Vrijedna imovina u vlasništvu Srpske

Vedrana Kulaga
Vrijedna imovina u vlasništvu Srpske

Banjaluka - Republika Srpska je proteklih godina postala vlasnik višemilionske imovine, za koju je utvrđeno da je stečena krivičnim djelima, a u skladištima su trenutno nekretnine i oprema vrijedni 1,7 miliona, čija sudbina još nije do kraja poznata.

Agencija za upravljanje oduzetom imovinom u Republici Srpskoj osnovana je 2010. godine, od kada je u primjeni i Zakon o oduzimanju imovine stečene izvršenjem krivičnog djela, ali novim Zakonom o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela, koji je usvojen polovinom prošle godine, prošireno je njegovo dejstvo i otklonjen niz prepreka sa kojima su se na terenu susretali pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, pravosudnih institucija i Agencije za upravljanje oduzetom imovinom.

Popis stanja je pokazao da Agencija upravlja imovinom koja prelazi 1,7 miliona maraka, a najveći dio se odnosi na privremeno oduzetu imovinu.

Na listi privremeno i trajno oduzete imovine najvrednija je stambena zgrada sa devet stambenih jedinica čija vrijednost premašuje 900.000 maraka, te stanovi/stambene jedinice vrijedni gotovo 88.000 KM. Agencija upravlja i sa dvije kuće vrijedne gotovo pola miliona, četiri zemljišne parcele vrijedne oko 23.000 KM, te parking mjestom sa dva automobila čija ukupna vrijednost iznosi oko 20.000 KM.

Osim toga, u skladištima je jedno teretno motorno vozilo, dokumentacija, fiskalna kasa, fiskalni štampač, internet bonovi, nekoliko kućišta računara, laptopi, mobilni telefoni, dok novca, prema evidencijama iz Agencije, trenutno nema.

Direktorica Agencije za upravljanje oduzetom imovinom Svjetlana Kusić rekla je za “Glas Srpske” da imovina koja je pravosnažnim sudskim odlukama trajno oduzeta postaje svojina Republike Srpske i njome raspolaže Vlada Srpske, u skladu sa odredbama zakona, a trajno oduzeta pokretna imovina može se prodati ili se na drugi način njom raspolagati. Pokretnom imovinom se, pojasnila je, može raspolagati u javnom interesu ili u socijalne svrhe, dok se nepokretna upisuje u javni registar kao svojina Republike Srpske i s njom se postupa u skladu sa odlukama koje donosi Vlada.

- Od osnivanja Agencije do danas, u postupku upravljanja trajno oduzetom imovinom, u budžet Republike Srpske je uplaćeno 517.228 maraka. Trajno oduzeta imovina kao svojina Republike Srpske, vrijedna 11,51 milion KM, predata je drugim nadležnim tijelima na upravljanje, a riječ je o akcijama u privrednim društvima, motornim vozilima, informatičkim uređajima, opremi i slično. Imovina vrijedna 10.650 maraka je na osnovu odluka koje je usvojila Vlada Republike Srpske poklonjena drugim pravnim licima od društvenog, odnosno javnog interesa - navela je Kusićeva.

Za trajno oduzetu pokretnu imovinu u vrijednosti od gotovo 5.000 maraka i trajno nepokretnu imovinu od nešto više od 639.000 KM nisu završene još sve aktivnosti potrebne za donošenje odluka o raspolaganju.

- Agencija je do sada organizovala i sprovela jednu javnu prodaju trajno oduzete imovine koja nije uspjela jer se niko nije prijavio za nadmetanje - kazala je Kusićeva, ne navodeći više detalja. 

Nadležni su, kako je dodala, u periodu od stupanja na snagu Zakona o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela pa do decembra 2018. godine izradili prijedloge pravilnika koji se odnose na sačinjavanje zapisnika i vođenje evidencije o poslovima Agencije, kao i na način obavljanja poslova upravljanja oduzetom imovinom. Dostavljeni su Ministarstvu pravde, a u Agenciji očekuju da će prijedlog pravilnika o vrsti i načinu utvrđivanja troškova čuvanja, održavanja i upravljanja privremeno oduzetom imovinom biti dostavljen tom ministarstvu tokom idućeg mjeseca.

Dio sa spiska privremeno i trajno oduzete imovine (vrijednost u KM)

* Stambena zgrada sa devet stambenih jedinica        - 903.335

* Dvije kuće                                                                  - 479.863

* Stanovi/stambene jedinice                             - 232.884

* Zemljišne parcele                                          - 22.926

* Dva automobila                                                         - 19.842

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana