Samo 20 poslovnih zona spremno za investitore

Marijana Miljić Bjelovuk
Samo 20 poslovnih zona spremno za investitore

BANjALUKA - Od 75 poslovnih zona u Srpskoj koje su u procesu uspostavljanja svega 20 može svoje kapacitete ponuditi investitorima, navela je to Glavna služba za reviziju javnog sektora u izvještaju revizije učinka uspostavljanje poslovnih zona u RS.

Revizori su naveli da je Srpska osnivač dvije poslovne zone, a preostale 73 su jedinice lokalne samouprave. Naglasili su i da uspostavljanje poslovnih zona prate određeni rizici i prepreke.

- Na putu ka uspostavljanju poslovnih zona nedostaje novca, ali i podrške. Takođe, osnivači se susreću i sa neriješenim imovinsko-pravnim odnosima, komplikovanim administrativnim procedurama te oskudnim kapacitetima jedinica lokalne samouprave - navedeno je u izvještaju.

Jedan broj jedinica lokalne samouprave je preduzimao određene aktivnosti na uspostavljanju poslovnih zona na lokacijama koje za to nisu predviđene.

Revizori su istakli i da su opštine i gradovi u proces uspostavljanja poslovnih zona ušle nespremne, nepoznavajući postupke i procedure te bez odgovarajuće podloge u strateško-razvojnim, plansko-prostornim i formalno-pravnim aktima, kao i bez odgovarajućih resursa i kapaciteta.

Proces uspostavljanja poslovnih zona se u većem broju jedinica lokalne samouprave ne odvija prema pravilniku kojim je to definisano.

- Samo dvije jedinice lokalne samouprave su u potpunosti sprovele utvrđene korake, njih 12 djelimično, a 24 uglavnom nisu poštovale propisani način uspostavljanja poslovnih zona - istakli su revizori.

Takođe u Srpskoj nije uspostavljena jedinstvena baza podataka o poslovnim zonama, dok s druge strane pojedinačne baze institucija nisu potpune, ažurne, pouzdane te se podaci o poslovnim zonama međusobno razlikuju.

Za uspostavljanje poslovnih zona od 2009. do 2019. godine uloženo je 50 miliona KM, a od čega jedinice lokalne samouprave 33,5 miliona KM, međunarodni donatori osam miliona, Vlada RS 5,5 miliona, a Vlada Srbije dva miliona KM.

Sprovedena revizija je pokazala da uspostavljanje poslovnih zona nije u dovoljnoj mjeri uspješan proces, što pokazuje broj uspostavljenih poslovnih zona i nivo poslovnih aktivnosti u poslovnim zonama.

- Uspostavljanje poslovnih zona je pod uticajem raznih faktora organizaciono-institucionalne, upravljačke, administrativne i finansijske prirode - navedeno je u revizorskom izvještaju.

U Ministarstvu privrede i preduzetništva RS kazali su da planiraju krajem godine da u proceduru upute zakon o slobodnim zonama, koji će biti veoma značajan za privrednike.

- U tome koristimo najbolja iskustva Srbije, jer oni imaju slobodnu zonu u Pirotu koja važi za jednu od najboljih u Evropi i treću u svijetu. Pokušaćemo da iskoristimo i prednosti Srpske, a to je blizina granice EU i infrastruktura - naveli su u Ministarstvu privrede.

Radnici

U poslovnim zonama krajem 2019. godine, prema raspoloživim podacima, poslovalo je 250 poslovnih subjekata sa oko 2.800 zaposlenih.

- Funkcionalno uspostavljanje poslovnih zona nije se ostvarivalo planiranom dinamikom. Nije bilo organizovane promocije poslovnih zona i nisu se koristile sve mogućnosti za ponudu kapaciteta poslovnih zona i privlačenje zainteresovanih investitora - zaključila je Glavna služba za reviziju javnog sektora.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana