Notari i bankari u opasnoj zoni

 Notari i bankari u opasnoj zoni 07.09.2018 15:46 | Vedrana Kulaga

Sarajevo - Notari i agencije za promet nekretninama su oblasti u BiH koje su visoko rizične na pranje novca, a u stopu ih prate bankarski sektor, advokati te priređivači igara na sreću.

Te informacije sažete su u dokumentu “Procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u BiH od 2018. do 2022. godine”, koji je nedavno dobio zeleno svjetlo u Savjetu ministara BiH.

Procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma predstavlja, kako su naglasili u Ministarstvu bezbjednosti BiH, sveobuhvatan proces prikupljanja i analize relevantnih podataka s ciljem da se procijeni stepen izloženosti pojedinačnih sektora pranju novca i finansiranju terorizma.

Osnov za izradu dokumenta proizlazi iz prve preporuke Radne grupe za finansijsko djelovanje (FATF), koja nalaže zemljama da identifikuju, procijene i shvate rizike sa kojima se suočavaju na planu pranja novca i finansiranja terorizma, kao i preduzimanje koraka u smislu određivanja organa ili mehanizama koji će koordinisati mjere za procjenu rizika i osiguranja resursa s ciljem smanjenja rizika.

Odluka o formiranju radne grupe, s osam podgrupa, kojoj su povjereni ti poslovi usvojena je u oktobru 2016. godine. Jedan od zaključaka na kraju rada jeste da su određeni sektori visoko rizični na pranje novca, dok je kod drugih sektora taj rizik srednji ili nizak.

- Sektori koji obuhvataju notare i agencije za promet nekretninama su visoko rizični na pranje novca, dok su bankarski sektor i sektor advokata srednje visoko rizični. Sektori koji obuhvataju vrijednosne papire, lizing društva, računovođe i revizore, kao i priređivače igara na sreću su po identičnom principu ocijenjeni srednje rizičnim na pranje novca. Srednje niskim rizikom ocijenjen je mikrokreditni sektor, a sektor osiguranja jedino je svrstan u kategoriju u kojoj je rizik od pranja novca definisan kao nizak - kazali su u Ministarstvu bezbjednosti.

Kao jedan od zajedničkih nalaza svih podgrupa izdvojena je činjenica da subjekti na koje se odnosi nedovoljno poznaju Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma te da ne postupaju po obavezama koje proizlaze iz tog akta.

Ključne ranjivosti u sposobnosti zemlje da se odupre rizicima od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti su, piše u dokumentu Ministarstva bezbjednosti, mali broj pokrenutih istraga, optužnica i presuda, nedostaci sistema oduzimanja imovine stečene vršenjem krivičnog djela te nedostaci u radu istražilaca finansijskog kriminala. Najčešće zloupotrebljavane poslovne aktivnosti su, piše u dokumentu, osnivanje fiktivnih firmi, a veoma česta pojava je da sumnjiva novčana sredstva koja se peru u BiH potiču iz ofšor zona.

Posljednji podaci Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) BiH pokazuju da je u legalnim novčanim tokovima u BiH, u prvih šest mjeseci ove godine, otkriveno gotovo 57 miliona maraka opranog novca. Inspektori koji rade na slučajevima koji se tiču pranja novca u proteklom periodu godišnje su otkrivali od sedam do 32 miliona KM ilegalnog novca, a stručnjaci duže vrijeme upozoravaju da BiH mora da se snažnije suprotstavi ovim pošastima.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica