Uputstvo za glasanje na izborima u BiH

Uputstvo za glasanje na izborima u BiH 20.06.2018 07:03 | Srna

Predstavništvo Republike Srpske u Beogradu pozvalo je sve sunarodnike u Srbiji i širom svijeta porijeklom iz BiH da se do 24. jula prijave za glasanje van BiH na opštim izborima u BiH 7. oktobra.

Predstavništvo je na svom sajtu http://predstavnistvorsbg.rs/  objavilo uputstvo za glasanje van BiH na opštim izborima u BiH - “Kako se prijaviti za glasanje izvan BiH za opšte izbore u BiH 2018. godine”.

Pravo da glasaju van BiH na opštim izborima u BiH imaju dvije kategorije građana, i to izbjegla lica iz BiH koja su se nalazila na popisu stanovništva 1991. godine i lica koja privremeno borave van BiH.

Prijavu za glasanje van BiH neophodno je podnijeti do utorka, 24. jula, a prvi korak je popunjavanje obrasca prijave za glasanje van BiH - PRP-1.

Kada je riječ o izbjeglim licima iz BiH koja su se nalazila na popisu stanovništva 1991. godine, oni CIK-u BiH treba da dostave sljedeća dokumenta, koja uključuju i popunjen i svojeručno potpisan obrazac prijave PRP-1.

Ta lica treba da dostave i kopiju jednog identifikacionog dokumenta izdatog od zemlje domaćina /pasoš, vozačka dozvola, važeća lična isprava/ ili izbjeglički karton izdat od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije.

Među dokumentima koja ova lica treba da dostave su i uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od šest mjeseci ili kopiju važećeg pasoša BiH, kao i dokaz o prebivalištu u BiH /kopija potvrde o prebivalištu u BiH ili kopija lične karte u cijelosti iz 1991. godine ili iz perioda od popisa do perioda sticanja statusa izbjeglog lica/.

Ukoliko izbjeglo lice iz BiH ne dostavi dokaz o prebivalištu u BiH, CIK BiH će provjerom utvrditi da li se nalazi na popisu stanovništva iz 1991. godine.

Ukoliko se izbjeglo lice iz BiH bude nalazilo na popisu stanovništva iz 1991. godine, biće upisano u Centralni izborni spisak za glasanje van BiH za opštinu u kojoj je imalo prebivalište na Popisu stanovništva 1991. godine.

Kada je riječ o licima koja privremeno borave van BiH, ona treba da CIK-u BiH dostave popunjen i svojeručno potpisan obrazac prijave PRP-1 i kopiju jednog od tri važeća dokumenta u svrhu dokazivanja identiteta /lična karta BiH, vozačka dozvola BiH ili pasoš BiH/.

Popunjen PRP-1 obrazac sa pratećom dokumentacijom mora biti dostavljen u CIK BiH najkasnije do 24. jula do 24.00 časova i to na adresu: IZBORI U BOSNI I HERCEGOVINI Poštanski pretinac 451, 71000 Sarajevo, BiH ili na faks +387 33 251 333 i +3817 33 251 334.

Prijava se može uputiti i elektronskom poštom na mejl prijavappŽizbori.ba.

Nakon slanja poželjno je da se provjeri status podnosioca prijave, a to se može izvršiti putem dežurnog telefona: +387 33 251 331 i +387 33 251 332 ili elektronskim putem na mejl info@izbori.ba. 

Važna napomena je da potpisi podnosilaca prijava na obrascu PRP-1 moraju biti identični potpisu sa dokumenta koji se prilaže kao dokaz identiteta podnosioca prijave.

Obrazac prijave za glasanje PRP-1 može se preuzeti na internet stranicama CIK-a BiH /https://www.izbori.ba/ i Ministarstva vanjskih poslova BiH /http://www.mvp.gov.ba/ u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH i u zavičajnim klubovima i udruženjima.

PRP-1 obrazac može se preuzeti o i Predstavništvu Republike Srpske u Beogradu na adresi - Bulevar despota Stefana 4/IV, Beograd.

U obrascu će građani imati mogućnost da se izjasne da li žele da glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima /ambasade i konzulati/ ili putem pošte.

Kada je riječ o građanima koji se prijavljuju za glasanje za Brčko distrikt, državljani BiH koji se prijavljuju za glasanje u distriktu, a imaju status privremenog boravka van BiH, moraju označiti odgovarajuću biračku opciju na osnovu entitetskog državljanstva /Republika Srpska i ili FBiH/.

Ukoliko ne označe biračku opciju, državljani BiH koji se prijavljuju za glasanje u Brčkom, neće imati pravo da glasaju na opštim izborima 2018. godine, niti će im biti dostavljen glasački materijal.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani građani se mogu obratiti i Predstavništvu Republike Srpske u Srbiji putem mejla office@predstavnistvorsbg.rs.

U uputstvu se podsjeća da će 7. oktobra biti održani izbori za Predsjedništvo BiH, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednike Srpske, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH i za skupštine kantona u FBiH.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica