Zvizdić: Poštivati Ustav i zakone, a ne partijske instrukcije

Zvizdić: Poštivati Ustav i zakone, a ne partijske instrukcije 22.05.2018 23:37 | Srna

Sarajevo - Predsjedavajući Savjeta ministara Denis Zvizdić rekao je danas da Ustav BiH nedvosmisleno navodi da su institucije BiH isključivo nadležne za pitanje migracija, viza i azila, te da svi zvaničnici u BiH imaju obavezu da poštuju i sprovode Ustav i zakone, a ne partijske instrukcije.

Zvizdić je naglasio da je zbog toga neophodno zaustaviti samovoljno i neosnovano interpretiranja Ustava i zakona, što u BiH već predugo traje.


“Radi pravilnog informisanja javnosti, a nakon paušalnih izjava pojedinih zvaničnika u vezi sa pitanjem migranata, smatram da je potrebno da sve učesnike još jednom podsjetim na važeće ustavne i zakonske odredbe, s ciljem obezbjeđenja vladavine prava kao jednog od osnovnih principa modernih društava i demokratija”, naveo je Zvizdić u saopštenju.

On je naglasio da je BiH Ustavom normirala da će poštivati međunarodne konvencije i standarde koje regulišu osnovna ljudska prava, poput Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata sa dopunskim protokolima i konvencije koja se odnosi na status izbjeglica sa pratećim protokolom.

“U skladu sa odredbama Zakona o Savjetu ministara, te Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH, Ministarstvo bezbjednosti nadležno je da kreira, stara se i sprovodi politiku useljavanja i azila u BiH, kao i da uređuje procedure i način organizacije službe u vezi sa kretanjem i boravkom stranaca u BiH, dok je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH nadležno za staranje o pravima i pitanjima izbjeglica i osoba pod supsidijarnom zaštitom u BiH nakon utvrđivanja njihovog statusa”, navodi se u saopštenju iz kabineta predsjedavajućeg Savjeta ministara.

Zvizdić podsjeća da BiH ima i Zakon o azilu, kojim se reguliše način postupanja i procedure u slučaju masovnog priliva migranata, postupanja nadležnih službi, kao i prava i zaštita koje migranti uživaju.

U tom kontekstu, a u skladu sa Poglavljem tri Zakona o azilu, Savjet ministara nadležan je da, na osnovu prijedloga Ministarstva bezbjednosti u slučaju masovnog priliva migranata, donese odluke i planove s ciljem privremene zaštite, što je i uradio na sjednici 15. maja kada je usvojen Nacrt plana jasno definisanih hitnih mjera, te Koordinaciono tijelo za migracije preimenovano u Operativni štab.

Zvizdić napominje da je Savjet ministara jedino tijelo koje je, u skladu sa važećim zakonima, nadležno da donosi odluke i mjere s ciljem adekvatnog rješavanja novonastalih okolnosti, te da je u slučaju migranata, kao i lica koje su u procesu traženja azila, riječ o realizaciji nadležnosti BiH radi sprovođenja preuzetih međunarodnih konvencija i obaveza.

On ističe da Ustav BiH jasno navodi da će svaki entitet pružiti svu potrebu podršku Savjetu ministara /koji naziva “vladom”?!/ da ispoštuje preuzete međunarodne obaveze.

“Stoga je neophodno ukazati na bezuspješne pokušaj zamjene teza prema kojoj niži nivo vlasti, u ovom slučaju MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona, određuje mjesto i način na koji će biti smješteni migranti, što je u suprotnosti sa važećim zakonima i može se tumačiti i kao potpuno neustavna zabrana slobode kretanja, koja je Ustavom zagarantovano pravo svim licima na teritoriji BiH, izuzev kada je to zakonom drugačije određeno”, kaže se u saopštenju.

Zvizdić smatra da je “Savjet ministara postupao isključivo u skladu sa ovlašćenjima, dok će Operativni štab za pitanje migracija, kao tijelo koje uz uključenje nižih nivoa vlasti, na način predviđen postojećom odlukom i uz potrebno dopunjavanje sa predstavnicima drugih relevantnih institucija i službi, preuzeti predviđenu ulogu s ciljem davanja prijedloga za rješavanje dalje problematike u vezi sa pitanjem smještaja i pružanja zaštite migrantima u BiH”.

Zvizdić najavljuje da će biti sproveden postupak radi utvrđivanja odgovornosti za neovlašćeno plasiranje u javnosti proizvoljnih i nepostojećih zaključaka Savjeta ministara, posebno u dijelu koji govori o “izolaciji i praćenju migranata radi sprečavanja miješanja sa domicilnim stanovništvom”, budući da bi ti zaključci, osim što su izmišljeni, bili i u suprotnosti sa međunarodnim standardima u vezi sa pružanjem zaštite licima koja u BiH izraze namjeru ili su u postupku traženja azila.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica