SIPA ima više specijalizovanih vozila nego što je predviđeno

SIPA ima više specijalizovanih vozila nego što je predviđeno 18.08.2018 10:50 | Srna

Sarajevo - Agencija za istrage i zaštitu (Sipa) BiH ima više specijalizovanih vozila nego što je predviđeno pravilnikom, navodi se u izvještaju Kancelarije za reviziju institucija BiH.

Sipa je do kraja prošle godine raspolagala sa 179 putničkih vozila, od čega 177 specijalovanih vozila i dva službena, a raspored specijalizovanih službenih vozila nije usaglašen sa Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja specijalizovanih službenih vozila.

Revizijom je konstatovano da veći broj vozila od dozvoljenog imaju Sektor za administraciju i unutrašnju podršku, Sektor za materijalno-finansijske poslove regionalne kancelarije Banjaluka i Tuzla, Kriminalističko istražno odjeljenje i Jedinica za specijalnu podršku.

U revizorskom izvještaju preporučuje se Sipi da izvrši detaljnu analizu upotrebe postojećeg voznog parka te da, ukoliko se utvrdi da pojedina vozila nisu u punoj mjeri rentabilna, razmotri mogućnost njihove preraspodjele unutar institucije i tako izvrši usklađivanje sa važećim pravilnikom.

Revizori su ustanovili da je tokom prošle godine upostavljena praksa pravljenja mjesečnih planova upotrebe vozila svih organizacionih jedinica Agencije i konstatovali da planovi nisu u potpunosti svrsishodni, jer nisu obrazloženi razlozi zašto se traži odobrenje korišćenja vozila na 24 časa.

Utvrđeno je i da postoje slabosti unutrašnjih kontrola i u vezi sa evidentiranjem stanja kilometraže u momentu sipanja goriva, broja računa, vremena korištenja vozila, te da korištenje termina “loko” vožnja ili “područje BiH” nije adekvatno, odnosno treba ga precizirati gdje god je moguće.

Pregledom računa za servisiranje motornih vozila i predstavljenih evidencija uočene su i usluge održavanja vozila kod dobavljača biranih direktnim sporazumom, i to u ukupnoj vrijednosti od 45.890 KM, što je za 22.952 KM više nego prošle godine, a najveći iznos od 13.986 KM odnosi se na nabavku rezervnih dijelova nepredviđenih specifikacijom koja je sastavni dio okvirnog sporazuma.

Ukupna vrijednost kapitalnih izdataka koji su odobreni budžetom za prošlu godinu iznosi 1.667.744 KM. Značajnu stavku čini oprema planirana iznosom od 1.663.744 KM, a ostvarena iznosom od 1.628.321 KM od čega je najveći dio, 665.314 KM, potrošen za nabavku motornih vozila.

Kada su u pitanju višegodišnja kapitalna ulaganja, Projekat izgradnja baze za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu podršku odobren je u iznosu od 9.263.000 KM, a odlukom je utvrđeno razdoblje trajanja projekta od 2012. do 2016. godine. U 2017. godini raspoloživa sredstva za ovaj projekat su iznosila 6.662.737 KM.

Revizijom je utvrđeno da ne postoji precizna tehnička i finansijska specifikacija višegodišnjeg kapitalnog ulaganja u budućem periodu, što otvara prostor za rizik od produbljivanja problematike neefikasnosti ovog višegodišnjeg kapitalnog ulaganja.

Ne izaražavajući rezervu na mišljenje o usklađenosti, u revizorskom izvještaju se navodi da neke preporuke nisu realizovane. Nije donesen podzakonski akt kojim se utvrđuje visina posebnog dodatka na osnovnu platu za policijske službenike iako je s ciljem rješavanja ovog pitanja više puta tokom 2017. godine Agencija inicirala i upućivala urgencije nadležnom Ministarstvu i drugim nadležnim institucijama.

I dalje je ostala upotreba mobilnih telefona za određena radna mjesta koja nisu dozvoljena Pravilnikom o korištenju telefona Savjeta ministara, a nisu ni otklonjene slabosti unutrašnjih kontrola kod održavanja i upotrebe službenih vozila, navodi se u revizorskom izvještaju.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica