JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 8.11.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 8.11.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 8.11. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

******

******

******

ZU Stomatološka ambulanta „Dentina International"

 sa sjedištem u Banjaluci

 oglašava

   slobodno radno mjesto:  

1.stomatološka sestra ...................................................   (jedan izvršilac) 

Uslovi: 

 - završena  srednja medicinska škola (smjer: zubno-stomatološki tehničar,stomatološka sestra,medicinska sestra –tehničar, ginekološko akušerski smjer). 

 - sa ili bez radnog iskustva 

- poznavanje nekog od stranih jezika 

-poželjno je da je kandidat nastanjen u Banjaluci  ili okolini i da je nepušač

-  vrsta radnog angažovanja : na određeno 

- svoju biografiju sa slikom možete poslati na e-mail: [email protected] 

Oglas važi od dana objavljivanja do popune radnog mjesta. 

***

BioHerbalis d.o.o.

Bana Milosavljevića 8, 78000 Banja Luka

 

OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

 

BioHerbalis d.o.o. raspisuje oglas za prijem 5 radnika u radni odnos, zbog povećanja obima posla.

Radno vrijeme: od 8 do 16 časova od ponedjeljka do petka i svaka druga subota radna.

Mjesto rada: Banja Luka, Bana Milosavljevića 8.

 

Plaćanje: minimalac + topli obrok + bonusi za ostvarene rezultate rada.

Prijave slati na: [email protected] ili dogovoriti termin razgovora za posao na broj telefona 066/583584 od 8 do 16 časova.

Konkurs otvoren do popune radnog mjesta.

***

NEŠKOVIĆ d.o.o. Bijeljina-Podružnica Banja Luka 1

Knjaza Miloša 37, 78000 Banja Luka

 

OGLAS

 

KONOBAR .......................................... 1 IZVRŠILAC

 

Potreban radnik/ca za rad u kafe-baru na benzinskoj pumpi.

 

Svi zainteresoani kandidati mogu da se jave na sledeće brojeve telefona: 065/096-439 i 066/399-345.

 

Oglas otvoren do popune radnog mjesta.

***

„Glas Srpski-Trgovina" ad - Minutica Banja Luka

Ulica Veselina Masleše br.13, Banja Luka

 

O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

Radno mjesto: TRGOVAC U KIOSKU

 

Za područja:        

 • BANjA LUKA – više izvršilaca
 • GRADIŠKA- 2 izvršioca

 

POTREBNE KVALIFIKACIJE:

 • Minimalno  SSS
 • Radno iskustvo u trgovini/maloprodaji
 • Poželjno poznavanje rada na računaru („MS office")

 

Kandidati su dužni uz molbu dostaviti sljedeću dokumentaciju:        

 • Kopija izvoda iz matične knjige rođenih,
 • Kopija uvjerenja o državljanstvu
 • Kopija diplome o završenoj stručnoj spremi

 

Prednost kod zapošljavanja će imati kandidati koji su prijavljeni na Birou za zapošljavanje pa je u tu svrhu potrebno dostaviti potvrdu sa Biroa za zapošljavanje da su prijavljeni i da su nezaposlena lica.

 

Sve informacije o oglasu mogu se dobiti na telefone: 051/249-896, 066/638-638 ili putem mejl adrese:  [email protected]   

 

Molbe dostaviti na adresu:

 

ZA OGLAS TRGOVAC U KIOSKU

 „Glas Srpski-Trgovina" ad - Minutica Banja Luka,

Ulica Veselina Masleše br.13, Banja Luka.

 

Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.

***

 

Humanitarna organizacija "Partner"

Ul. Srđe Zlopogleđe br. 55, 78 000 Banjaluka

 

raspisuje:

KONKURS

Za posao socijalnog radnika - puno radno vrijeme

 

Opšti uslovi:

 1. Da je državljanin RS, odnosno BiH,
 2. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 3. Da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na traženo radno mjesto,
 4. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi:

 1. VSS dipl. socijalni radnik,
 2. Položen stručni ispit za rad u oblasti socijalne zaštite,
 3. Jedna godina radnog iskustva u struci.

 

POTREBA DOKUMENTACIJA:

 1. Biografija,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Uvjerenje o državljanstvu,
 4. Diploma o završenoj stručnoj spremi,
 5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 6. Dokaz o radnom iskustvu,
 7. Uvjerenje o nekažnjavanju/neosuđivanju (nestarije od šest mjeseci).

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs tražena dokumenta treba da dostave u orginalu ili u ovjerenoj fotokopiji..

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja Konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Zainteresovani kandidati prijavu (dokumenta) mogu dostaviti lično ili poslati poštom na adresu poslodavca  Sa naznakom: Prijava na Konkurs

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU GRAĐEVINSKA ŠKOLA, BANjA LUKA

Ul. Mladena Stojanovića br.7, 78000 Banja Luka

 

          Na osnovu člana 132. stav 2. tačka 13. i člana 106. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23) i člana 2. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 24/19),  direktor JU Građevinska škola Banjaluka  raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Nastavnik informatike, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.8.2024. godine, nepuna radno vrijeme (6 časova)-pripravnik i
 2. Nastavnik matematika, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.8.2024. godine, nepuna radno vrijeme (2 časova)-pripravnik.

 

Pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/16, 66/18, 91/21 – Odluka Ustavnog suda Republike Srpske  i 119/21) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 29/12, 80/14 i 83/15) i uslove propisane Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 24/19).

 

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

1. prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon, adresa,  kratka biografija  i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs,

2. diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi-završen prvi ciklus studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

3. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

4. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

6. uvjerenje o državljanstvu,

7. uvjerenje suda da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozovoljena proizvodnja i prodaja opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga koje nije starije od  šest mjeseci,

8. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 24/19).

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

          Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće  intervju i testiranje dana 23.11.2023. godine u 9.00 časova u prostorijama Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozovoljena proizvodnja i prodaja opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije dokumenata i škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske".

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu: JU Građevinska škola Banjaluka, Mladena Stojanovića br. 7, Banjaluka sa naznakom „Prijava na konkurs" i navesti redni broj radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU MEDICINSKA ŠKOLA BANjA LUKA

Ul. Cetinjska broj. 1, 78000 Banja Luka

 

Na osnovu člana 106. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/18, 35/20, 92/20, 55/23), člana 2. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 24/19), člana 46. Statuta i člana 7. Pravilnika o radu, JU Medicinska škola Banjaluka  raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Prijem u radni odnos na određeno vrijeme:

1. Doktor stomatologije, VSS sa radnim iskustvom u struci trajanju od najmanje 1 (jedne) godine i položenim stručnim ispitom za rad u struci, za radno mjesto profesor stručnih predmeta, 21 školski čas (nepuna norma), na određeno vrijeme, do povratka radnika s bolovanja.

U radni odnos se prima lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

- diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi - završen najmanje prvi ciklus studijskog programa  - stomatologija, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u školi (osnovnoj ili srednjoj), odnosno uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 66/21),

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojansta ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 6 mjeseci),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije

porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 24/19).

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, lice treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

 

U skladu sa st. 7. čl. 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju RS, a u vezi sa st. 1. tačka 3) ovog člana, škola može, na upražnjeno radno mjesto, angažovati lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane ovim zakonom.

U skladu sa čl. 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, u imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole dana 17.11.2023. godine.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće  intervju i testiranje dana 20.11.2023. godine, s početkom u 10.00 časova, u prostorijama Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave na intervjuu ili testiranju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Svi kandidati će biti obavješteni o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana izvršenog izbora.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. 

Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske".

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu: JU Medicinska škola Banja Luka, Cetinjska br. 1, sa naznakom „Za Komisiju za prijem radnika".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

REPUBLIKA SRPSKA

Javna ustanova Osnovna škola ''Sveti Sava'' Banja Luka

 Užička bb,

78000 Banja Luka

 

 

Na osnovu člana 125. i 152. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( ''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 81/22), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj:77/09, 86/10, 25/14 i 76/15)  i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 74/18 i 26/19),  direktor Javne ustanove Osnovne škole '' Sveti Sava'' Banja Luka  raspisuje:

 

K O N K U R S

 za popunu  radnih mjesta

 

 1. Profesor/nastavnik biologije, 2 časa, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 1/16, 66/18, 91/21- Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i 119/21) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republik Srpske'' br. 81/22) i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi ('' Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 74/18 i 26/19).

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( Službeni glasnik Republike Srpske  broj: 81/22) , ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198. Zakona.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem . - Dostavlja kandidat.

Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz potpisanu prijavu ( sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom ) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske broj 81/22) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 74/18 i 26/19):

• Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju će se obaviti dana 22.11.2023. godine  sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola ''Sveti Sava'' Banja Luka, Užička bb, 78000 Banja  Luka, sa naznakom „ ZA KONKURS ".

***

 JU Srednjoškolski  centar "Petar Kočić" Šipovo

ulica Nikole Tesle broj: 34,

70 270  Šipovo                      

mail: [email protected],

tel/faks: +387 50 360 390

 

                  Na osnovu člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/2018, 35/20, 92/20 i 55/23), direktor  škole raspisuje:

 

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnoc

 

 1. Bibliotekar (Profesor Srpskog jezika i književnosti, 240 ECTS radnik sa iskustvom), - puna norma na određeno vrijeme do kraja školske 2023/2024 godine;

        (1) Opšti uslovi  koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

                1) da je državljanin RS  i BiH - dokaz uvjerenje o državljanstvu,

                2) da je punoljetan  što se dokazuje izvodom  iz matične knjige  rođenih  ili ovjerena kopija  lične karte,

       3) da je radno sposoban, a to se dokazuje  ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvšenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

               4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom  za krivična djela učinjena protiv dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja  nad  djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

               5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

                6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstvaličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanje djetetapolnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

               Uvjerenja iz stava 1. tačka 4) i 5) Konkursa za izabranog kandidata  škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa. 

             

            Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje i ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisani Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi načinu bodovanja i kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske" 24/19) i to:

 

             1. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom  prvom  ciklusu studijskog programa, u četvorogodišnjem trajanju  sa najmanje ostvarenih 240 ECTS  bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

            2. Dodatak diplomi, koji sadrži  podatke o prosjeku  ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

            3.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

           4.  Uvjerenje o radnom stažu izdato od  ranijeg poslodavca;

           5. Uvjerenje  opštinskog /gradskog/ organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu člana porodice poginulog borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata RS  ukoliko  se radi o kandidatu  iz kategorije porodice poginulih boraca,

           6. Uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave  nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu  iz kategorije boraca,

           7. Uvjerenje opštinskog ( gradskog) organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku  zaštitu o utvrđivanju statusa  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata RS  ako se radi o kandidatu  iz kategorije invalida;

      Kandidati dostavljaju  ovjerene kopije svih dokumenata i ovjerene kopije neće biti vraćene kandidatima.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni Glasnik Republike Srpske 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23 ) kandidati treba da ispunjavaju i druge uslove propisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Službeni Glasnik Republike Srpske broj 29/12, 80/14, 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u Gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 120/20.).

       Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua i to 17.11.2023. godine (petak).

      Intervju i testiranje za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti   20.11.2023. godine (ponedjeljak) u 09,55 časova.

            Ukoliko se kandidat  ne pojavi  na testiranju i intrvjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

      Konkurs  ostaje otvoren (8) osam dana od dana objavljivanja.

 

      Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

      Prijavu sa  potrebnom dokumentacijom poslati na adresu:

      JU Srednjoškolski  centar "Petar Kočić",   ulica Nikole Tesle broj: 34, 70 270  Šipovo.Komisiji za prijem radnika

       Kontakt  telefon: 050-360-390

***

JU Srednjoškolski  centar "Petar Kočić"Šipovo

  ulica Nikole Tesle broj: 34,

70 270  Šipovo                       

mail: [email protected],

tel/faks: +387 50 360 390

 

 

Poništenje konkursa

 

    Poništava se konkurs za bibliotekara broj 542/23 od 23.10.2023. godine koji je izašao u dnevnim novinama Glas Srpske dana, 25.10.2023. godine, razlog poništenja jeste sporazumni prekid radnog odnosa između poslodavca i radnika od 02.11.2023. godine.

***

JU Srednjoškolski centar Čelinac

ul. Vojvode Mišića 36, Čelinac

 

KONKURS

za prijem u radni odnos na radna mjesta

 

 1. Profesor stručno-teorijske nastave za elektrotehničku struku, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine, puna norma, pripravnik                                                                                                          - 1 izvršilac;                                        

Uslovi za prijem radnika u radni odnos:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 1/16, 66/18, 91/21 i 119/21), kandidat treba da ispunjava i uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23), Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 24/19) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i tehničkim školama („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 29/12, 80/14 i 83/15).

 (1)Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz stava 1. tačka 4) i 5) za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

(2) Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa nevedenim brojem telefona) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati su dužni priložiti :

1) Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

4) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-  invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

5) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno–otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

6) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko– invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno– otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Dana, 23.11.2023. godine (četvrtak) sa početkom u 10 časova u prostorijama škole će se obaviti testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.            

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će objaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.           

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole, JU Srednjoškolski centar Čelinac ul. Vojvode Mišića 36, Čelinac.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom list „Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.                                                     

 

 

 

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana