Strategija o planu razvoja kulture put kandidature za evropsku prestonicu kulture

Danko Kuzmanović
Strategija o planu razvoja kulture put kandidature za evropsku prestonicu kulture
Strategija o planu razvoja kulture put kandidature za evropsku prestonicu kulture

Banjaluka - Prijedlog Strategije razvoja kulture grada Banjaluka 2018 - 2028. godine biće predmet rasprave na narednoj sjednici Skupštine grada, na kojoj će se naći ukupno 55 tačaka, a koja je zakazana za 26. jun.

Usvajanjem ovog dokumenta Banjaluka bi prvi put dobila strategiju razvoja kulture, što je jedan od uslova za kandidaturu za evropsku prestonicu kulture.

Tokom izrade ovog desetogodišnjeg dokumenta prikupljen je obiman materijal. Tim “Banjaluka 2024”, koji je izrađivao strategiju, obavio je preko 90 intervjua putem obrazaca, 300 pojedinačnih intervjua s umjetnicima i stručnjacima u kulturi i organizovao 12 fokus radnih grupa (film, odnosno audio-vizuelna djelatnost, pozorište, ples, muzika, arhitektura, dizajn, muzejska djelatnost, bibliotečka djelatnost, vizuelne umjetnosti, kulturno nasljeđe, kulturno-umjetničko amatersko stvaralaštvo i ekstremni sportovi i ekologija).

Strategija razvoja kulture Banjaluke 2018 - 2028, prateći Strategiju razvoja kulture Republike Srpske 2017 - 2022 predviđa ukupno šest opštih ciljeva: 1. Transparentna i participativna kulturna politika, 2. Razvijena infrastruktura mreža za kulturne i umjetničke djelatnosti, 3. Jaka, autentična i profesionalna umjetnička scena, 4. Definisane politike i strategije u oblastima kulturnog i prirodnog nasljeđa, 5. Razvijena kreativna i kulturna industrija (preduzetništvo u kulturi) i 6. Kultura u dijalogu.

U prva dva dijela Strategije razvoja kulture (Uvod i Pravni okvir) navedeni su ustavni osnov za donošenje ove strategije, zakonski propisi Republike Srpske kojima su uređene lokalna samouprava, ali i oblasti kulture, prema djelatnostima, te međunarodni pravni okvir (Ujedinjene nacije, UNESKO i Savjet Evrope) za izradu strategije. U trećem dijelu (Gradska kulturna politika) data je organizaciona struktura grada Banjaluka, kao i nadležnosti koje grad, prema Zakonu o lokalnoj samoupravi, ima i sprovodi. U ovom dijelu su objašnjeni i principi finansiranja, odnosno sufinansiranja na lokalnom nivou, kao i problematika finansiranja. U četvrtom dijelu (Problemi i izazovi na koje odgovara strategija) daje se pregled ključnih izazova u kulturnoj sceni Banjaluke koji su dobijeni kao rezultat istraživanja, kroz upitnike, intervjue i fokus radne grupe. Izabrano je 20 ključnih izazova koji su dobijeni zbirom glasova i bodova. Dobijeni problemi oblikovali su cjelokupan pristup strateškom planiranju, uključujući proces izrade strategije, strateška opredjeljenja ili ciljeve, opšte i posebne, te predložena rješenja. Iako jednim dokumentom nije moguće riješiti sve pobrojane probleme, svi oni su ipak uzeti u obzir prilikom izrade ovog dokumenta, neki u većoj, a neki u manjoj mjeri i razmjeri. U tom smislu, ključni izazovi su, prema svojoj problematici i karakteru, grupisani u nekoliko strateških opredjeljenja, kroz organizaciju šest opštih ciljeva. U petom dijelu (Kratki pregled scene) prikazani su podaci o trenutnom stanju u oblasti kulture i umjetnosti u Banjaluci. Odlučeno je da se ne ide mnogo u detalje s obzirom na iscrpno istraživanje i analizu stanja predstavljenu u Strategiji razvoja kulture Republike Srpske 2017 - 2022, koja je usvojena prošle godine, a i kako se ne bi dodatno opteretio tekst. Napravljen je pregled institucionalne kulture, nezavisne kulture, amaterskog stvaralaštva i infrastrukture trenutno u upotrebi. U šestom dijelu (Vizija, misija i strateška opedjeljenja) definisane su vizija, misija i strateški ciljevi, odnosno strateška opredjeljenja grada Banjaluka po pitanju unapređenja i razvoja kulturnog nasljeđa, kulture i umjetnosti, s akcentom na produkciju, te kulturne i kreativne industrije u narednom desetogodišnjem periodu:

Misija - kultura Banjaluke zasnovana na principima saradnje, dijaloga i komunikacije.

Strategijom se želi unaprijediti kulturni sistem, uzimajući u obzir činjenicu da Banjaluka, kao regionalni centar, treba da bude pokretač promjena i da samim tim njeguje društvo zasnovano na znanju, kreativnosti, stvaranju i učenju koje povezuje sve nivoe kulture u harmoničnu, progresivnu i transparentnu cjelinu utemeljenu na pozitivnim načelima i ciljevima i u najboljem interesu svih građana ovog grada, kako se navodi u obrazloženju prijedloga Strategije razvoja kulture grada Banjaluka 2018 - 2028.

Namjera je da se kroz ovu strategiju povede računa o budućim potrebama društva u razvoju, te stvaranju bolje sredine, kroz kulturu i umjetnost. Ova strategija bi donijela rješenja za postojeće probleme, koji koče razvoj svih segmenata kulture. Pažnja bi se obratila na istraživanja i rad s umjetnicima, stručnjacima iz različitih oblasti kulturnog djelovanja, te na samu publiku. Krajnji cilj je da kultura dobije mjesto koje zaslužuje, imajući u vidu da je, uz obrazovanje i nauku, jedna od pokretačkih snaga u svakom društvu, pa tako i u ovom u Banjaluci.

Vizija strategije

Banjaluka je grad različitosti. Grad u kojem je spojeno ono što drugdje obično nije spojeno i u kojem se na osnovu toga razvijaju nove vrijednosti i stvara sklad ekstremnih suprotnosti. Banjaluka je grad novog dinamičnog identiteta koji se zasniva, prije svega, na inovativnosti, interdisciplinarnosti i multidisciplinarnosti, a zatim i na živoj kulturnoj baštini i inovativnom nasljeđu, vođen osnovnim principom održivog razvoja. Ona je grad bogatog umjetničkog sadržaja pristupačan svim građanima. Naizgled neistražena i neotkrivena, Banjaluka je istovremeno pitoma, mala i ljupka, poznata, grad gostoprimljivih ljudi u kojem se svako osjeća ugodno i ušuškano, ali i prostor avanture i novih, nezaboravnih iskustava.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana