JU ZZZ RS – Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 30.4.2024. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 30.4.2024. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 30.4.2024. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

** *** **

*** ** **

** ** ***

JU NARODNA BIBLIOTEKA „JOVAN DUČIĆ”

KALINOVIK

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos na neodređeno  vrijeme

Higijeničar-Ložač.............................. 1 izvršilac

II – Opšti uslovi:

1.   Da je državljanin RS, odnosno BiH,

2.   Da ima navršenih 18 godina,

3.   Da ima opštu zdravstvenu sposobrnost.

III- Posebni uslovi:

1.   Završena osnovna škola- NK radnik

IV- Opis poslova:

Obavlja poslove i radne zadatke u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Narodna biblioteka „Jovan Dučić” Kalinovik.

V- Uz prijavu kandidat je dužan da priloži originalne ili ovjerene fotokopije dokumentacije koja se neće vraćati kandidatima:

1.   Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena fotokopija lične karte,

2.   Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci)

3.   Ovjerenu kopiju diplome o završenoj školi,

VI - Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa.

VII- Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni na kontakt telefon koji su obavezni navesti u prijavi.

Potpisane prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU Narodna biblioteka „Jovan Dučić” Kalinovik, Srpskoh dobrovoljaca broj 4, sa naznakom „Za javni konkurs”. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana javnog objavljivanja. Neblagovremene prijave će se odbacivati zaključkom.

***

JKP „KRALjEVA GORAD.O.O.

HAN PIJESAK

Ul. Srpske vojske br.10

 

raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

 

I   Raspisuje se javni konkurs za prijem radnika u JKP „Kraljeva Gora” d.o.o. Han Pijesak, u radni odnos na neodređeno vrijeme i to:

 

1. Referent za materijalno knjigovodstvo,  SSS                  1 izvršilac

a)   Opis poslova

Radnik se prima u radni odnos na neodređeno vrijeme za samostalno obavljanje poslova materijalnog knjigovodstva.

II   Opšti uslovi:

Opšti uslovi koje moraju ispunjavati kandidati:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6  mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u JKP   „Kraljeva Gora” d.o.o.;   

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem   nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa;

6. da se na njega ne odnosi član IX stav 1.Ustava Bosne i Hercegovine;

7. da nije u sukobu interesa u smislu Zakon o sukobu interesa.

III   Posebni uslovi:

1. Srednja stručna sprema (SSS) ili IV stepen stručne spreme (ekonomski tehničar);

2. Dvije (2) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

IV   Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti (u originalu ili ovjerenoj kopiji) uvjerenje o državljanstvu, rodni list, svojeručno potpisanu i ovjerenu izjavu - za ispunjavanje opštih uslova iz tačaka 4., 5., 6. i 7., diplomu o završenoj stručnoj spremi i uvjerenje o radnom iskustvu.

Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavlja samo izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa. Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Sl. glasnik RS” br. 33/01).

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa komisija će obaviti intervju, a o vremenu i mjestu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti obavješteni pojedinačno, pismenim putem.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Komisija neće razmatrati neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa.

Dokumenta priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JKP „Kraljeva Gora” d.o.o. Han Pijesak, Srpske vojske br.10, 71360 Han Pijesak sa naznakom: Prijava na javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana