Velimir Abramović, publicista i istraživač: Teslin um je djelovao kao priroda

Aleksandar Stojanović
Velimir Abramović, publicista i istraživač: Teslin um je djelovao kao priroda

Cela naša današnja informatička civilizacija i sve telekomunikacije su zasnovane na tri patenta koja je Nikola Tesla predstavio još krajem 19. veka. To podrazumeva daljinsko upravljanje, bežični prenos signala i energije i logičko kolo. Tako da cela naša civilizacija je zavisna od Tesle.

Rekao je ovo publicista, univerzitetski profesor i istraživač lika i djela Nikole Tesle Velimir Abramović govoreći za “Glas Srpske” povodom 165. godišnjice od rođenja vjerovatno najvećeg uma čovječanstva, srpskog naučnika Nikole Tesle.

- Teslina teorija ne postoji, jer je on radio kao priroda. Dakle, priroda ne objašnjava ništa, ima samo eksperiment. Bog je božanski eksperimentator, a ljudi su teoretičari koji ne razumeju božanske eksperimente, nego se pitaju o tome šta je šta, pa ako nešto shvate mogu da imitiraju - istakao je Abramović.

On je napisao tri knjige o životu, liku i djelu Nikole Tesle. Doktorirao je na temu “Problem kontinuiteta u prirodnoj filozofiji Lajbnica i Boškovića” na Univerzitetu u Skoplju, a bivši je profesor teorije filma i predmeta Koncepti vremena, prostora i materija u prirodnim naukama na Univerzitetu Umetnosti. Od 1992. godine osnivač je i glavni urednik naučnog magazina “Tesliana”. Godine 2001. osniva privatnu filozofsku školu “Institut za nauku o vremenu” u Barajevu. Urednik je naučnog i filozofskog magazina “Delfis” koji izlazi u Moskvi.

GLAS: Jednom prilikom ste rekli da “nauka kaska za Teslom? Šta ste pod tim mislili? Da li je on zaista najveći um čovječanstva?

ABRAMOVIĆ: Mislim da da. Zašto? Zato što je njegova kompletna tehnologija zasnovana na vibraciji i rezonanci. A rezonanca je zapravo tehnički pojam, drugo ime za sinhronizitet, odnosno istovremenosti. Tako da je logički ključ kompletne Tesline rezonantne tehnologije zapravo vreme. On to ne pominje, ali se vidi iz njegove matematike koju primenjuje, da je on samo računao sinhronizitete i kad su u pitanju veliki potencijali i kad je u pitanju bežični prenos energije i signala i kad je u pitanju daljinsko upravljanje te snabdevanje slobodnom energijom čitave planete. Dakle, to je etarska tehnologija koja mora da se ponovo počne proučavati. Hoću da kažem, da mi Teslinu etarsku nauku tek treba da shvatimo, to je zapravo nauka 21. i 22. veka. To je nepravedno bilo zapostavljeno, ali će u budućem vremenu biti glavni oslonac nove fizike.

GLAS: Šta podrazumijeva etarska tehnologija?

ABRAMOVIĆ: Tesla je radio sve svoje eksperimente na bazi etra, a njegovi eksperimenti su apsolutno najbolji ikada izvedeni u istoriji eksperimentalne fizike i najznačajniji. Prvi stav robotike, daljinsko upravljanje, to je Teslin patent iz 1896. godine. To je 19. vek! Zatim drugi patent, to je bežični prenos signala i energije 1899. godine i logičko kolo koje se koristi u svim kompjuterima, hardverima i u svim digitalnim sistemima koje koristi veštačka inteligencija. To su sve njegovi patenti iz 19. veka. Cela naša informatička civilizacija današnja i sve telekomunikacije su zasnovane na ta tri patenta, uključujući, recimo, i spuštanje sonde na Mars. Kako biste bez daljinskog upravljanja spuštali sondu na Mars?

GLAS: Neki kažu da Tesla zapravo nije ni bio čovjek. Kako vi gledate na to, da li je moguće da je bio “sa druge planete”?

ABRAMOVIĆ: On je u stvari, po ezoterijskoj nomenklaturi specijalnog teozofa, arhej. To su bića po egzistenciji iznad ljudi. Imate ljude, pa anđele, pa arhanđele i arheje. Oni su iznad arhanđela i oni su na razmeđu civilizacija. Tesla je završio ceo klasični niz civilizacija zasnovanih na prostoru i otvorio civilizaciju zasnovanu na vremenu. Naučnici su rekreatori, a ne kreatori. To je odgovor onima koji tvrde da mi od Tesle pravimo nekakvo božanstvo. Ne, nije o tome reč. On je samo genijalan naučnik čiji je um radio kao priroda. To je Kantova definicija genija.

GLAS: Da li je on zaista vidio mnogo dalje od 21. vijeka? Vidimo da pojedini naučnici sada otkrivaju neke stvari koje je Tesla patentirao prije 100 i više godina.

ABRAMOVIĆ: Najnovije je valvularna cev. To je cev kroz koju tečnost, fluid ili gas može da protiče samo u jednom smeru. To je vrlo bitno. Cev nema nikakvih pokretnih delova, tako da je idealna za štancovanje, jednostavno se koristi i nema habanja. To su tek sad otkrili za naftu, gas i mnogo toga.  A potpuno su zaboravili da je Tesla to davno patentirao.

GLAS: Oko njega je bilo mnogo intriga. Proglašavan je ludakom, čudakom i da je pričao sa vanzemaljcima... Kakav je Vaš stav po tom pitanju, da li je imao komunikaciju sa nekim van ove planete?

ABRAMOVIĆ: Svaki genijalan čovek običnom svetu izgleda kao neko ko je prešao crtu normalnosti. Možemo tako reći da su ludaci i Leonardo da Vinči, Mikelanđelo, Mocart, Van Gog i mnogi drugi. Nema ko nije lud, a ko je napravio nešto, ne samo u nauci, nego i umetnosti. Međutim, Tesla je živio jako racionalno, samo je mnogo radio.

GLAS: Kakve detalje ste otkrili oko njegovog jednog radnog dana?

ABRAMOVIĆ: On je radio preko 20 sati dnevno, jer je izvežbao spavanje u malim etapama. Bio je u stanju da za 15 do 20 minuta ima od četiri do osam REM faza. Tako da, u suštini, Tesla je bio u stanju da za 15 minuta odspava osam sati. On je to mogao izvežbati, to nije neka njegova specifičnost. Tako je mogao sve vreme da vizuelizira u svojoj umnoj laboratoriji prirodne zakone u obliku aparata. Time se objašnjava tako veliki broj patenata.

GLAS: Koliko je imao patenata Tesla?

ABRAMOVIĆ: Imao je 118 osnovnih patenata koji su praktično ključni za našu civilizaciju, a ukupno sa izvedenim patentima oko 700. Dakle, to su oni patentni koji su nastali na osnovu tih njegovih ideja.

GLAS: Bilo je dosta intriga i oko toga gdje su završili njegovi spisi i važni dokumenti. Imate li tu kakva saznanja?

ABRAMOVIĆ: Imam precizna saznanja, jer sam dva i po meseca proučavao baš tu temu u Vašingtonu. Ovaj jedan deo koji je FBI fotografisao, a koji je bio u birou za strance, završio je u muzeju u Beogradu. Radi se o 37.000 naučnih dokumenata koji su u muzeju, koji nisu ni proučeni, ni objavljeni. Bar to nisu učinili naši naučnici.

GLAS: A da li je nešto ostalo u SAD?

ABRAMOVIĆ: Da. To je ono što je ostalo posle njegove smrti u sobi hotela “Njujorker”, to je uzela američka vojska. Postoje svedočenja Mirka Markovića, generala NKVD-a, našeg čoveka, ali koji je bio u to vreme u Pitsburgu. Prisustvovao je tome i o tome postoje podaci u njegovim memoarima. Kako je objašnjeno, to su bile dve sobe, vezani apartman sa velikom garderobom koja je bila puna raznih aparata. On je, dakle, eksperimentisao i u hotelu. Bili su tu veliki ormari u kojima su bili tehnički crteži A3 formata i veliki sef sa čuvenom crnom knjižicom gde je pisao najtajnije svoje eksperimente koji su mogli da se iskoriste u vojne svrhe. Dakle, sve to zajedno je američka vojska iznela i odnela.

GLAS: Šta se desilo sa tim dokumentima? Zna li se njihova sudbina kasnije?

ABRAMOVIĆ: Na konferenciji na Jalti 1945. godine je donesena odluka da se, što je bio jedan od dodataka jaltske deklaracije o tajnim oružjima, ta dokumentacija, koju su uzeli Amerikanci, podeli na četiri vlade, odnosno prosledi Rusima, Englezima i Kanađanima. Tako da su sve četiri vlade dobile ta dokumenta, ali uz dogovor ko će šta da uzme.

GLAS: Zna li se ko je šta uzeo?

ABRAMOVIĆ: SAD su uzele HARP sisteme za klimatska oružja i to vidimo da se i danas koristi. Kod nas je to probano 1914. godine u Obrenovcu. Rusi su dobili geofizička oružja, koja se odnose na pomeranje tla. Englezi su, uglavnom, uzimali sve ono za šta su smatrali da vodi slobodnoj energiji i veštačkoj inteligenciji i išli su na to da razviju više oblike neuronaučnih ispitivanja na osnovu Teslinih zapažanja na relaciji mozak – mozak. A Kanada je dobila onaj deo HARP sistema koji se odnosi baš specijalno na snežne oluje.

GLAS: A šta je završilo u Jugoslaviji?

ABRAMOVIĆ: Tesline naučne beleške, onih 37.000 dokumenata. Ali, u muzeju od devet stalno zaposlenih ljudi, nemate niti jednog elektroinženjera. To je sve blokirala engleska služba pod izgovorom da je u pitanju “srpska brljotina”. Međutim, nije to u pitanju, nego je direktno blokiran rad.

GLAS: Hoćete da kažete da je engleska služba zaustavila rad na izučavanju Teslinih spisa?

ABRAMOVIĆ: Pazite, to je nova nauka. Vi možete da promenite naučnu paradigmu u kompletu. Ne samo jednu nauku, na primer fiziku, nego posledično, po sistemu domina, vi morate da menjate i odnos prema matematici. Tesla je imao svoje empirijske formule i potpuno drugačiju matematiku od Maksvela. On je, na primer, uveo pojam polja i radio na bazi Faradeja. Ali iz njegovih jednačina ne može da se izvede obrtno magnetno polje. Teslina nauka se ne zasniva na toj matematici.

GLAS: A kakva je uloga njegovog rođaka Save Kosanovića?

ABRAMOVIĆ: On je, u stvari, dobio kompletno Teslino nasleđe kao ličnu zaostavštinu. Teslini pobočni naslednici su potpisali Savi Kosanoviću da se odriču svog dela, tako da je on dobio sve. On je inače radio za FBI, bio član američke masonske lože, a ovde, pre toga, je bio član austrougarske masonske lože zajedno sa Krležom i Titom. Kad je otišao u SAD, povezao se sa njihovim masonima. Inače, imao je konspirativno ime Kolo za KGB. On je jedini ministar iz kraljevske Vlade koji je bio član i Titove Vlade, bio je ministar spoljnih poslova. Dakle, odigrao je ozbiljnu ulogu da taj muzej bude u Beogradu. Međutim, treba znati da je on taj muzej dao na revers i da njegova ostavinska rasprava nije nikada završena.

GLAS: Želite da kažete da muzej ne pripada Srbiji, odnosno ranije Jugoslaviji?

ABRAMOVIĆ: Tako je. Kad bi neki rođak, a to je do četvrtog reda, zatražio na međunarodnom sudu mogao bi da dobije sadržaj celog muzeja. To nije dato tadašnjoj FNRJ. Dakle, pravo stanje je da je muzej dat na čuvanje.

GLAS: Uvijek se poteže pitanje “čiji je Tesla?”. Pojedini istraživači kažu svjetski, ali to trvenje između Srba i Hrvata traje decenijama. Kakav je Vaš stav?

ABRAMOVIĆ: Tesla je kosmički patriota. Njegova prava domovina je etar, to je mesto gde je živeo mentalno, a dobrim delom i fizički. Pa pogledajte kako je izgledao. To je sveti čovek, koji je živeo kao jedan monah, ali jedne nove naučne religije koja se tek sad stvara i postaje. On je boravio u hotelskoj sobi, znači nije imao osećanje vlasništva, nego je živeo u svojoj “monaškoj ćeliji”. Bio je izuzetno pobožan čovek. Na pitanje novinara da li je religiozan, on je odgovorio: “Ja sam veoma religiozan čovek, ali verujem u jednoga Boga koji nije opisan u postojećim religijama”. Prema tome, ne samo katolici, nego ni pravoslavci ne mogu da polažu na njega račun. On je počeo jedan novi tip religioznosti. On nadilazi taj srpsko-hrvatski problem , ali i američki. Pa naizmeničnu struju imate i u Kini. On je, dakle, svetski čovek. Međutim, ima nešto važno po čemu ga možemo gledati kao jedino Srbina.

GLAS: Koja je to stvar?

ABRAMOVIĆ: Po arhisrpskoj matrici iz lepensko-vinčanske civilizacije, to je bila rodovska zajednica koja ima potpuno uključenje u prirodu. Tu je on Srbin, ali ne u etničkom, nego u duhovnom smislu, te hijerarhije neuralnih mreža. Jer na određenom geomagnetskom području, kao što je Balkan, stvoreni su najveći ljudi. Na ovom prostoru su rođeni Tesla, Platon, Aristotel, Milanković, Pupin... Pogledajte, da te ljude izvučemo iz ljudske civilizacije šta bi ostalo. Ne bi ostalo tri četvrtine onoga što danas imamo. Dakle, on je arhisrbin, pripadnik civilizacije koja mu je omogućila da mu um funkcioniše kao priroda.

Bajka

GLAS: Napisali ste i jednu knjigu po motivu Teslinog pisma?

ABRAMOVIĆ: Da. On je to pismo napisao Poli Fotić, kćerki Konstantina Fotića, ratnog ambasadora Kraljevine Jugoslavije u SAD. Jednom prilikom, kad je bio kod njih u poseti, mala Pola ga je pitala: “Čika Nikola, šta je to elektricitet?” i on je napisao prelepo pismo, Bajku o elektricitetu, a ja sam tu dodao još jednu svoju pesmu.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana