ЈУ ЗЗЗ РС – Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 8.5.2024. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 8.5.2024. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 8.5.2024. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

********

********

Ју ОШ „Србија" Црквина

Црквина 76239

Тел: 054-685-060

Е-mail:  [email protected]

 

О Д Л У К У

 о расписивању конкурса

за попуњавање упражњеног радног мјеста

 

1.  Секретар .......................................................................................... 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до 31.8.2024 .године – 70% радног времена.

 

Кандидати морају да испуњавају следеће услове:

Општи услови:

1.  да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству (датум издавања да није старији од 6 мјесеци)

2.  да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте

3.  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности издато од цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

4.  да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности,  злоупотребе опојних средстава, полног интегритета,  злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а које се доказује увјерењем   о неосуђиваности које за изабраног кандидата школа  прибававља  службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5.  да се не води у  Регистару лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, а  које се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења регистра  правоснажно осуђених лица за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,  које ће за изабраног кандидата школа  прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа,

6.  да против њега није покренут кривични поступак за кривични дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а које се доказује увјерењем  издатим од надлежног суда по мјесту пребивалишта које кандидат доставља.

Уз потписану пријаву  и документацију којом доказује испуњеност општих услова кандидат је дужан да достави и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 6. Правилника о процедури пријема,  критеријумима за  пријема у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, и то:

1)  овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање  у одређеној области односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области

2)  увјерење о положеном стручном испиту

3)  увјерење да се кандидат ослобађа обавеза полагања стручног испита

4)  додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5)  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме,

6)  увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца,

7)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Изузетно, уколико кандидат не може из оправданих разлога да прибави документ - додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса.

Изузетно, уколико кандидат не може доставити увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, доставља  копију радне књижице.

Такође, право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте се неће враћати кандидатима.

23.5.2024.године (четвртак) са почетком у 13,00 часова у  просторијама школе обавиће се тест и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве.

На огласној табли школе ће бити објављен списак кандидата који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Кандидати који се не појаве на тесту или интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање.

Све непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити лично у  просторије  школе сваким радним даном од 7:00 до 12:00 часова или путем поште на адресу:    

ЈУ Основна школа „Србија", 76 239 Црквина.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана