Milionski dug za stanarska prava prazni federalnu kasu

Milionski dug za stanarska prava prazni federalnu kasu 11.08.2018 09:57 | nezavisne.com

Sarajevo - Višemilionska dugovanja, koja će biti naplaćena najvjerovatnije sudskim putem, mogla bi u dobroj mjeri oštetiti budžet FBiH.

Naime, federalni revizori su prilikom revizije Službe za  zajedničke poslove organa i tijela FBiH utvrdili da je FBiH dužna izmiriti 4.332.522 KM po pravosnažnim presudama iz izvršnih rješenja iz radnog odnosa, a u toku je i sudski proces u kojem se traži 4.484.143 KM duga za zakup prostora prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane (FMO). Iz podataka koje su revizorima bili dostupni utvrđeno je da su u toku sudski procesi naplate zakupnine protiv 81 korisnika poslovnih prostora pomenutog ministarstva i za pomenuti iznos.

Međutim, najviše zabrinjava, na što su upozorili i revizori, to što će budžet FBiH biti oštećen za 80 miliona KM ukoliko FBiH bude morala isplatiti naknade, odnosno dugovanja nosiocima stanarskih prava na vojnu imovinu, stanove u FBiH koji još nisu vraćeni u posjed nosiocima stanarskog prava. Naime, prema presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu “Branimir Đokić protiv BiH” određeno je da se nosiocu stanarskog prava isplati 1.000 eura po metru kvadratnom.

U postupku revizije za 2017. godinu utvrđeno je da Služba nije okončala aktivnosti za koje  ih je obavezala Vlada. Stambeni fond prijašnjeg FMO imao je 12.696 stambenih jedinica, od čega 3.071 stambena jedinica nije vraćena ranijim nositeljima stanarskih prava. Broj stambenih jedinica koje nisu vraćene nije konačan, s obzirom na to da u mnogim predmetima još uvijek okončani postupci po zahtjevima za vraćanje stanova u posjed ranijim korisnicima i nositeljima stanarskih prava. Prema prezentiranim podacima, 1.196 ranijih nositelja stanarskog prava nije podnosilo zahtjev za vraćanje stana u posjed, a 1.875 zahtjeva za povrat stana odbijeno je od strane nadležnih organa. Služba je 26. marta ove godine Vladi FBiH dostavila Informaciju o stanovima iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane, gdje je, pored ostalog, navela aktivnosti Prvostepene stambene komisije po podnesenim zahtjevima i aktivnosti na provođenju Akcionog plana Vlade FBiH radi prevencije povreda utvrđenih presudama Evropskog suda za ljudska prava. Prema podacima kojima Služba raspolaže, eventualno pravo na naknadu za stanove koji nisu vraćeni u FBiH imala bi 663 nositelja stanarskog prava, što bi iznosilo 38.827 metara kvadratnih stambenog prostora.

Federalni revizori utvrdili su da godišnji popis sredstava i obveza nije izvršen u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, a za ulaganja u zgradu Geodetskog zavoda, salu u zgradi Parlamenta FBiH, Dom odmora Trpanj i vilu “Braun” u Sarajevu navode da nisu sačinjeni adekvatni dokumenti o reguliranju međusobnih prava i obveza sa vlasnicima nekretnina u čiju se imovinu ulagalo.

“Nisu poštovane ni odredbe članaka 53. i 54. Zakona o javnim nabavkama, u dijelu pripreme tenderske dokumentacije, kojom bi se zadovoljio princip jednakog tretmana i nediskriminacije potencijalnih ponuditelja”, stoji u izvještaju revizora.

Revizori su upozorili da već godinama, iako je to jedna od njihovih preporuka, nije uspostavljena jedinica za unutrašnju kontrolu, zbog čega nije osigurano nadgledanje, praćenje i relevantno izvještavanje o funkcionisanju unutrašnjih kontrola u cilju identifikacije slabosti i predlaganja mjera za njihovo otklanjanje.

Većina federalnih parlamentaraca je ogorčena  na činjenicu da već tri godine, otkako traje ovaj mandat, nijedan kolegij iz oba doma Parlamenta FBiH još nikada na dnevni red nije stavio revizorske izvještaje, a po Poslovniku je to bio obavezan.

Elvir Karajbić, poslanik SDP-a u Predstavničkom domu FBiH, kaže da je više puta postavljano pitanje zašto nema revizorskih izvještaja na dnevnom redu, ali na to bi, kako ističe, mogla odgovoriti samo vladajuća većina u ovom domu.

“Što se tiče dugovanja za zakup prostora, za stanove, bivši prostor FMO, to je pitanje za Službu za zajedničke poslove, a ta služba je u rukama vladajuće većine”, kaže Karajbić.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica