Građani da prijave ako ne budu usluženi u sudu ili tužilaštvu

Srna
Građani da prijave ako ne budu usluženi u sudu ili tužilaštvu

Zakazana ročišta, rasprave i pretresi ne mogu biti odloženi ili odgođeni zbog štrajka koji je u toku i nikome se ne može oduzeti pravo da preda bilo kakav akt pravosudnoj instituciji, te da dobije potrebno uvjerenje ili potvrdu, saopšteno je iz Ministarstva pravde Srpske.

Ministarstvo pravde je, u skladu sa zakonom, a nakon pribavljenog mišljenja Sindikata pravosuđa Republike Srpske, donijelo Rješenje o utvrđivanju minimuma procesa rada za vrijeme štrajka u institucijama pravosuđa Republike Srpske

Navedenim rješenjem utvrđuje se način obezbjeđenja minimuma procesa rada za slučaj štrajka - organizovanog prekida rada u institucijama pravosuđa Republike Srpske, odnosno sudovima, javnim tužilaštvima, Sudskoj policiji, kazneno-popravnim ustanovama i Pravobranilaštvu Republike Srpske.

- Radi obezbjeđenja minimuma procesa rada, institucije pravosuđa su obavezne obavljati taksativno navedene poslove iz svoje nadležnosti, koji su vezani za zakonom utvrđene rokove i koji po prirodi stvari ne trpe odlaganje - saopšteno je iz Ministarstva pravde Srpske.

Minimumom procesa rada obezbjeđuje se funkcionisanje institucije pravosuđa kao i kontinuirano ostvarivanje potreba građana i bezbjednost ljudi i imovine, a za izvršavanje utvrđenog minimuma procesa rada odgovorni su i obavezani su rukovodioci institucija pravosuđa.

- Bitno je istaći da su predsjednici sudova i glavni javni tužioci, posebno, dužni obezbijediti obavljanje poslova iz nadležnosti sudova i tužilaštava čijim nečinjenjem bi građani, odnosno fizička i pravna lica ili Republika Srpska trpili štetu. Dakle, predsjednici sudova i glavni javni tužioci će voditi računa da se minimumom procesa rada za vrijeme štrajka, građanima i drugima, omogući zaštita ljudskih prava u razumnom roku, kao i da se izvršavaju svi poslovi koji su taksativno navedeni u Rješenju o utvrđivanju minimuma procesa rada - dodali su u Ministarstvu.

Imajući u vidu navedeno, naglasili su da, zakazana ročišta, rasprave i pretresi ne mogu biti odloženi ili odgođeni zbog štrajka koji je u toku, da se nikome ne može oduzeti pravo da preda bilo kakav akt pravosudnoj instituciji, da dobije potrebno uvjerenje ili potvrdu, registri kod nadležnih registarskih sudova moraju raditi kako bi se omogućilo da privredno poslovanje nastavi funkcionisati.

- Shodno tome, pozivamo sva fizička i pravna lica, kojima pred pravosudnim institucijama Republike Srpske bude onemogućeno da ostvaruju svoja prava u postupcima pred tim institucijama, da obavijeste Ministarstvo pravde Republike Srpske, kako bi se preduzele zakonom propisane mjere prema pravosudnim institucijama koje postupaju suprotno Rješenju o utvrđivanju minimuma procesa rada - naveli su iz Ministarstva.

Pozvali su građane, pravna lica i sve druge subjekte da Ministarstvu pravde Republike Srpske prijave sve neugodnosti sa kojima se susretnu, kao i slučajeve u kojima budu onemogućeni u ostvarivanju svojih prava pred institucijama pravosuđa za vrijeme trajanja štrajka, kako bi ovo Ministarstvo moglo preduzimati potrebne mjere i radnje iz svoje nadležnosti, u pogledu utvrđivanja poštovanja Rješenja o utvrđivanju minimuma procesa rada.

Prijaviti se može putem redovne pošte na adresu: Trg Republike Srpske broj: 1, 78 000 Banjaluka, kao i putem elektronske pošte na mejl: [email protected]

- Namjera Ministarstva pravde nije da onemogućava štrajk zaposlenih u institucijama pravosuđa, već isljučivo da za vrijeme trajanja štrajka, omogući da se fizičkim i pravnim licima pruži zaštita u ostvarivanju neophodnog minimuma njihovih prava pred institucijama pravosuđa - zaključili su u saopštenju.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana