Povećana visina osnovica za obračun boračkih primanja

Srna
Povećana visina osnovica za obračun boračkih primanja

BANjALUKA - Vlada Republike Srpske donijela je odluku kojom se za četiri odsto povećava osnovica za obračun primanja za ovu godinu predviđenih Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata, u odnosu na osnovicu po kojoj je korisnicima prava vršen obračun ovih primanja u prethodnoj godini.

Vlada je donijela odluku o utvrđivanju osnovice i koeficijenta visine isplate mjesečnih primanja za ovu godinu predviđenih Zakonom o zaštiti civilnih žrtava rata, kojom se obezbjeđuje povećanje osnovice za četiri odsto u odnosu na osnovicu po kojoj je korisnicima prava vršen obračun primanja predviđenih Zakonom u prethodnoj godini, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Donesena je i odluka kojom je za pet odsto povećana osnovica za obračun mjesečnog boračkog dodatka za 2022. godinu.

Vlada je donijela odluku da osnovica za obračun godišnjeg boračkog dodatka za 2021. godinu ostane nepromijenjena u odnosu na osnovicu za obračun godišnjeg boračkog dodatka za 2020. godinu.

Broj boraca prve i druge kategorije koji imaju pravo na godišnji borački dodatak za 2021. godinu je 49.344.

Za isplatu godišnjeg boračkog dodatka potreban je iznos od 8.008.966 KM, a isplata ovog dodatka za 2021. godinu treba biti izvršena do kraja prvog kvartala 2022. godine.

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o odobravanju plasmana sredstava za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života kroz mjesečno novčano primanje.

U saopštenju se podsjeća da je Vlada Republike Srpske 2018. godine svojom odlukom uspostavila mjesečno novčano primanje borcima sa navršenih 65 godina starosti koji ne ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na penziju.

Vlada svake godine donosi odluku na osnovu koje se vrši isplata mjesečnog novčanog primanja koje se određuje u visini nivoa najniže penzije borcima sa navršenih 65 godina života starosti koji zajedno sa posebnim stažom u dvostrukom trajanju imaju 15 i više godina penzijskog staža.

Donošenjem ove odluke omogućava se isplata mjesečnog novčanog primanja borcima koji u 2022. godini ispune uslove u pogledu godina života i penzijskog staža, koje iznosi 212,02 KM.

U tom iznosu nastavlja se isplata i borcima koji su, u skladu sa odlukama Vlade Republike Srpske, tu vrstu primanja ostvarili u periodu od 2018 - 2021. godine.

Sa 31. decembrom 2021. godine evidentirano je 739 korisnika mjesečnog novčanog primanja, dodaje se u saopštenju. /kraj/mis/ljlj

Za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela 75 miliona KM

Vlada Republike Srpske usvojila je danas plan korišćenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela za ovu godinu u ukupnom iznosu od 75 miliona KM.
Od tog iznosa za podršku tekućoj proizvodnji biće izdvojeno 54,3 miliona KM, podršku dugoročnom razvoju 14 miliona KM, a za sistemske mjere 6,7 miliona KM, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Vlada je donijela Uredbu o uspostavljanju i vođenju Registra dijaspore s ciljem sistematskog prikupljanja, vođenja i obrade podataka o građanima i pravnim licima i udruženjima u dijaspori u svrhu jačanja i razvijanja saradnje, kao i planiranja aktivnosti institucija.

Ovom uredbom se propisuje uspostavljanje i vođenje ovog registra o fizičkim i pravnim licima i udruženjima u inostranstvu, način podnošenja prijave za upis u Registar i druga pitanja u vezi sa Registrom.

Uredba se primjenjuje na fizička lica koja imaju prebivalište u inostranstvu, a koja su porijeklom iz Republike Srpske, te na pravna lica i udruženja u inostranstvu čiji su vlasnici/osnivači porijeklom iz Srpske.

Vlada je donijela i Uredbu o izmjeni Uredbe o visini i načinu naplate naknade za izdavanje uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja.

Imajući u vidu stanje u poljoprivredi koje je nastalo kao posljedica panedmije virusa korona, kao i potrebu za stvaranjem povoljnijih uslova za rad veterinarskih organizacija, ovom uredbom promijenjen je način raspodjele sredstava prikupljenih od naknada za izdavanje uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja.

U skladu sa predloženim rješenjem, prikupljena sredstva u cjelini su prihod ovlašćene veterinarske organizacije i koriste se za sprovođenje mjera zdravstvene zaštite životinja.

Vlada je donijeli i Uredbu o sprovedbenim dokumentima u Republici Srpskoj, kojom se uređuju procedure izrade i struktura ovih dokumenata, praćenje, izvještavanje i vrednovanje, usklađivanje sa budžetskim planiranjem i druga pitanja od značaja za sprovedbene dokumente u Srpskoj.

Za zbrinjavanje radnika više od dva miliona KM

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o socijalnom zbrinjavanju radnika, kojom se odobrava 2.073.811 KM za potpunu i djelimičnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 1.488 radnika iz 25 preduzeća, koji su procesom stečaja ili likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja.
Budžetom i rebalansom budžeta za 2021. godinu planirana su sredstva za Program socijalnog zbrinjavanja u iznosu od 6.050.000 KM.

U toku 2021. godine doneseno je pet odluka kojima se odobrava isplata sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika u iznosu od 6.049.999 KM za djelimičnu uplatu doprinosa za PIO za 1.248 radnika iz jednog preduzeća u iznosu od 915.128 KM i potpunu uplatu doprinosa za PIO i za osiguranje od nezaposlenosti za 1.456 radnika iz 141 preduzeća u iznosu od 5.134.871 KM.

U periodu od 2004. do kraja 2020. godine ukupno uplaćena sredstva za realizaciju Programa socijalnog zbrinjavanja radnika iznose 196.062.710 KM, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Tim sredstvima je zbrinuto 64.839 radnika iz 459 preduzeća, od kojih je putem javnog poziva omogućeno ostvarivanje prava na starosnu penziju za 7.683 radnika iz preduzeća koja su u procesu privatizacije, stečaja i likvidacije.

Izuzimajući iznos povrata sredstava iz stečajne mase, u periodu od 2004. do kraja 2020. godine za socijalno zbrinjavanje radnika iz budžeta Republike Srpske izdvojeno je 176.019.151 KM.  

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana