REM pokrenuo postupak protiv Pinka zbog prikazivanja eksplicitnog sadržaja

Tanjug
Foto: YT

Savjet Regulatornog tijela za elektronske medije na hitnoj sjednici održanoj 01. decembra 2023. godine, pokrenuo je postupak protiv TV Pink, saopštio je danas REM.

Kako je navedeno u saopštenju postupka je pokrenut zbog osnovane pretpostavke da je došlo do povrede člana 65. stav 1. i člana 70. stav 1. Zakona o elektronskim medijima, a u vezi sa prikazivanjem seksualno eksplicitnog snimka u emisiji ,,Novo jutro“ od 01. decembra 2023. godine u periodu od 5.30 do 11.00 časova.

Kako je saopšteno uvidom u sporni sadržaj, Stručna služba Regulatornog tela je zaključila da je isti potencijalno u suprotnosti sa članom 65. stav 1. i članom 70. stav 1. Zakona o elektronskim medijima, kao i odredbama člana 13. stav 1. tačka 1), člana 20. i člana 28. stav 1. Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga, kao i člana 4. stav 1. tačka 1) Pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga.

„Naime, sadržaj emisije je jasno političkog predizbornog karaktera (i kao takav označen). Sa druge strane,  seksualni čin je potpuno privatni događaj koji ne može biti doveden u vezu sa prirodom informacije koja se odnosi na politički život, koji je po definiciji javno pitanje tako da je reč o neskladu sa članom 13. stav 1. tačka 1) Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga (Korišćenje snimka ili fotografije: Ako pružalac medijske usluge prilikom objavljivanja određene informacije koristi video snimak ili fotografiju određene ličnosti, događaja ili pojave, dužan je da: 1) obezbedi da video snimak ili fotografija prema svojoj prirodi i sadržaju odgovaraju prirodi i sadržaju informacije koja se objavljuje.)“, navodi se u saoštenju.

Kako REM dalje navodi s obzirom na to da je objavljeni medijski sadržaj izrazito ličnog karaktera, u neskladu je i sa članom 70. stav 1. Zakona, bliže uređen članom 20. Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga (Poštovanje dostojanstva ličnosti – Opšta obaveza – Pružalac medijske usluge je dužan da medijsku uslugu pruža na način kojim se poštuje dostojanstvo ličnosti korisnika medijske usluge, učesnika u programu i lica na koje se objavljena informacija odnosi.)

„Okolnost da je lik lica na predmetnom snimku blurovan (zamagljen), je bez značaja s obzirom na to da se u programu bezrezervno tvrdi kako je reč o Đorđu Miketiću, te je na taj način sadržaj protivan članu 28. stav 1. Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga (Pravo na privatnost: Pružalac medijske usluge ne može objaviti informaciju iz privatnog života, odnosno lični zapis (pismo, dnevnik, zabeleška, digitalni zapis i sl.), zapis lika (fotografski, crtani, filmski, video, digitalni i sl.) ili zapis glasa (magnetofonski, gramofonski, digitalni i sl.), bez pristanka lica čijeg se privatnog života informacija tiče, odnosno lica čije reči, lik odnosno glas sadrži, ako se pri objavljivanju može zaključiti koje je to lice.)“, navodi se u saopštenju.

O eventualnim mjerama protiv Pinka na sljedećoj sjednici

REM naglašava da iako su polni organi na snimku blurovani (zamagljeni), sasvim je vidljivo da je reč o prikazivanju eksplicitnog polnog čina, te je programski sadržaj time svrstan u kategoriju pornografije. Članom 65. stav 1. Zakona o elektronskim medijima i članom  4. stav 1. tačka 1) Pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga (Programski sadržaji koji mogu teško naškoditi razvoju maloletnika) – prikazivanje pornografije je zabranjeno.

Savjet će o eventualnim mjerama zaštite protiv TV Pink odlučivati na narednoj sjednici, u skladu sa zakonskim procedurama, koja će biti održana u prvoj polovini decembra ove godine.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana