ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18.07. 2018. године

20.07.2018 00:01 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 18.07. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

****

***

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

КОНКУРС

Организациона јединица: Пољопривредни факултет Источно Сарајево

1. За избор у звање вишег асистента за ужу научну област Шумарство......... 1 извршилац

Вука Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево

Организациона јединица: Електротехнички факултет Источно Сарајево

1. За избор у звање редовног професора за ужу научну област Алгебра и геометрија................................................................................................1 извршилац

2. За избор у звање вишег асистента за ужу научну област Електроенергетика..... 2 извршиоца

3. За избор у звање вишег асистента за ужу научну област Рачунарске науке........ 1 извршилац

Вука Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево

Организациона јединица: Педагошки факултет Бијељина

1. За избор у звање доцента за ужу научну област Општа педагогија ....... 1 извршилац

Семберских ратара бб, 76 300 Бијељина

Организациона јединица: Факултет физичког васпитања и спорта Пале

1. За избор у звање ванредног или редовног професора за ужу научну област Спортске и рехабилитационе науке ................................................................................. 1 извршилац

Стамбулчић бб, 71 420 Пале

Православни богословски факултет “Свети Василије Острошки” у Фочи

1. За избор у звање доцента за ужу научну област Филозофија религије, теологија и религиозне студије на предметима Грчки језик и Старогрчки језик ................. 1 извршилац

2. За избор у звање доцента за ужу научну област Филозофија религије, теологија и религиозне студије на предметима Хришћанска етика 1 и 2 и Увод у богословље 1 и 2 ............................................................................................................. 1 извршилац

9. маја, 73 300 Фоча

Кандидати морају да испуњавају опште и посебне услове предвиђене Законом о раду и услове утврђене чл. 77.; 78. и 87. Закона о високом образовању.

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:

- овјерене копије диплома о стеченој високој спреми и магистратури, односно доказ о завршеном другом циклусу студија (за избор у звање вишег асистента) и овјерену копију докторске дипломе (за избор у наставна звања),

- извод из матичне књиге рођених,

- доказ о избору у звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са члановима 77.; 78. и 87. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

Са кандидатима који су поднијели уредне, потпуне и благовремене пријаве на конкурс биће обављен интервју.

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на адресе организационих јединица.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ИСПРАВКУ КОНКУРСА

Исправља се техничка грешка у Одлуци Сената Универзитета број: 01-С-213-XLVIII/18 од 29.06.2018. године и тексту Конкурса за избор у наставно-научна и сарадничка звања, објављеног дана 04.07.2018. године у дневном листу “Глас Српске”, у дијелу који се односи на избор једног наставника у звање доцента за ужу научну област Специфични језици на Педагошком факултету Бијељина на начин да се ријечи “Специфични језици” замјењују ријечима “Специфични језици (Србистика)”.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

1. Поништава се Конкурс објављен у дневном листу “Глас Српске” дана 28.02.2018. године у дијелу који се односи на избор наставника у звање редовног или ванредног професора за ужу научну област Међународно право на Правном факултету Пале.

2. Поништава се Конкурс објављен у дневном листу “Глас Српске” дана 28.02.2018. године у дијелу који се односи на избор наставника у звање редовног професора за ужу научну област Теоријска економија на Правном факултету Пале.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица