ЈУ ЗЗЗ РС – Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 8.5.2024. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 8.5.2024. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 8.5.2024. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ Економска школа, Бијељина

Адреса, тел.: Рачанска 96,

055/250-439,

е-mail: [email protected]

 

 На основу члана  106.,  132. став (3) тачка 13), 133. став (10) Закона о средњем образовању и васпитању  („Службени гласник Републике Српске", број  41/18, 35/20, 92/20 и 55/23),  директор Школе расписује:

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

за попуну упражњеног  радног  мјеста наставника

 

1.  Наставник економске групе предмета, 1 извршилац, 12 часова седмично, на одређено радно вријеме, до 30.06.2024. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави.

 

  Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 Поред општих услова, утврђених  општим прописом о раду и посебних услова прописаних  чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" бр. 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23), кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени гласник Републике Српске" бр. 29/12, 80/14 и 83/15).

Пријем радника у радни однос вршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске" број 24/19).

 

 Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, контакт телефоном, кратком биографијом и адресом пребивалишта, кандидат доставља документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова, и то:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
2)  да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,
3)  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити  старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
4) да није осуђиван правоснажном пресудом  за кривична дјела учињена против  службене дужности, против полног интегритета, сексуалног злостављања и искориштавања дјетета, фалсификовање јавне исправе, недозвољена производња и промет опојних дрога, омогућавање уживања опојних дрога. (Увјерење из ове тачке за изабраног кандидата Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа),

5) Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. (Увјерење из ове тачке за изабраног кандидата Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа),

6) Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена  против  службене дужности, против полног интегритета, сексуалног злостављања и искориштавања дјетета, фалсификовање јавне исправе, недозвољена производња и промет опојних дрога, омогућавање уживања опојних дрога.

 

  Кандидат  доставља и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем, и

то:

1) овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи премета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела ипита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања  или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

Уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документа из ове тачке конкурса, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фото-копијом индекса.
6) увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види:

    - врста посла,  степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла;

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца  Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  борца  Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број: 41/18, 35/20,  92/20 и 55/23), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 Право учешћа на Конкурсу имају лица која су радни стаж стекла ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, (члан 104. став (7)  Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број: 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23) уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању.

   Школа ће Списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу Школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Тестирање  и  интервју   за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се:

 -  дана 23.05.2024. године (четвртак) у 12,00 часова, у просторијама ЈУ Економске школе у Бијељини, Рачанска 96.

 Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћане кандидатима.

Неблаговремена,  непотпуна и неовјерена документација   неће бити разматрана.

Конкурс остаје отворен  8 (осам) дана од дана објављивања у «Гласу Српске».

Пријаве са потребним документима слати на адресу ЈУ Економска школа Рачанска 96, Бијељина са назнаком  «ПРИЈАВА НА КОНКУРС«.

 Број:  725 /24

Датум, 07.05.2024. година

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана