JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 07.12.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 07.12.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 07.12.2022. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

*********

 

„DVORIŠTE" JEVĐENIĆ MILE s.p. BANjA LUKA

Ul.Patre br.1

78000 Banja Luka

 

Raspisuje

O G L A S

 

POMOĆNI RADNIK U KUHINjI (Ž) ..................   1 IZVRŠILAC

Opis posla:

-pomoćni radnik u kuhinji (talijanska jela)

Mjesto rada:Banja Luka

Rad na određeno vrijeme.

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/526-000 ili lično na adresu restorana.

Oglas otvoren do 15.12.2022godine

***

PU KLUB ZA DJECU „MAŠTA"

Ul.Milana Stevilovića br.44a

78000 Banja Luka

 

Raspisuje:

 O G L A S

 

VASPITAČ (Ž)  ..................................   1 IZVRŠILAC

Uslovi rada :

-završen filozofski fakultet

-vaspitač sa ili bez radnog iskustva

Rad na određeno vrijeme

Mjesto rada:Banja Luka

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 066/877-575

Oglas otvoren do 08.12.2022 godine

***

PU Klub za djecu „Kuća radosti Bambinosi"

Stevana Mokranjca 2

78000 Banja Luka

 

OGLAS za posao

Zbog povećanog obima poslovanja, PU - Klub za djecu "Kuća radosti Bambinosi" raspisuje konkurs za:

1. Diplomirani vaspitač …..................... 2 izvršioca

Vašu  prijavu sa kontakt telefonom pošaljite na mejl [email protected]  ili se javite na broj telefona 066 277 435, radnim danom od 8 do 16 časova.

Oglas otvoren do 16.12.2022. godine.

***

Udruženje distrofičara

   regije Banja  Luka

 

OGLAS

Udruženju distrofičara regije Banja Luka, potrebna dva radnika personalni asistenti za lica sa invaliditetom (njegovatelj). Potreban  je muški  i ženski radnik.

Posao se odnosi na pomaganje licima sa invaliditetom kod obavljanja svakodnevnih životnih potreba, a muški asistent je potrebno da ima vozačku dozvolu B kategorija.

Poslije probnog rada i dogovora, radni odnos se zasniva na neodrećeno vrijeme i u skladu sa Zakonom o radu.

Za sve dodatne informacije na telefon: 051/213-032 i 065/641-423

Oglas otvoren 30 dana

***

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD BANjA LUKA

GRADONAČELNIK

 

 

JAVNI KONKURS

 

za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Banja Luka

 

 

I

           U Gradsku upravu Grada Banja Luka prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu službenika:

 

                 u Odjeljenju za opštu upravu:

 

 1. Stručni saradnik za otpremu pošte ....................................... 1 izvršilac
 2. Stručni saradnik za poslove mjesne zajednice ..................... 2 izvršioca

 

                  u Odjeljenju za finansije:

 

 1. Stručni savjetnik za finansijske poslove u Odjeljenju ..... 1 izvršilac

 

                   u Odjeljenju za komunalne poslove:

 

 1. Samostalni stručni saradnik za implementaciju projekata .......................................... 1 izvršilac
 2. Samostalni stručni saradnik za javne površine, reklamne medije i određivanje naziva ulica, trgova i kućnih brojeva ............. 1 izvršilac
 3. Samostalni stručni saradnik za hidrotehničke objekte i niskogradnju ............................................... 1 izvršilac
 4. Samostalni stručni saradnik za poslove obračuna naknada i infrastrukturu ............................................. 1 izvršilac

 

                u Odjeljenju za inspekcijske poslove i komunalnu policiju:

 

8. Stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove ROF-a ......... 1                   izvršilac

                

u Odjeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj:

9. Šef Odsjeka za privredu i preduzetništvo ......................... 1 izvršilac

              

u Odsjeku za pravna pitanja:

 

10. Samostalni stručni saradnik za upravno pravne poslove ............ 1 izvršilac

 

u Odsjeku za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima:

 

11. Samostalni stručni saradnik za radne odnose ........................ 1 izvršilac

 

 

 u Gradsku upravu Grada Banja Luka prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu namještenika:

 

u Odjeljenju za opštu upravu:

 

 12. Kurir ..................................................................... 1 izvršilac

 

u Odjeljenju za inspekcijske poslove i komunalnu policiju:

 

 13. Vozač specijalizovanog vozila „Pauk" ..................................... 1 izvršilac

 14. Radnik na naplati i kontroli parkiranja ................................. 1 izvršilac

 15. Samostalni referent za GIS ............................................... 1 izvršilac

 

 u Službu za zajedničke poslove:

 

16. Čistač .................................................................................. 2 izvršioca

 

u Odsjeku za obezbjeđenje:

 

 17. Radnik obezbjeđenja ................................................................ 1 izvršilac

 

 

                                                III  - Opšti uslovi

 

          Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat:

 

 1. da je državljanin RS, odnosno BiH;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;
 6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član  IX stav 1. Ustava BiH;
 7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u Gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do  47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

                                                 IV - Posebni uslovi  

 

       Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Stručni saradnik za otpremu pošte, su:

 • SSS- srednja škola (IV);
 • položen stručni ispit za rad u upravi;
 • šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • poznavanje rada na računaru;

         Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Stručni saradnik za poslove mjesne zajednice, su:

 • SSS- srednja škola (IV);
 • položen stručni ispit za rad u upravi;
 • šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • poznavanje rada na računaru;

       Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Stručni savjetnik za finansijske poslove u Odjeljenju , su:

 • VSS- dipl.ekonomista (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);
 • položen stručni ispit za rad u upravi;
 • tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • poznavanje rada na računaru;

 

Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za implementaciju projekata, su:

 

 • VSS- dipl.građev.inž. dipl.inž. arhitekture ili dipl.inž.mašinstva (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);
 • položen stručni ispit za rad u upravi;
 • jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • poznavanje rada na računaru;
 • položen vozački ispit „B" kategorije

 

 

         Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za javne površine, reklamne medije i određivanje naziva ulica, trgova i kućnih brojeva, su:

 

 • VSS- inženjerstvo, tehnologija, građevinarstvo, društvene nauke ili dipl.inž. poljoprivrede ili dipl.inž.geodezije (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);
 • položen stručni ispit za rad u upravi;
 • jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • poznavanje rada na računaru;
 • položen vozački ispit „B" kategorije

 

         Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za hidrotehničke objekte i niskogradnju, su:

 

 • VSS- dipl.inž. građevinarstva (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);
 • položen stručni ispit za rad u upravi;
 • tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • poznavanje rada na računaru;
 • položen vozački ispit „    B" kategorije,
 • licenca

 

         Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za poslove obračuna naknada i infrastrukturu, su:

 

 • VSS- dipl.inž. građevinarstva, dipl. inž.arhitekture ili dipl. prostorni planer (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);
 • položen stručni ispit za rad u upravi;
 • jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • poznavanje rada na računaru;
 • položen vozački ispit „    B" kategorije,

 

Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove ROF-a su:

 

 • SSS- srednja škola (IV);
 • položen stručni ispit za rad u upravi;
 • šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • poznavanje rada na računaru;
 • položen vozački ispit „B" kategorije

 

Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Šef Odsjeka za privredu i preduzetništvo su:

 

 • VSS- ekonomski ili pravni fakultet (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);
 • položen stručni ispit za rad u upravi;
 • tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • poznavanje rada na računaru;
 • položen vozački ispit „B" kategorije

 

        Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za upravno pravne poslove, su:

 

 • VSS- dipl.pravnik (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);
 • položen stručni ispit za rad u upravi;
 • jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • poznavanje rada na računaru;
 • položen vozački ispit „B" kategorije

 

           Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za radne odnose, su:

 

 • VSS- dipl.pravnik (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);
 • položen stručni ispit za rad u upravi;
 • jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • poznavanje rada na računaru;
 • položen vozački ispit „B" kategorije

 

       Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Kurir, su:

 

 • SSS-srednja škola (IV);
 • šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • položen vozački ispit „B" kategorije.

         Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Vozač specijalizovanog vozila „Pauk", su:

 

 • SSS-VKV- srednja škola  (IV/V);
 • šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • položen vozački ispit „C" kategorije;

 

Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Radnik na naplati i kontroli parkiranja, su:

 

 •  SSS-srednja škola (III/IV/);
 • posebna psihofizička sposobnost;
 • šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

 

Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni referent za GIS, su:

 

 • VSS- društvenog ili tehničkog smjera, inženjerstvo (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);
 • jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • poznavanje rada na računaru;
 • položen vozački ispit „B" kategorije

           Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Čistač, su:

 

 • PK-osmogodišnja škola

Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Radnik obezbjeđenja, su:

 

 • SSS-srednja škola (IV/V);
 • posebna psihofizička sposobnost;
 • šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • poznavanje rada na računaru;
 • položen stručni ispit za obavljanje poslova fizičkog obezbjeđenja.

 

         Kandidati koji konkurišu na radna mjesta za koja se traži položen stručni ispit za rad u upravi, a koji nemaju položen stručni ispit za rad u upravi, mogu se primiti na rad, s tim da su dužni isti položiti u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko ne polože stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, prestaje im radni odnos.

                                       

V - Potrebna dokumenta

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrazcu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kao i na internet stranici Grada Banja Luka, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi Grada Banja Luka.

Tačnost podataka navedenih u obrazcu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu – prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom traženom dokumentacijom, kako je navedeno u tekstu javnog konkursa.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova javnog konkursa.

 

Prilikom prijave na javni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

 

- Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i izjave da kandidat:

 

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);

2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi;

3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;

4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. 43. do 47.  Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

 

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs – prijavnog obrasca.

 

 • Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:

 

 1. diplome o završenom fakultetu (za radna mjesta pod rednim brojevima 3, 4, 5, 6, 7, 9 10, 11 i 15) ;
 2. svjedočanstva o završenoj srednjoj školi (za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 8, 12, 13, 14 i 17);
 3. svjedočanstva o završenoj osnovnoj školi (za radno mjesto pod rednim brojem 16);
 4. uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, ili izjavu kojom se kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi RS (za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11);
 5. isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo) za sva radna mjesta, osim radnog mjesta pod rednim brojem 16.
 6. isprave ili izjave da poznaje rad na računaru (za sva radna mjesta osim radnih mjesta pod rednim brojevima 13,14 i 16);
 7. izjavu u pisanoj formi da ima položen vozački ispit „B" kategorije (za radna mjesta pod rednim brojevima 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 15);
 8. izjavu u pisanoj formi da ima položen vozački ispit „C" kategorije (za radno mjesto pod rednim brojem 13)
 9. izjavu ili ispravu da posjeduje ovlaštenje za izradu tehničke dokumentacije objekata niskogradnje i nadzor nad građenjem tih objekata ili ovlaštenje za građenje objekata niskogradnje i nadzor nad građenjem tih objekata ili drugo odgovarajuće ovlaštenje koje obuhvata navedena ovlaštenja (za radno mjesto pod rednim brojem 6.);
 10. uvjerenje o položenom stručnom ispitu da je osposobljen za obavljanje poslova fizičkog obezbjeđenja (za radno mjesto pod rednim brojem 17).

Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, a traži se kao dokaz o ispunjavanju posebnog uslova za određeno radno mjesto, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana.

U slučaju da kandidat dostavlja uverenje o diplomiranju, uz uvjerenje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje – izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti  visokog obrazovanja. Samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.

Kandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovanu diplomu, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Izuzetno kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifikuju diplomu.

Ukoliko je postupak nostrifikacije diplome počet ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju diplome nadležnom organu, s tim da nostrifikovanu diplomu dostavlja organu koji je raspisao konkurs najkasnije do dana održavanja intervjua.

 

Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:

-potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja treba da budu precizna i detaljna, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio – naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period angažovanja na radnim zadacima,

-uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na osnovu ovih dokaza može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoko obrazovanje i koliko dugo, odnosno da li posjeduje traženo radno iskustvo ili

-pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu ukoliko sadrži sve naprijed navedene elemente potvrde ili uvjerenja.

 

      Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:

- uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike.

 

    Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.   

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.  

 

VI

       Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa (Konkursne komisije), dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova (podtačke 1), 3) i 4)) kako slijedi:

 

-da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH),

-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,  i

-da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47.  Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

          Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.

 

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Konkursna komisija obaviće intervju, u cilju ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata, i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

 

VII

Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave, ili putem pošte, na adresu:

Gradska uprava Grada Banja Luka – Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, Trg srpskih vladara br. 1, Banja Luka.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Nikolina Račić, šef Odsjeka za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon 051/244-563.

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca, kako je propisano članovima 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS. Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz članova 30, 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS. 

                                                             

VIII

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske" i dnevnom listu „Glas Srpske". Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj njeb-stranici Grada Banja Luka.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ ''GEORGI STOJKOV RAKOVSKI"

BANjA LUKA

Ul.  Dragiše Vasića 29

 

Raspisuje:

                                                

K O N K U R S

za popunu radnih mjesta

 

 1. Nastavnik matematike bez radnog iskustva (pripravnik) na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije- 1 izvršilac.

 

Pripravnik je lice koje se prvi put zapošljava u zanimanju kao i lice koje ima manje od godinu dana radnog iskustva u struci i nije ostvarilo uslove za polaganje stručnog ispita.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su prije stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme u skladu sa članom 125.stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

 

OPŠTI USLOVI:

          Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju  i uslove propisane  članom 114. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanji i obrazovanju  i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

          Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

          Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos)  potrebno je dostaviti i  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po važećem Pravilniku.

 

Kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente:

 1. Potpisanu prijavu za konkurs;
 2. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom  prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.;

3)   Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;

       4)  Uvjerenje o državljanstvu;

       5) Uvjerenje suda o da nije potvrđena optužnicaneosuđivanosti niti izrečena kazna zatvora.

Kandidat  koji budu  izabran  naknadno će dostaviti ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad, dok će poslodavac službenim putem pribaviti.Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece i Uvjerenje da je protiv njega nije pokrenut postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje:

 1. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (osim za konkurs pod tačkom 8.);
 4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
 6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RSukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Testiranje i intervju će se obaviti  21.12. 2022. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljen na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na konkurs.

Napojavljivanje kandidata na testiranju ili intervjuu, smatraće se kao da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

JU OŠ "Sv.Ćirilo i Metodije" Piskavica

Ul.Piskavica bb

78217 Piskavica

raspisuje

 

J A V N I     K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 1. Profesor fizičkog i zdravstvenog vaspitanja – jedan izvršilac, 10 časova neposrednog rada sa učenicima na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja.

 

Na navedeno radno mjesto prima se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 114. i 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 

 1. Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
 3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
 5. Da se ne nalazi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
 6. Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenje za izabranog kandidata iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

 

 1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio  razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja traže zaposlenje. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
 7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem radnika u radni odnos lica sa radnim iskustvom, a koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

          Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, u prostorijama škole obaviće se intervju i testiranje u sljedećem terminu:

 1. Intervju i testiranje kandidata za radno mjesto profesor fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, 10 časova neposrednog rada sa učenicima na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, održaće se 22.12.2022. godine u prostorijama škole s početkom u 9:00 časova.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Kandidat koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

 

Prijave za radno mjesto profesor fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola „Sv. Ćirilo i Metodije" Piskavica, Piskavica bb, 78217 Piskavica – Banja Luka sa naznakom „za konkurs – profesor fizičkog i zdravstvenog vaspitanja".

***

JU OŠ „Miloš Crnjanski"

Ul. Zore Kovačević 38a

78000 Banja Luka

 

 

raspisuje:

K O N K U R S

 za popunu  upražnjenih radnih mjesta

 1. Voditelj produženog boravka u PO Motike, nepuna norma – 50% radnog vremena, do povratka radnika sa bolovanja, a najdalje do 31.8.2023. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu  -  1 izvršilac i
 2. Profesor/nastavnik za nastavni predmet Matematika, 4 časa redovne nastave, do 31.8.2023. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 114. 115. i 116. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje izda certifikovana zdravstvena ustanova, a koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
 6. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.         

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

 1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stručna sprema i dužina radnog staža po vrstama posla; 
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 125. stav 4) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.         

 

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa za radno mjesto pod rednim brojem 1. dana, 21.12.2022. godine u 11:00 časova, u prostorijama škole, obaviće se testiranje nakon čega i intervju, a za radno mjesto pod rednim brojem 2. istog dana u 12:30 časova, obaviće se testiranje nakon čega i intervju.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za navedena radna mjesta, škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervjuu, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

 

Prijave slati na adresu škole  sa naznakom "za konkurs".

***

„ELIOS" DOO BANjA LUKA

Ul.Novaka Pivaševića br.14c

78000 Banja Luka

zk@eliobl.com

 

raspisuje:

O G L A S

 

DIPL.INŽENjER ELEKTROTEHNIKE ...............................  1 IZVRŠILAC

Uslovi rada:

-elektrotehnički fakultet ili viša elektro tehnička škola

-poznavanje engleskog jezika

Opis posla:

-projektant rasvjete

-projektovanje i prodaja rasvjete

Mjesto rada: Banja Luka

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/510-223

Oglas otvoren do popune radnog mjesta.

***

REPUBLIKA  SRPSKA

GRAD  GRADIŠKA

JU  OSNOVNA  ŠKOLA  ''MLADEN STOJANOVIĆ" GORNjI PODGRADCI

78 405 GORNjI PODGRADCI - GRADIŠKA

 

 

J A V N I   K O N K U R S

za  prijem radnika

 

 1. VODITENj PRODUŽENOG BORAVKA – 1 izvršioc, puna norma, na neodređeno vrijeme nastavnik/profesor razredne nastave sa položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnom procesu.
 2. NASTAVNIK/PROFESOR MUZIČKE KULTURE -1 izvršilac,  nepuna norma (23 časa) na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine,sa položenim stručnim ispitom, zanimanje (diplomirani teoretičar umjetnosti ili muzički pedagog i teoretičar).

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 114. i 115. i 116.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, Pravilnikom o proceduri prijeme, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

UZ PRIJAVU POTPISANU OD STRANE KANDIDATA KOJI SE PRIJAVLjUJE NA JAVNI KONKURS POTREBNO JE ISPUNITI SLjEDEĆE USLOVE TE DOSTAVITI ODGOVARAJUĆU DOKUMENTACIJU:

 • OPŠTI USLOVI koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs jesu:

1.  da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom  za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz poisebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6.Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Dostavlja kandidat.

 • Uvjerenje iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem , a prije zasnivanja radnog odnosa.
 • POSEBNI USLOVI koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs,
 1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

 

 2.  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, za kandidata koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta,

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno- obrazovnom procesu.

4. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijih  poslodavaca,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,  

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 125.  stav  4).  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme .

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra.

Kandidati koji budu dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji budu ispunjavali uslove konkursa, testiranje i interviju  će se obaviti u prostorijama centralne škole u Gornjim Podgradcima,  21.12.2022. godine - testiranje u 12.00 a intervju isti dan od 13.00 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole i to najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.Kandidati se neće posebno  pozivati na intervju i  testiranje.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testu ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

U  prijavi na konkurs  kandidati  obavezno  treba  da  navedu  tačnu  adresu  stanovanja  i  kontakt  telefona ( po  mogućnosti  broj  mobilnog  telefona ).

Konkurs  ostaje otvoren 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja u „GLASU SRPSKE" Banja Luka.

Prijave na konkurs  dostaviti  na  adresu  škole,  preporučeno  ili  direktno  u  školu.

Adresa škole je:                                                                       

JU  Osnovna škola „Mladen Stojanovi" Gornji Podgradci

Gornji Podgradci  78 405 , grad Gradiška

sa naznakom – „Prijava na konkurs, ne otvarati"

***

JU OŠ „Mladen Stojanović" Laktaši

Karađorđeva 105

78250 Laktaši

tel.: 051/535-517,

e-mail: [email protected]

 

Na osnovu člana 125. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  direktor Javne ustanove Osnovne škole ''Mladen Stojanović'' Laktaši, raspisuje

 

K  O  N  K  U  R  S

za prijem radnika

 

 1. Nastavnik /profesor razredne nastave  - 1  izvršilac na određeno vrijeme do povratka  radnika sa bolovanja, pripravnik.

 

 

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu  uslove propisane članom 114. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača,

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa sa članom 127. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi. Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH,

2. da je punoljetan,

3. da je radno sposoban,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maljoletnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, 
6.  uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja pod tačkom 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

 1. Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu (na kojoj  će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon),
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih ili  kopija lične karte,
 4. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.
 10. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Kandidati su dužni da u prijavi naznače za koja radna mjesta konkurišu.

U skladu sa članom 125. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa priložiti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti da je radno sposoban (ne starije od 6 mjeseci).

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 20.12.2022.godine u  12.00 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje i intervju smatraće se da su odustali od prijave za konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Svi kandidati će biti obavješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola ''Mladen Stojanović'' Laktaši, Karađorđeva 105, 78250 Laktaši , u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom ''za konkurs''.

***

JU OŠ "MILOŠ DUJIĆ" ČELINAC

KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

 

 1. Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vasptanja- na određeno vrijeme (22 časa) do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu  ................................... 1 izvršilac
 2. Nastavnik hemije- na određeno vrijeme (14 časa) do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ........................................................ 1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim provfilima i zvanjima nastanvika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi. Pravo učešća na konkurs imaju i lica predviđena članom 125.  i članom 152. stav 18 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, istručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja  na konkurs su:

 1. da je državljanin RS, odnosno BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan ( što dokazuje izvodom iz MKR ili kopijom lične karte),
 3. da je radno sposoban (što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu),
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim lisem, zloupotrebe opojnih sredstava ( Za izabranog kandidata, uvjerenje o neosuđivanosti, škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa).
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.( Za izabranog kandidata uvjerenje će škola pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.)
 6. Uvjerenje da protiv njega nije  pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili „maloljetnim licem".

Posebni uslovi:

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, sa naznakom za koje radno mjesto se prijavljuje, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:

 1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalet,
 2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,
 3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezapolsenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
 4. Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
 5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža.
 6.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca,
 7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
 8. Uvjerenje opštinskog/gradsko organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije invalida,

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće se vraćati kandidatima.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ „Miloš Dujić"Čelinac vojvode Mišića 57. s naznakom „za konkurs". Rok za dostavljanje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske". Kandidati se neće posebno pozivati, ako se ne pojave na testiranju i intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole. Za kandidate koji su se prijavili na radna mjesta, a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje i intervju će se  obaviti  dana 21.12.2022. god.  u  13,00 časova u prostorijama  škole.

 Škola će pismenim putem obavijestiti učesnike o ishodu konkursa u roku 8 dana od dana donošenja odluke.

 

***

JU OŠ „Ivo Andrić" Kulaši

Kulaši 119

78 430 Kulaši

 

 

direktor Javne ustanove Osnovna škola "Ivo Andrić" Kulaši, Prnjavor raspisuje :

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 1. Nastavnik / profesor razredne nastave, rad na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja (patološkog i porodiljskog), lice bez radnog iskustva- pripravnik.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača i Pravilnikom o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, sa naznakom na koje radno mjesto se prijavljuju, i spiskom priložene dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću ovjerenu dokumentaciju :

1.Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

3. Da je radno sposoban (a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci - prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu);

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela učinjena protiv ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

(Uvjerenja iz stava 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem)

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (dostavlja kandidat);

7. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

8. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta , koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

9. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 U skladu sa članom 125. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju pravo učešća na konkursu imaju  i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

Kandidati su dužni lično ili putem pošte dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata. Dostavljena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se na pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Rok za podnošenje prijave iznosi 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu "Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Za kandidate koji se prijavljuju na radna mjesta, a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, testiranje i intervju će se održati u prostorijama škole dana 22.12.2022. godine (četvrtak) sa početkom u  12,00 časova.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti na adresu: JU Osnovna škola "Ivo Andrić" Kulaši, Kulaši 119, 78 430 Kulaši sa naznakom "Za konkurs".

***

JU OŠ " BRANKO ĆOPIĆ" PRNjAVOR

Rade Vranješević br.1A

78 430 Prnjavor

 

direktor škole (ponovo)   r a s p i s u j e

 

J A V N I  K O N K U R S

 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME

 

 1. NASTAVNIK / PROFESOR RAZREDNE NASTAVE (određeno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, do povratka nastavnice sa bolovanja,  centralna škola) – 1 izvršilac

 

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane članom 114.,115, i 116. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača,  a prijem (bodovanje) kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 

POTREBNA DOKUMENTA:

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona), kandidati su dužni  dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija)

2. Izvod iz matične knjige rođenih ( ili ovjerena kopija lične karte),

3. Ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci ( prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta,

polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterujumima propisanim Pravilnikom i to:

7. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

8. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koji je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

9. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

10. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

11. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

12.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

13.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;

14. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako  se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

15.Uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

16.Uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( u slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa,  će se obaviti u prostorijama škole, dana 20.12.2022.  godine u 10,00 sati.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole i na internet stranicu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole i internet stranici škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije), i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti u JU Osnovna škola " Branko Ćopić" Prnjavor, ulica Rade Vranješević br.1A, 78 430 Prnjavor, u vremenu od 7 – 15,00 časova.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

***

JU Dječiji vrtić „Milja Đukanović"  Mrkonjić Grad

Vase Pelagića 17

 

JU Dječiji vrtić „Milja Đukanović" Mrkonjić Grad direktor  r a s p i s u j e

K O N K U R S

za popunjavanje radnih mjesta

 

1.  Diplomirani vaspitač VSS, 1 godina radnog iskustva, položen stručni ispit – rad na        određeno vrijeme u PO Podrašnica ( do 30.04.2023.godine) ............................. 1 izvršilac

    

 OPŠTI USLOVI  ZA SVE TAČKE OGLASA

 1. Da je državljanin RS ili BiH,
 2. Da je stariji od 18 godina,
 3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorišćavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječje pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela,
 5. Da se ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece,
 6. Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem iskorišćavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječje pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a to se dokazuje uvjerenjem o nevođenju krivičnog postupka.

Uvjerenja iz stava  4. i 5. ovog člana za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.   

  POSEBNI USLOVI

 • Završen prvi ciklus studija na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača u trajanju od tri godine i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova,
 • Položen stručni ispit,
 • Radno iskustvo najmanje 1 godina

         

 Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom (svojeručno potpisana i sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom), kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova konkursa:

KANDIDATI  DOSTAVLjAJU SLjEDEĆU DOKUMENTACIJU:

 • Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),
 • Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),
 • Ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja, i dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, ili ovjerenu fotokopiju indeksa,
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o ukupnom vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, u traženom stepenu obrazovanja,
 • Ovjerenu fotokopiju radne knjižice ili uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 •  Ljekarsko uvjerenje (prilaže onaj kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.     

Dokumenta priložena uz prijavu na konkurs, neće biti vraćena kandidatima, te je kandidat dužan da dostavi ovjerene fotokopije svih dokumenata.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija će obaviti razgovor - intervju, Intervju će se obaviti u prostorijama JU Dječiji vrtić „Milja Đukanović" Mrkonjić Grad, 21.12.2022. godine u 08:00 časova, te se kandidati neće posebno pozivati. Ukoliko se kandidat ne pojavi na intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Spisak kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli ustanove, najkasnije 3 dana prije zakazanog intervjua.

          Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objavljivanja  u dnevnom listu „Glas Srpske", Zavodu za zapošljavanje RS – Biro Mrkonjić Grad. Rok za podnošenje prijava računa se od posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na oglas slati u zatvorenoj koverti na adresu: JU Dječiji vrtić „Milja Đukanović"  Mrkonjić Grad, ul. Vase Pelagića 17, ili lično na protokol Ustanove.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana