JU ZZZ RS – Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 12.6.2024. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 12.6.2024. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 12.6.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****

*****

*****

JU DOM ZA STARIJA LICA ISTOČNO SARAJEVO

AKADEMIKA VOJINA KOMADINE 13

71123 ISTOČNO SARAJEVO

 

raspisuje

 

KONKURS ZA PRIJEM MEDICINSKIH TEHNIČARA

 

1. Medicinski tehničar,

Stepen složenosti: IV

Izvršilaca: 2

Posebni uslovi: Srednja medicinska škola opšteg smjera, položen stručni ispit.

2. Njegovatelj

Stpen složenosti: III

Izvršilaca:1

Posebni uslovi: Završena srednja škola.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su:

-    Da je državljanin RS ili BiH,

-    Da je stariji od osamnaest (18) godina,

-    Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

-    Da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci,

-    Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

 

Posebni uslovi:

1.  Medicinski tehničar

Završena srednja (SSS) medicinska škola, opšti smjer,

Položen stručni ispit za medicinskog tehničara.

2.  Njegovatelj

Završena srednja(SSS) škola,

Najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Uz potpisanu prijavu i biografiju, kandidat treba dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova:

-    Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

-    Diploma/svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi traženog usmjerenja,

-    Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za medicinsko tehničara/medicinsku sestru,

-    Uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,

-    Izjavu da kandidat nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci, da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da kandidat ima opštu zdravstvenu sposobnost. Izjava se daje i ovjerava kod nadležnog organa (opština ili notarska kancelarija).

Ispunjenu i potpisanu prijavu i biografiju zajedno sa traženim dokumentima u orginalu ili kao ovjerenu kopiju dostaviti putem preporučene pošte ili lično na adresu: JU Dom za starija lica Istočno Sarajevo, ul. Akademika Vojina Komadine br.13, 71123 Istočno Sarajevo.

Oglas je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Radnik će obavljati poslove na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, sa mogućnošću produženja ugovora na neodrđeno vrijeme.

Postupak izbora kandidata provest će Komisija za izbor kandidata.

Kandidati koji ispunjavaju uslove raspisanog javnog oglasa i čije prijave su kompletne i blagovremene podliježu provjeri znanja koju određuje Komisija.

Napomena za kandidate:

Kandidati će biti posebno pozivani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na istom, smatraće se da su odustali od prijave na oglas.

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti lučnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji, u protivnom neće moći pristupiti istom.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posbne uslove iz javnog konkursa će biti odbačene zaključkom.

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na oglasnoj tabli Doma, dostavi orginale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenta:

- Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

- Uvjerenje da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci,

- Da se protiv kandidata ne vodi kriviččni postupak.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi orginale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojeni bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana