JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 19.02.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 19.02.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 19.02.2020. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***********

****************

JU TEHNIČKA ŠKOLA “MIHAJLO PUPIN”, BIJELjINA

 

raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik saobraćajne grupe predmeta, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, puna norma....1 izvršilac

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidat dostavlja dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

1)      da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2)      da je punoljetan, dokazuje se izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3)      da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4)      da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena,

5)      uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6)      uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena .

Uvjerenja pod brojem 4. i 5. za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidat dostavlja i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1.       ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ESTЅ bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2.       uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studiranja nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,

3.       uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4.       uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

5.       dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

6.       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7.       uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke: o vrsti posla, stepen stručne spreme i dužine ostvarenog radnog staža po vrsti posla,

8.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

10.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa je dana 5.3.2020. godine u 9 sati u prostorijama JU Tehničke škole “Mihajlo Pupin” Bijeljina, ul. Račanska bb.

Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

 Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostavljati sa naznakom “konkurs a nastavnika saobraćajne grupe predmeta” na adresu JU Tehnička škola “Mihajlo Pupin” Bijeljina, Račanska bb.

***

JU OŠ PETAR KOČIĆ

BRODAC - BIJELjINA

 

raspisuje

 

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1.       Nastavnik razredne nastave......... 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, a najkasnije do 31.8.2020. godine, sa radnim iskustvom - položen stručni ispit,

 

 

Uslovi konkursa

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs sa kraćom biografijom kandidati prilažu sljedeća dokumenta:

 

I - Opšti uslovi

-        Da je državljanin Republike Srpske i BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

-        Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

-        Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

-        Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za učinjena krivična djela.

Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4. za izabranog kandidata škola će pribaviti

službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

II - Posebni uslovi

 

-        Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa,

-        Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

-        Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

-        Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

-        Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

-        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

 

Konkurs će biti otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Kandidat prijavu na konkurs sa adresom prebivališta, telefonskim brojem i dokazima o ispunjavanju uslova, dostavlja na adresu: JU OŠ “Petar Kočić” Brodac, 76313 ili lično donosi u sekretarijat škole.

 

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa neće se naknadno pozivati na test i intervju.

Ukoliko se ne pojave na testu i intervjuu smatraće se da su odustali od konkursa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpuna i neblagovremeno dostavljena dokumenta neće se uzimati u razmatranje.

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se test dana 2.3.2020. godine, sa početkom u 12 sati, nakon testa obaviće se intervju sa početkom u 13 sati.

Svi kandidati će pisanim putem biti obaviješteni o odluci o prijemu.

Za sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu se obratiti lično ili putem telefona na broj 055/321-066.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana