Prijedorski ribnjak “Saničani” pripremaju za prodaju

Danijela Bajić
Prijedorski ribnjak “Saničani” pripremaju za prodaju

PRIJEDOR - Prijedorski ribnjak “Saničani”, koji će kupcima biti ponuđen kao pravno lice, odnosno brend, uskoro bi mogao da dobije novog vlasnika, a mogu ga kupiti firme registrovane u BiH sa najmanje pet godina rada u ovoj djelatnosti ili subjekti javnog prava.

Prema posljednjoj procjeni, vrijednost preduzeća za ribarstvo “Saničani”, koje je u stečaju već tri godine, je više od pet miliona maraka.

Stečajni upravnik Mirko Marčeta istakao je za “Glas Srpske” da je u toku izrada elaborata o procjeni ulaganja koja će biti sastavni dio oglasa.

- Trenutno u preduzeću je zaposleno pet radnika koji su zaduženi za očuvanje imovine, postojećeg ribljeg fonda te kontrolisanju vodotoka, nivoa vode i slično - kazao je Marčeta.

Dodao je da ove godine nije bilo izlova, jer niko nije bio zainteresovan da kupi ribu, koju su prodavali putem oglasa, objavljenog prije nekoliko mjeseci.

Od prodaje ribe i ogreva do sada su, naglasio je on, nastojali da izmire tekuće troškove, dok će dugovanja nagomilana prije odlaska u stečaj biti namirena tek nakon prodaje ovog preduzeća.

- Najbolje rješenje bi bilo da ribnjak, koji je osnovan 1903. godine, kupi Vlada Republike Srpske koja bi ga kasnije ustupila Prijedoru na dalje korištenje. Osim što proizvode i prodaju ribu “Saničani” čuvaju grad u slučaju jačih kiša i štite od poplava - istakao je Marčeta.

Kako je navedeno u dokumentu odbora povjerilaca ovog preduzeća u stečaju, ukoliko je kupac privredno društvo jedan od uslova je i da minimum tri godine ostvaruje najmanje deset miliona maraka prihoda iz djelatnosti proizvodnje i prodaje ribe.

Kupac se mora obavezati da će nastaviti da obavlja djelatnost proizvodnje, uzgoja i prodaje ribe najmanje deset godina, zaposliti najmanje 30 radnika u roku godine i u roku od šest mjeseci sanirati najkritičnije tačke nasipa i brana prema elaboratu ovlaštenog pravnog lica i uz nadzor Javne ustanove “Vode Srpske” Bijeljina.

Kupac je prije zaključenja ugovora dužan da dostavi bezuslovnu bankarsku garanciju kao obezbjeđenje za ispunjenje preuzetih ugovornih obaveza i naknadu štete na iznos od pet miliona maraka s rokom važenja deset godina, a koja će biti obnavljana svake godine.

Okružni privredni sud u Prijedoru je krajem marta 2021. godine otvorio stečaj u ribnjaku “Saničani” iz Prijedora, koji dobavljačima i državi na ime obaveza duguje više od 360.000 KM, tako da je jedan od najvećih i najstarijih ribnjaka u BiH završio u stečajnim vodama.

Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka podnijelo je Pravobranilaštvo RS 17. jula 2020, a prijedorski sud je 11. septembra te godine pokrenuo prethodni postupak za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka. Određene su i mjere radi obezbjeđenja imovine kojima se zabranjuje stečajnom dužniku da bez saglasnosti privremenog stečajnog upravnika raspolaže pokretnom i nepokretnom imovinom, novčanim sredstvima i pravima stečajnog dužnika.

Rokovi

U dokumentu odbora povjerilaca ribnjaka “Saničani”, između ostalog, navedeno je da će se, ako najpovoljniji učesnik odbije da pri zaključenju ugovora prihvati uslove, smatrati da on nije najpovoljniji i biće ponuđen naredni kvalifikovani, a ako takvog ne bude ponovo će biti raspisan oglas o prodaji. U slučaju da kupac ili njegov pravni sljednik ne ispuni obavezu obavljanja djelatnosti najmanje deset godina, dužan je da plati ugovornu kaznu.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana