Obrada ličnih podataka bez formalno regulisanih pravila

Srna
Obrada ličnih podataka bez formalno regulisanih pravila
Obrada ličnih podataka bez formalno regulisanih pravila

Sarajevo - Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH utvrdila je da se obrada ličnih podataka, koja podrazumijeva uzimanje uzoraka u svrhu identifikacije, vršenje analize DNK, razmjenu podataka DNK izvještaja, te čuvanje uzoraka za analizu, u praksi sprovodi bez formalno regulisanih pravila i procedura.

Kao posljedica nezaključivanja predviđenog sporazuma o regulisanju odnosa između Instituta za nestala lica BiH i Međunarodne komisije za nestala lica /ICMP/ pojavilo se niz sumnji i nejasnoća, kao što je prenos ličnih podataka u DNK laboratoriju, izmiještanje laboratorije, te nejasna dalja saradnja za slanje i vraćanje DNK uzoraka, navodi se u Izvještaju o zaštiti ličnih podataka u BiH za 2017. godinu dostavljenom parlamentu BiH.


Agencija je po službenoj dužnosti sprovela postupak ocjene zakonitosti obrade ličnih podataka od ICMP-a povodom izmiještanja laboratorije za analizu DNK uzoraka krvi iz BiH u Hag.

Institutu za nestala lica BiH naloženo je da sa Međunarodnom komisijom za nestala lica zaključi sporazum iz člana 12. Sporazuma o preuzimanju uloge suosnivača za Institut.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je od Agencije zahtijevalo odgovore na niz pitanja u vezi, kako su istakli, jednostrane odluku ICMP-a da laboratoriju za identifikaciju nestalih lica izmjesti u Hag.

Pitanja su se odnosila na vlasništvo i zaštitu podataka u odnosu na uzorke DNK profila i uzoraka krvi i koštane srži, te da li je takva baza podataka prijavljena Agenciji. Takođe, zahtijevano je da Agencija dostavi informacije gdje se u ulozi kontrolora pojavljuje Institut.

Agenciji je dostavljena i korespondencija između Ministarstva i ICMP-a, u kojoj ICMP ukazuje da je 2014. godine postao međunarodna organizacija, iz čega je proizašla i potreba izmještanja sjedišta i laboratorije u Hag.

Agencija je na osnovu dostavljenih informacija, te saznanja i dokaza do kojih je došla u inspekcijskom nadzoru utvrdila da Institut vodi Centralnu evidenciju nestalih lica u BiH /CEN/, koja sadrži lične podatke, uključujući i posebnu kategoriju ličnih podataka iz izvještaja o DNK rezultatima analize uzoraka krvi srodnika i koštanih uzoraka nestalih lica.

Analizu i uzimanje DNK uzoraka vrši ICMP u svojoj laboratoriji, te Institutu dostavlja DNK izvještaj o preliminarnoj identifikaciji.

Institut nije zaključio sporazum kojim se reguliše pružanje usluga u DNK laboratoriji ICMP i nije upoznat sa procedurama uzimanja, korišćenja i čuvanja uzoraka koji se koriste za DNK identifikaciju.

Međutim, utvrđeno je da se obrada ličnih podataka koja podrazumijeva uzimanje uzoraka u svrhu identifikacije, vršenje analize DNK, razmjenu popodataka DNK izvještaja, te čuvanje uzoraka za analizu, u praksi sprovodi bez formalno regulisanih pravila i procedura.

Između ICMP-a i Savjeta ministara BiH zaključen je međunarodni sporazum, čime je dat međunarodni karakter odnosu između ICMP-a i BiH, te se shodno tome može primijeniti član 18. Zakona koji propisuje da se lični podaci mogu "iznositi u drugu državu ili davati na korišćenje međunarodnoj organizaciji koja primjenjuje adekvatne mjere zaštite ličnih podataka propisane ovim zakonom".

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana