18, 35/20, 92/20, 55/23) i članova 125., 127. i 152. stav 3. tačka 16. Zakona o osnovnom vaspitanju i  obrazovanju („Službeni Glasnik RS" br: 81/22), direktor JU  Muzičke škole „ Konstantin Babić" Prnjavor,   raspisuje

 

JAVNI KONKURS

Za popunu upražnjenih  radnih  mjesta:

 Nastavnik harmonike -22 časa nastave (harmonika 20 časova + kamerna muzika 2 časa), 91,67% norme na neodređeno radno vrijeme, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

   Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu („Službeni Glasnik RS" broj: 1/16, 66/18, 91/21, 119/21, 112/23), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni Glasnik RS" broj:81/22), Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni Glasnik  RS" broj: 41/18, 35/20, 92/20, 55/23), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni Glasnik RS" broj: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i stručnim školama („Službeni Glasnik RS" broj: 29/12, 80/14, 83/15)  i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni Glasnik RS" broj: 24/19).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni Glasnik RS" broj: 81/22) i Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni Glasnik RS" broj: 41/18, 35/20, 92/20, 55/23) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su :
1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte, 
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.   
Uvjerenja pod brojem 4.i 5. za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na konkurs (potpisane od strane kandidata sa naznačenom adresom prebivališta i brojem telefona) pored dokumentacije kojom se dokazuju ispunjavanje opštih uslova kandidati su dužni dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjavanje posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:

  Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

  Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa),

  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

  Uvjerenje izdato  od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

  Uvjerenje o  radnom stažu  izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se ne vraćaju kandidatima. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske",a neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor.  Testiranje i interviju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će se obaviti  u čevtrtak 18.04.2024. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama JU Muzičke škole „Konstantin Babić" Prnjavor.  Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na  konkurs. Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti lično svakog radnog dana od 08-13,00 časova  ili poslati poštom na adresu:

JAVNA USTANOVA MUZIČKA ŠKOLA „ KONSTANTIN BABIĆ" PRNjAVOR

VLADIKE PLATONA BR.27

78 430 PRNjAVOR

SA NAZNAKOM – PRIJAVA NA KONKURS -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

***

JU SŠC „PETAR KOČIĆ" ŠIPOVO         

NIKOLE TESLE 34

70270 ŠIPOVO    

 

Na osnovu člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/2018, 35/20, 92/20 i 55/23 ), direktor  škole raspisuje:

 

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnoc     

1.  Profesor Šumarske grupe predmeta (dipl.inž.Šumarstva), na određeno vrijeme, do kraja školske 2023/2024 godine – pripravnik, 14 časova.

 

(1) Opšti uslovi  koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin RS  i BiH - dokaz uvjerenje o državljanstvu,

2) da je punoljetan  što se dokazuje izvodom  iz matične knjige  rođenih  ili ovjerena kopija  lične karte,

       3) da je radno sposoban, a to se dokazuje  ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvšenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

               4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom  za krivična djela učinjena protiv dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja  nad  djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

               5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

                6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstvaličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanje djetetapolnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

      Uvjerenja iz stava 1. tačka 5) Konkursa za izabranog kandidata  škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.               

      Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje i ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisani Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi načinu bodovanja i kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske" 24/19) i to:

             1. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom  prvom  ciklusu studijskog programa, u četvorogodišnjem trajanju  sa najmanje ostvarenih 240 ECTS  bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

            2. Dodatak diplomi, koji sadrži  podatke o prosjeku  ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

            3.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

           4. Uvjerenje  opštinskog /gradskog/ organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu člana porodice poginulog borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata RS  ukoliko  se radi o kandidatu  iz kategorije porodice poginulih boraca,

           5. Uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave  nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu  iz kategorije boraca,

           6. Uvjerenje opštinskog ( gradskog) organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku  zaštitu o utvrđivanju statusa  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata RS  ako se radi o kandidatu  iz kategorije invalida.

  Kandidati dostavljaju  ovjerene kopije svih dokumenata i ovjerene kopije neće biti vraćene kandidatima.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni Glasnik Republike Srpske 41/18, 35/20, 92/20 ) kandidati treba da ispunjavaju i druge uslove propisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Službeni Glasnik Republike Srpske broj 29/12, 80/14, 83/15).

 Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua i to 12.4.2024. godine (petak).

Intervju i testiranje za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti 16.4.2024. godine (utorak) u 10 časova.

Ukoliko se kandidat  ne pojavi  na testiranju i intrvjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs  ostaje otvoren (8) osam dana od dana objavljivanja.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavu sa  potrebnom dokumentacijom poslati na adresu:

JU Srednjoškolski  centar "Petar Kočić",   ulica Nikole Tesle broj: 34,

70 270  Šipovo.

 

Komisiji za prijem radnika

Kontakt  telefon: 050-360-390

 

 

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana