JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18.03.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18.03.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 18.03.2020. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

**************

******************************

 

“KEMOIMPEX “ DOO BANjALUKA

   Ul. Prote Nikole Kostića bb

    78000 Banjaluka

 

Zbog povećanog obima posla, preduzeće “KEMOIMPEX “ d.o.o. iz Banjaluke, raspisuje

KONKURS

za radno mjesto :

Komercijalni savjetnik

Uslovi:

• Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

• Poznavanje rada na računaru

• Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

• Sklonost prema timskom radu

• Razvijene komunikacijske i pregovaračke sposobnosti

• Snalažljivost, fleksibilnost, ljubaznost, odgovornost i korektnost u obavljanju zadataka

• Želja za učenjem i poslovnim usavršavanjem

Nudimo:

• Redovna primanja uz stimulativnu zaradu čija visina zavisi od ostvarene mjesečne prodaje

• Službeni automobil, telefon i laptop

• Mogućnost konstantnog usavršavanja i napredovanja

Ukoliko posjedujete sve što nam je potrebno, pošaljite svoj CV zajedno sa dokumentima kojima se dokazuje ispunjavanje navedenih uslova na:

•  e-mail adresu racunovodstvo@kemoimpexbl.com  

• poštom na adresu poslodavca

Konkurs otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

***

PPU KLUB ZA DJECU: “MAŠTAONICA”

Bul. Živojina Mišića br.15 b

78000 Banjaluka

 

Raspisuje                                                           KONKURS

 

- Vaspitač  ..................................... 4 izvršioca

Uslovi:

- položen stručni ispit a može i pripravnik

 

Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/694-771 ili lično na adresu poslodavca.

***

ŽITOPEKA

Ul. Siniše Mijatovića br.9

78000 Banjaluka

 raspisuje

                                                                        KONKURS

1. Trgovac (ž) ..............................................    5 izvršilaca

Mjesto rada:  Banjaluka  (Trn, Lazarevo)

Uslovi:

• SSS

•poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima,

• profesionalnost i ljubaznost

• visoka motivisanost i usmjerenost na rad i ostvarivanje zajedničkih rezultata,

• sposobnost za rad u timu.  

Vaše zaduženje bi podrazumijevalo:

• direktna prodaja, neposredan rad sa kupcima,

• praćenje prodaje, predlaganje aktivnosti za unapređenje prodaje,

          pružanje informacija o proizvodima, pomoć pri kupovini,

• izdavanje računa, naplata, pakovanje.            

Nudimo Vam:

• rad u ambicioznom timu u odličnoj radnoj atmosferi;

• mogućnost da uspjehom afirmišete sebe u profesionalnom i personalnom smislu;

• mogućnost napredovanja.

Vašu prijavu (CV i propratno pismo), možete poslati na i-mejl adresu  posao@zitopeka.net  ili na Žitopeka, ul. Siniše Mijatovića 9 , Banjaluka. Kontaktirani će biti samo kandidati koji uđu u uži izbor. Rok za podnošenje prijava: 10 dana od dana objavljivanja oglasa. Za više informacija o Žitopeci možete možete se obratiti na facebook stranicu ili na broj 051/466-066

***                                                

AUTOPREVOZ GS BANjALUKA

Put srpskih branilaca br.35

78000 Banjaluka

 

 

 

raspisuje

OGLAS

 

za prijem radnika u Službi održavanja i snabdijevanja na radno mjesto:

 

 

 

1. Automehaničar  .................................................1 izvršilac

2. Autoelektričar  ...................................................1 izvršilac

 

 

Pored opštih uslova da su:

- državljani RS i BiH,

- stariji od 18 godina,

- opšta  zdravstvena sposobnost,

potrebno je da kandidati ispunjavaju i sljedeće posebne uslove :

- stručna sprema: KV/VKV  automehaničar; autoelektričar

     

Potrebna dokumenta:

        1.  Biografija

        2.  ovjerena kopija diplome

        - Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja

Prijavu sa biografijom poslati poštom sa naznakom “Oglas za prijem u radni odnos” ili lično

na adresu poslodavca ili ili na mail:

info@autoprevoz.org

***

UNIVERZITET U BANjALUCI

Bulevar vojvode Petra Bojovića br.1a

780000 Banjaluka

raspisuje

KONKURS

 

I Za izbor nastavnika:

 

Ia Za uže naučne oblasti:

1. Arhitektonske tehnologije - 1 izvršilac

2. Farmakognozija – 1 izvršilac

3. Neurologija* – 1 izvršilac

4. Opšta pedagogija – 1 izvršilac

 

 

II Za izbor saradnika:

 

IIa Za uže naučne oblasti:

1. Hidrotehnika - 1 izvršilac

2. Onkologija i radioterapija* - 1 izvršilac

3. Matematička analiza i primjene - 2 izvršioca

4. Fizička hemija; nauka o polimerima; elektrohemija (suve ćelije, baterije, gorive ćelije, korozija metala, elektroliza) - 1 izvršilac

 

Opšti uslovi:

1.1     Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:

- da je državljanin RS ili BiH;

- da je stariji od osamnaest (18) godina;

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

 

1.2  Kandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

- izvod iz matične knjige rođenih;

- uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

 

 1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjaluci.

 

 Posebni uslovi

2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju.

 

Kandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

Pod rimskim brojem Ia:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

- dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Pod rimskim brojem IIa:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

- dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Napomena:

 

- Ugovor o radu i ugovor o dopunskom radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova

 

- Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem “3. Neurologija* - 1 izvršilac”, zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

- Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem “2. Onkologija i radioterapija* - 1 izvršilac”, zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

 

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

 

Za izbor nastavnika:

 

- Pod rednim brojem 1. Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77/3, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojevima 2. i 3. Medicinskom fakultetu, Save Mrkalja 14, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 4. Filozofskom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka.

 

 

Za izbor saradnika:

 

- Pod rednim brojem 1. Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77/3, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 2. Medicinskom fakultetu, Save Mrkalja 14, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojevima 3. i 4. Prirodno-matematičkom fakultetu, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banjaluka.

***

JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA “BRANKO SMILjANIĆ”

Ul. Mladena Stojanovića bb

78 400 Gradiška

 

Školski odbor Javne ustanove Osnovna muzička škola “Branko Smiljanić” Gradiška, raspisuje:

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU Osnovna muzička škola “Branko Smiljanić” Gradiška

I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovna muzička škola “Branko Smiljanić” Gradiška, raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna muzička škola “Branko Smiljanić” Gradiška.

 

II - Opis poslova  

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.  

 

III – Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovna muzička škola “Branko Smiljanić” Gradiška se bira na period od 4 (četiri) godine, tj. mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

 

IV – Status

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam (8) dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora kandidata iz prethodne alineje.

              

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

V - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovna muzička škola “Branko Smiljanić” Gradiška može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene  Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Statutom škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i to:  

1. Opšti uslovi:

- da je državljanin Republike Srpske /BiH,

- da je stariji od 18 godina i

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad . 

  

2. Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, a na raspisani konkurs za direktora škole mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,

- potvrda da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi, nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, uvjerenje  da protiv njega nije pokrenut  krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.   

VI – Potrebna dokumentacija kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidati su dužni uz prijavu priložiti:

1) uvjerenje da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine (ne starije od 6 mjeseci);

2)  izvod iz matične knjige rođenih;

3) diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

4) potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;

5) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost;

6) uvjerenje da nije osuđivan  pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (Navedeno uvjerenje škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost);

7) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

8) prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu;

9) preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen;

10) kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili u ovjerenom prepisu u skladu sa Zakonom.  

 

VII – Rok za podnošenje prijava kandidata na konkurs i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno, na sljedeću adresu:

Javna ustanova Osnovna muzička škola “Branko Smiljanić” Gradiška, Mladena Stojanovića bb, 78 400 Gradiška, sa naznakom - Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna muzička škola “Branko Smiljanić” Gradiška.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Dostavljena dokumentacija (koja je navedena u konkursu) se neće vraćati kandidatima.

  

VIII – Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora Javne ustanove “Branko Smiljanić” Gradiška, u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

***

JU SŠC “JOVAN DUČIĆ”

KNEŽEVO

Ul. Dujka Komljenovića bb

Tel.br.051-591-433

      

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

Na određeno vrijeme  do povratka radnika sa funkcije, za sljedeće predmete:

 

1. Turistička grupa predmeta ............................... 19 časova, na  određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije.

 

        Opšti uslovi propisani Zakonom o radu i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u  srednjoj školi i načinu  bodovanja kriterijuma za prijem  koje kandidati treba da ispunjavaju su:

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom  lične karte;

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu i prethodnu  dokumentaciju potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih us lova  osnovu kojoj se vrši bodovanje

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj  je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupi predmeta,

 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

5.   Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6.   Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7.   Uvjerenje o radnom  stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos  lica sa radnim iskustvom

8.   Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog  za boračko/ invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9.   Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko  se  radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u nastavi, razmatraće se  i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit, ali su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom (član 104. stav 7 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i član 104. stav 8).

 

Bodovanje i izbor kandidata izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji dostave potpune i blagovremene prijave obaviće se 2.4.2020. godine (četvrtak) u 12 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će objaviti na oglasnoj tabli škole 31.3.2020. godine.

Kandidati neće posebno biti pozivani  na testiranje i intervju i  ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana  od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rezultatima konkursa  u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, dostaviti lično ili na adresu: JU Srednjoškolski centar “Jovan Dučić” Dujka Komljenovića bb 78230 Kneževo, sa naznakom “Prijava na konkurs”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana