Клои се по­хва­ли­ла но­вом ки­ла­жом

Aгенције
Клои се по­хва­ли­ла но­вом ки­ла­жом

Стар­ле­та Клои Кар­да­ши­јан по­сли­је ра­зво­да од ко­шар­ка­ша Ла­ма­ра Одо­ма жи­ви пу­ним плу­ћи­ма и ужи­ва на сва­ком ко­ра­ку.

Она је у по­тпу­нос­ти про­ми­је­ни­ла свој жи­вот од де­цем­бра про­шле го­ди­не ка­да је по­дни­је­ла зах­тјев за ра­звод бра­ка. Два­де­сет­де­ве­то­го­дишња ри­ја­ли­ти зви­јез­да кре­ну­ла је на ри­го­ро­зну ди­је­ту то­ком ко­је је уно­си­ла са­мо 400 ка­ло­ри­ја дне­вно, а при том и на­пор­но вје­жба­ла. По­ро­ди­ца Кар­да­ши­јан тре­ну­тно се на­ла­зи на Тај­лан­ду гдје сни­ма но­ве епи­зо­де свог ри­ја­ли­ти шоуа, а том при­ли­ком Клои се по­хва­ли­ла вит­ком ли­ни­јом и по­ка­за­ла да су ре­зул­та­ти очи­гле­дни. Она је на свој "Ин­ста­грам" про­фил ста­ви­ла не­ко­ли­ко но­вих фо­то­гра­фи­ја. Из­дво­ји­ла се упра­во она у ку­па­ћем кос­ти­му, са мор­нар­ском ка­пом и црве­ним ру­жом, гдје су у првом пла­ну Кло­ине но­ге и задњица. Не­ма сумње да све сес­тре Кар­да­ши­јан обо­жа­ва­ју да по­зи­ра­ју и по­ка­зу­ју сво­је ти­је­ло на друш­тве­ним мре­жа­ма.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана