LISTAJUĆI POŽUTJELU BANjALUČKU ŠTAMPU (6): Banja Luka značilo banova livada

LISTAJUĆI POŽUTJELU BANjALUČKU ŠTAMPU (6):  Banja Luka značilo banova livada 26.02.2018 14:05 | Glas Srpske

BANjALUKI

... Pa tako je i Banja Luka postala od prisvojnoga prideva za ženski rod "banja", što znači banova, i "luka" što znači livada. I Banja Luka značilo je "banova livada". Sada je to osobena imenica i piše se velikom slovom, dakle "Banjaluka".

Kao što se kaže Ivanjdan, Ivanjdana, Ivanjdanu i tako dalje, tako treba izgovarati i pisati: Banjaluka, Banjaluke, Banjaluki, Banjaluku i tako dalje. Prema tome ne treba kazati, ni pisati, Banjaluci (?!). Treba kod svih osobenih imena ostaviti grlene pred "i", jer se u mnogim slučajevima ne bi znalo šta se hoće. Zato se i kaže u Meki, a ne u Meci.

"Pravda", 4. aprila 1933.

U GRADU BANjALUKA (BANjA LUKA)

Ime gradu ovom piše se danas dvojako: Banja Luka (izgovara se kao: majka Ruža, a menja se: Banje Luke, Banjoj Luci, Banju Luku i dalje tako ili: Banjaluka (izgovara se kao: korektura, a menja se: Banjaluke, Banjaluci, Banjaluku i d. t.), da i ne spominjemo i treće, neopravdano, pribegavanje crticama u pisanju: Banja-luka, Banja-luke i d. t. Upitani usmeno šta je lepše i bolje, možemo odgovoriti: ono što je starije (Banja Luka) a odstoji i danas još pored mlađega (Banjaluka), i to odstoji u onom kraju, čiji se izgovor u ovakvim pitanjima o topografskim imenima mora pre svega uzeti u obzir, t. j. u kraju, u oblasti samoga toga mesta čije je ime u pitanju, u samoj Banjoj Luci i u okolini Banje Luke i u oblasti banjolučkoj (ne: banjalučkoj!).

Ali imenu tom složenom od dve reči, od kojih se prva (banja, izgovara kao: majka) više ne govori samostalno kao pridev, a druga (luka, izgovor kao: ruka) ima danas takođe retko značenje: poljana, die Aue, pratum pone flumen (polje pored reke) kako tumači Vuk u Rječniku - potrebno je danas naročito tumačenje. Ono banja jeste pridev prisvojan i znači ono isto što i banova, te dakle: luka (poljana, meraja), koja pripada, odnosno pripadala je, banu, a sve zajedno: Banova luka. A taj pridev prisvojni načinjen je nastavkom -J, onako kako je baš od iste reči ban još u povelji slavnoga bana bosanskoga Kulina (g. 1189.) načinjen za sekretara banova, koji povelju tu završuje: "a se pisadijah banj". Taj se isti nastavak -J za prisvojne prideve vidi na pr. i u nazivima za praznik sv. Ivana ili sv. Jovana, za Ivanov dan ili Jovanov dan, za koji svi kažemo: Ivanj dan ili Jovan danj (pa i dalje, bolje: od Ivanja dne, o Jovanju dne, negoli: od Ivanj-dana, o Jovanj-danu i dr.). Tako je tim istim nastavkom -J i mesto Nikolin dan postao Nikolj dan kao i mesto Mi(h)o(i)lov dan postao Mi(h)olj dan.

Tim se nastavkom -J ne grade više, ni u jeziku narodnom, pridevi prisvojni, te su se oblicima njihovim nekada tako nagrađenim, a naročito baš obliku banja u reči Banja Luka, počela davati druga značenja: ili bajna (i u pesmi Otkako je "Bajna" Luka postala), što bi trebalo kao da znači divna; ili banja (izgovor kao: bara), što bi trebalo da znači da tu ima i neko lekovito kupatilo kao u Banji Koviljači i dr. Ovo drugo značenje, koje se sada naknadno ne bi dalo opravdavati ni da ima zaista tu neka banja (kupka), zbog malo poznatog značenja drugom delu (luka), izazvalo je naglaskom svoje reči promenu u naglasku celoga sklopa. Mesto dva naglaska za dva dela, pošto su postala jedno ime (reč), javila se potreba samo jednoga naglaska, pa je zadržan samo onaj drugi (u: luka). Da li je to lepše ne znamo, ali bolje nije još, i stoga što je mlađe a odstoji još starije i stoga što nije banjolučka forma a odstoji banjolučka: Banja Luka.

"Vreme", 27. marta 1937.

A danas, nakon 80 godina? "Banja Luka" poodavno nije "banjalučka forma" (ko još izgovara njeno ime sa dva akcenta?!), ali tako stoji u gotovo svim aktima gradskih vlasti (i na portalu, i na portalu!). "U skamenjenim izrazima koji znače jednu reč, delovi se ne odvajaju čim se ne osećaju kao zasebne reči (Očenaš, Sokobanja...)". Uz to, izgleda da smo izgubili jezički osjećaj i zaboravili temeljna pravila tvorbe genitiva, pa danas imamo kulturnu politiku, strategiju razvoja, dan grada "Banja Luka" (ili: "Banjaluka", svejedno). Pa toga više nema ni u gradu Pirot(u)!

(Kraj)© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica