Krfska deklaracija – uvod u stvaranje Kraljevine Jugoslavije

Srna
Krfska deklaracija – uvod u stvaranje Kraljevine Jugoslavije

BIJELjINA- Srpska vlada premijera Nikole Pašića i Jugoslovenski odbor hrvatskog političara Ante Trumbića potpisali su na današnji dan 1917. godine Krfsku deklaraciju, kojom su južnoslovenski narodi u Austro-Ugarskoj (Hrvati i Slovenci) zatražili ujedinjenje sa Srbijom u zajedničku državu pod nazivom Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca na čelu sa dinastijom Karađorđevića.

U deklaraciji su se autorizovani predstavnici Srba, Hrvata i Slovenaca složili da na bazi samoopredeljenja naroda i na demokratskim principima osnuju zajedničku jedinstvenu, slobodnu i nezavisnu državu, koja bi bila ustavna, demokratska i parlamentarna monarhija.

U toj ideji povezivanja, Srbi, Hrvati i Slovenci smatrani su kao jedan narod tako da se nadalje priznavala samo ravnopravnost njihovih imena, znakova, pisama i vjera.

Trumbić se zalagao za jedinstvo države prema spoljnom svijetu, ali i za veći stepen autonomije pojedinih dijelova buduće države, dok su srpski predstavnici zahtijevali da ta zemlja bude više povezana.

Pašić je to obrazložio činjenicom da je kod Srba jako razvijen nacionalni osjećaj i da oni ne bi pristali da se svi Srbi ne ujedine.

Bilo je izvjesno da Jugoslavija može nastati samo ako Srpska vojska bude među pobjednicima Prvog svjetskog rata i ako pomogne oslobađanje drugih južnosovenskih naroda, što se 1918. i desilo.

 

Prihvaćena je teza srpskih političara vezana za jedinstvenu državu, sa mogućnošću obrazovanja samoupravnih jedinica u skladu sa prirodnim, ekonomskim i socijalnim prilikama.

 

Mišljenja su bila različita i po pitanju donošenja ustava, ali je na kraju postignut kompromis i zaključeno je da će o uređenju buduće države odlučiti Ustavotvorna skupština nakon ujedinjenja kvalifikovanom većinom.

 

Kroz Krfsku deklaraciju vide se razlike koje su odvajale Vladu Srbije i Jugoslovenski odbor , uz to ona je imala i svoje nedostatke.

 

Krfska deklaracija nije bila pravno obavezujući akt jer je nisu potpisala dva punopravna subjekta međunarodnog prava - Srbija je to bila, dok ostale potpisnice nisu, pošto Hrvati i Slovenci nisu imali matične nacionalne države.

 

Ipak, na odnovu ove deklaracije 1. decembra 1918. godine stvorena je Kraljevina Srba, Htrvata i Slovenaca, koja je kasnije preimenovana u Kraljevinu Jugoslaviju.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana