Na participaciju otišlo 17 miliona KM

Anita Janković Rečević
Na participaciju otišlo 17 miliona KM

BANjALUKA - Pacijenti javnih zdravstvenih ustanova u Srpskoj lani su dali 17 miliona KM za participaciju, a u bolnicama i domovima zdravlja kažu da tim novcem finansiraju tekuće troškove i režije, ali da prikupljena sredstva ni izbliza ne mogu podmiriti sve te potrebe.

U Republici Srpskoj znatan broj osiguranika po nekom osnovu je oslobođen plaćanja participacije, a pacijenti koji nisu oslobođeni ličnog učešća u troškovima zdravstvene zaštite plaćaju iznose koji se  obično kreću od pet do 50 odsto cijene utvrđene cjenovnikom Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

U Fondu kažu da je Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju definisano ko je oslobođen participacije, kao i šta sve spada u zdravstvenu zaštitu i usluge za koje se ne plaća participacija. 

Dodali su da su iznos participacije po vrstama usluga zdravstvene zaštite i načini izračunavanja participacije definisani pravilnikom koji je dostupan na internet stranici Fonda, dok je za svaku pojedinačnu uslugu iznos participacije dostupan u cjenovniku koji je takođe javno dostupan.

- Maksimalan iznos participacije po zdravstvenoj usluzi može iznositi 370 KM. To znači da i kod izuzetno skupih usluga koje finansira obavezno zdravstveno osiguranje, osiguranik maksimalno plaća taj iznos - rekli su u Fondu.

Pojasnili su da je participacija prihod zdravstvenih ustanova, te da one raspolažu tim novcem.

- Prema izvještajima koje su nam javne zdravstvene ustanove koje imaju ugovor sa nama dostavljale, u prošloj godini prihod od participacije je iznosio oko 17 miliona KM. Nemamo podatke za privatne ustanove i apoteke - kazali su u Fondu za “Glas”.

Direktor Bolnice u Zvorniku Ivan Popović kaže da ova zdravstvena ustanova od participacije godišnje prihoduje oko 400.000 maraka.

- Iznos participacija u Srpskoj je zaista minimalan, plus što veoma mali broj pacijenata ima obavezu da je plati. Sredstva koja prihodujemo po tom osnovu koristimo za tekuće potrebe i troškove, s tim da ni osnovne režije ne možemo podmiriti iznosom koji prikupimo. Bez obzira na to, svaki prihod je za nas jako bitan, naročito posljednjih godinu, dvije kada su cijene svih vrsta robe vrtoglavo narasle, naročito medicinske i nemedicinske opreme, servisa i slično, tako da nam novac od participacije dobro dođe koliko god da je - rekao je Popović.

Dom zdravlja Doboj lani je po osnovu participacije prihodovao nešto više od 300.000 maraka.

- Nisu to velika sredstva, ali nam pomognu u funkcionisanju. Tim sredstvima najčešće plaćamo režijske troškove, poput struje, vode, ali i nabavljamo potrošni materijal, odnosno sve ono što nam je neophodno da bismo pružili usluge pacijentima. Većina novca se prikupi u laboratoriji i službi porodične medicine  - rekao je direktor dobojskog Doma zdravlja Vlado Marković i dodao da će sredstva od participacije u ovoj godini bitni znatno manja jer je na nekim stavkama potpuno ukinuta, a na nekim smanjena.

Hitna pomoć

Fond zdravstvenog osiguranja u potpunosti finansira hitnu zdravstvenu zaštitu u službama hitne pomoći za sve osigurane i neosigurane građane, što znači da su oslobođeni i plaćanja participacije.

- Ukoliko se desi da se naplati participacija ili puna cijena usluge u hitnim slučajevima, osiguranik ima mogućnost da podnese zahtjev za refundaciju troškova, ali i da podnese prijavu povrede prava kako bi kontrolori Fonda mogli da utvrde zbog čega je usluga naplaćena - pojasnili su u Fondu.

 

*osiguranici oslobođeni participacije

- djeca do 18 godina

- stariji od 65 godina

- penzioneri sa najnižom penzijom

- slijepi i slabovidi

- dobrovoljni davaoci krvi

- oboljeli od rijetkih bolesti

- RVI i porodice poginulih boraca

- trudnice i porodilje

- osobe sa mentalnim poteškoćama

- davaoci ili primaoci transplantiranih organa

 

* bolesti za čije liječenje se ne plaća participacija

- maligne bolesti

- dijabetes

- hemofilija

- epilepsija

- multipla skleroza

- cerebralna paraliza

- progresivna mišićna oboljenja

- nepravilan razvoj kostiju i hrskavice

- plegije

- hronična bubrežna insuficijencija

- celijakija

- reumatska groznica

- mentalne bolesti

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana