JU ZZZ RS – Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 05.6.2024. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 05.6.2024. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 05.6.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***** *

* *****

** ** *

EUROGLAS SP BANjA LUKA

TUNjICE BB

78 000 BANjA LUKA

Raspisuje oglas za radna mjesta:

 

1.  Radnik u proizvodnji................................................ četiri izvršioca (m)
Uslovi:
•        Sposobnost rješavanja problema i analitičke vještine
•        Razumijevanje tehničke dokumentacije, materijala i proizvodnih procesa
•        Inicijativa i samostalnost
•        Spremnost za učenje i dalje osposobljavanje
•        Prednost imaju kandidati sa posjedovanjem B i C kategorije, te kandidati koji imaju želju za dodatnom zaradom kroz prekovremeni rad
2.       Radnik na montaži .................................................. tri izvršioca (m)
Uslovi:
•        Minimum 1 godina iskustva na istim ili sličnim poslovima
•        Vozačka dozvola B kategorije (poželjna je i C kategorija)
•        Razumijevanje tehničke dokumentacije, materijala i proizvodnih procesa
•        Inicijativa i samostalnost
•        Spremnost za učenje i dalje osposobljavanje

3.  Projekt menadžer .........................................................  Jedan izvršilac (m/ž)
Uslovi:
•        Minimalno 1 godina iskustva na sličnim poslovima
•        Samostalnost i proaktivnost u radu
•        Sposobnost rješavanja problema i analitičke vještine
•        AutoCad (SolidWorks), MS Office

•   Razumijevanje tehničke dokumentacije, materijala i proizvodnih procesa
•        Inicijativa i samostalnost
•        Spremnost za učenje i dalje osposobljavanje
•        B kategorija
•        Prednost imaju kandidati koji poznaju njemački jezik i vole voziti i putovati

Kako se prijaviti:

Pošaljite svoju biografiju ili nekoliko rečenica koje Vas opisuju na mejl [email protected] , uz navođenje za koju poziciju se prijavljujete.
Rok za prijave je 18.06.2024.

***

„GRADSKO GROBLjE"JK a.d. BANjA LUKA
Rade Radića bb

OGLAS
Potrebna dva izvršioca muškog pola za obavljanje poslova radnog mjesta:

VOZAČ SPECIJALNOG POGREBNOG VOZILA

na određeno radno vrijeme do dva mjeseca– probni rad, uz mogućnost prijema u stalni radni odnos.

Uslovi za obavljanje posla:

-    VKV, KV stepen stručne spreme,

-    vozačka dozvola B kategorije,

-    radno iskustvo 6 mjeseci.

Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. 

Sve informacije se mogu dobiti na broj telefona 051/216-412.

***

SHP Celex ad Banja Luka

Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka

Telefon: 065-870-012

e-mail: [email protected]

Raspisuje oglas za rad na određeno vrijeme:

Bravar u službi održavanja Banja Luka ................................. 1 izvršilac
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:
•        Spremnost na rad u smjenama ( I, II i III smjena)
•        Spremnost na rad u timu
•        Fleksibilnost.
 

Svoje biografije možete slati na na e-mail:    [email protected], te lično ili poštom na adresu SHP Celex  a.d.,  Veljka Mlađenovića bb, 78000 Banja Luka.

***

INTER MCT" D.O.O.
UL.Dunavska bb, Banja Luka

Tel: 051/345-520, fadž: 324-852
e-mail: [email protected]

OGLAS
za prijem u radni odnos
 

Preduzeću INTER MCT DOO  sa sjedištem u Banja Luci, Ul Dunavska bb koje se bavi trgovinom na veliko alkoholnim i bezalkoholnim pićima, potreban radnik na radnom mjestu:
1.    KOMERCIJALISTA ZA MARKETE  .......................  1 izvršilac

Uslovi za prijem u radni odnos:
-        Poželjno radno iskustvo
-        Pouzdanost, odgovornost;
-        Spremnost na timski rad;
-        Neophodno posjedovanje vozačke dozvole B  kategorije
Oglas ostaje otvoren do popune navedenog radnog mjesta..
Prijavu i CV slati putem e – mail: [email protected] ili na adreu: INTER MCT DOO, Dunavska bb, Banja Luka .

***

GIOTEX d.o.o. Banja Luka
Zmaj Jovina br. 5, 78000 Banja Luka
Kontakt telefon:065-758-778
Mejl adresa:
[email protected]


Oglas za prijem u radni odnos na poziciju:


Tekstilni tehnolog ........................................................................... 1 izvršilac


Vrsta zaposlenja: neodređeno vrijeme

Mjesto rada/regija: 78214 Zalužani, Banjalučka regija

Uslovi:
•        visoka ili viša stručna sprema
•        radno iskustvo najmanje 2 godine
•        dobro znanje stranog jezika-engleski
•        vozačka dozvola B kategorije poželjno
•        preciznost, sistematičnost, organizovanost, tačnost i samostalnost u radu
•        sposobnost za rad u timu, fleksibilnost u radu, spremnost na odgovornost i pouzdanost u izvršavanju radnih zadataka

Nudimo:
•        stimulativno radno okruženje, timski rad
•        radni odnos u skladu sa zakonskom regulativom
•        stimulativno plaćanje, dobre uslove rada, mogućnost osposobljavanja i napredovanja

Uz prijavu na konkurs svaki kandidat je dužan dostaviti  biografiju i neki dokaz o radnom iskustvu.

Sa svakim kandidatom koji bude ispunjavao naprijed navedene uslove/kriterije obavit će se usmeni razgovor.

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Prijave na oglas se dostavljaju na navedenu e-mail adresu ili za detaljne informacije pozvati na kontakt telefon poslodavca.

***

Univerzitet u Banjoj Luci – Rektorat

 Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A

78 000 Banja Luka

Na osnovu člana 41. i člana 47. stav (2) i stav (6) Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, a u vezi sa Odlukom Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci broj: 03/04-3.1123-5/24 od 31.05.2024. godine, Univerzitet u Banjoj Luci  raspisuje

J A V N I  K O N K U R S

za izbor finansijskog direktora Univerziteta u Banjoj Luci

I

          Finansijskog direktora Univerziteta u Banjoj Luci, nakon provedenog Javnog konkursa, bira Upravni odbor Univerziteta na prijedlog rektora Univerziteta.

          Finansijski direktor bira se na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

II

Kandidat za finansijskog direktora mora ispunjavati sljedeće uslove:

Opšti uslovi:

-    da je stariji od 18 godina;

-    da je državljanin RS ili BiH;

-    da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova;

-    da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u oblasti visokog obrazovanja;

-    da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

III

          Posebni uslovi:

-    visoka stručna sprema - završen Ekonomski fakultet;

-    pet godina radnog iskustva nakon diplomiranja, od čega najmanje tri godine u oblasti visokog obrazovanja.

IV

Potrebna dokumentacija:

          Uz prijavu na Konkurs, potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

-    ovjerenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih;

-    uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

-    ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti;

-    uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo, odnosno da se protiv njega ne vodi krivični postupak;

-    ovjerenu kopiju diplome;

-    kratku biografiju sa podacima o kretanju u službi;

-    potvrdu o radnom iskustvu;

-    ovjerenu fotokopiju lične karte.

Dokazi (dokumenta) dostavljaju se u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

V

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske".

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

VI

          Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Univerzitet u Banjoj Luci - Rektorat, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka, n/r rektora Univerziteta, sa naznakom „za izbor finansijskog direktora Univerziteta u Banjoj Luci".

***

JZU DOM ZDRAVLjA „SVETI VRAČEVI" ČELINAC

VIDOVDANSKA BR. 5

78240 ČELINAC

O  G  L   A   S

za prijem radnika

 

1.  Medicinska sestra–tehničar u Službi hitne medicinske pomoći,  1.............. izvršilac na određeno vrijeme, zbog povećanog obima posla i

2.  Medicinska sestra-tehničar u Timu porodične medicine, Tim-2,

1 .............. izvršilac na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja i  povećanog obima posla.

I.  MEDICINSKA SESTRA–TEHNIČAR U SLUŽBI HITNE MEDICINSKE      POMOĆI, OPŠTI USLOVI:

                  -    Da je državljanin RS, BiH,

-    Da je zdravstveno sposoban,

-    Da nije osuđivan za krivična djela i

-    Da je punoljetan.

 

POSEBNI USLOVI: 

-        Završena SSS – Medicinska škola,

-        Položen stručni ispit i

-        Edukacija- bazični trening iz prve pomoći i kardiopulmonalne reanimacije (bazična reanimacija).

II.  MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR U TIMU PORODIČNE MEDICINE, OPŠTI USLOVI:

-        Da je državljanin RS, BiH,

-        Da je zdravstveno sposoban,

-        Da nije osuđivan za krivična djela i

-        Da je punoljetan.

POSEBNI USLOVI: 

-            Završena SSS – Medicinska škola sa doedukacijom iz porodične medicine (institucionalna organizovana edukacija i interne edukacije JZU Doma zdravlja „Sceti Vračevi" Čelinac i u dgugim javnim ustanovama), ili završena

VSS –Fakultet zdravstvene njege ili

VSS- Medicinska škola (180 ili 240 ECTS bodova) i

-            Položen stručni ispit.

 

Uz prijavu na Oglas kandidati su dužni dostaviti (dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova) u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od mjesec dana) sledeće dokumente: 

   -      Uvjerenje  o državljanstvu RS, BiH,

-        Izvod iz matične knjige rođenih,

-        Uvjerenje o nekažnjavanju,

-        Uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela,

-        Svjedočanstvo o završenoj SSS – Medicinska škola, 

-        Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

-        Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,

-        Uvjerenje o završenoj edukaciju- bazični trening iz prve pomoći i kardiopulmonalne reanimacije (bazična reanimacija).

 

Originalna dokumenta i to, Izvod iz matične knjige rođenih, Uvjerenje o ne kažnjavalju, Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela i Ljekarsko uvjerenjene smiju  biti starije od 6 (šest) mjeseci.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Pismene pozive za intervju o kandidatima koji ispunjavaju uslove, Komisija za prijem radnika Doma zdravlja će uputiti u roku od 8 dana od dana zatvaranja oglasa.

 

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske " i na Birou rada Čelinac.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti putem pošte na adresu: JZU Dom zdravlja "Sveti Vračevi"  Čelinac, 78 240, Vidovdnska br. 5.

***

Opština Istočni Drvar

Potoci broj 17,

79291 Istočni Drvar

Na osnovu člana 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 97/16), člana 67. Statuta Opštine Istočni Drvar (,,Službeni glasnik Opštine Istočni Drvar" broj: 3/17 ) i člana 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 42/17), a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta u opštinskoj upravi Opštine Istočni Drvar (,,Službeni glasnik opštine Istočni Drvar" broj: 28/23) Načelnik opštine raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

u opštinsku upravu Opštine Istočni Drvar

I

U opštinsku upravu Opštine Istočni Drvar prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu službenika:

1.  Samostalni stručni saradnik za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i radne odnose .................................... 1 izvršilac

2.  Viši stručni saradnik za evidencije o licima koja su regulisala vojnu obavezu, poslove civilne zaštite i informacione tehnologije .......................... 1 izvršilac

3.  Samostalni stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove ...................... 1 izvršilac

4.  Viši stručni saradnik za knjigovodstvene i obračunske poslove .......... 1 izvršilac.

II – Opšti uslovi

Kandidat mora ispunjavati sljedeće opšte uslove:

1. da je državljanin RS, odnosno BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na područjue bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava Bih,

7. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

8. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoju upravi, u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave

III- Posebni uslovi

1. Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto samostalni stručni saradnik za boračku-invalidsku i socijalnu zaštitu i radne odnose:

-    VSS - pravni fakultet sa zvanjem diplomirani pravnik sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent

-    najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja

-    poznavanje rada na računaru

-    položen stručni ispit za rad u organima uprave.

2. Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto viši stručni saradnik za evidencije o licima koja su regulisala vojnu obavezu, poslove civilne zaštite i informacione tehnologije:

-    VŠS - diplomirani informatičar ili završen prvi ciklus studija informatičkog ili tehničkog smjera sa najmanje 180 ECTS bodova

-    najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja

-    položen stručni ispit za rad u organima uprave

-    poznavanje rada na računaru.

3. Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto samostalni stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove:

-   VSS - pravni fakultet sa zvanjem diplomirani pravnik sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent

-  najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja

-  poznavanje rada na računaru

-  položen stručni ispit za rad u organima uprave.

4. Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto viši stručni saradnik za knjigovodstvene i obračunske poslove:

-   VŠS - viša stručna sprema ekonomskog smjera ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova ili ekvivalent

-  najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja

-  poznavanje rada na računaru

-  položen stručni ispit za rad u organima uprave.

Kandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u upravi, mogu se primiti na rad, s tim da su dužni isti položiti u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko ne polože stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, prestaje im radni odnos.

IV- Potrebni dokumenti

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu (Prijava na javni konkurs).

Tačnost podataka navedenih u obrazcu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu – prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom traženom dokumentacijom, kako je navedeno u tekstu javnog konkursa. Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova javnog konkursa. Prilikom prijave na javni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže:

- izvod iz matične knjige rođenih;

- fotokopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH i

- izjave da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);

2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi;

3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;

4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs – prijavnog obrasca.

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže fotokopije:

- diplome o stečenoj stručnoj spremi;

- uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, ili izjavu kojom se kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi RS („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/11, 85/11 i 7/15)

- isprava kojim se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo).

- kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi: uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidati prije prijema u radni odnos.

V- Postupak izbora

Postupak izbora kandidata sprovodi Komisija za sprovođenje javnog konkursa (Konkursna komisija). Sa svim kandidatima koji ipsunjavaju uslove  iz Javnog konkursa Komisija će obaviti intervju. O vremenu i mjestu sprovođenja intervjua kandidati će biti blagovremeno obavješteni. Komisija će vršiti ocjenu stručne sposobnosti, znanja, vještina i poznavanja poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao.

VI

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Konkursne komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i ovjerene izjave iz tačke V konkursa kako slijedi:

- da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi;

- da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;

- da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaza u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza  Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.

VII - Podnošenje prijava

Prijave se dostavljaju neposredno u pisarnicu ili preporučeno poštom, na adresu: Opština Istočni Drvar, Potoci broj 17, poštanski broj 79291.

Nepotpune i neblagovremene prijave biće odbačene. Konkurs će biti objavljen u ,,Službenom glasniku Republike Srpske" i dnevnom listu ,,Euro Blic". Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana