U utorak nastavak suđenja Sakibu Mahmuljinu

Srna
U utorak nastavak suđenja Sakibu Mahmuljinu

SARAJEVO - Suđenje nekadašnjem komandantu Trećeg korpusa Sakibu Mahmuljinu, optuženom što nije spriječio zločine pripadnika odreda “El mudžahedin” nad Srbima na području Vozuće i Zavidovića, biće nastavljeno u utorak, 7. decembra pred Apelacionim vijećem Suda BiH.

Suđenje će biti nastavljeno reprodukcijom iskaza svjedoka Tužilaštva BiH, bivšeg komandanta 35. divizije Trećeg korpusa takozvane Armije BiH Fadila Hasanagića.

Hasanagić je tokom svjedočenja u prvostepenom postupku pred Sudom BiH potvrdio navode optužnice da su pripadnici odreda “El mudžahedin” bili u stalnom kontaktu s Mahmuljinom i izvršavali njegova naređenja.

Svjedok je rekao da je optuženi znao za zločine nad zarobljenim srpskim vojnicima i civilima u rejonu Vozuće, ali da ništa nije preduzeo da zločince spriječi ili kazni.

Hasanagić je, između ostalog, priznao da je i on kao komandant divizije, prije zločina, od nadređenog Mahmuljina tražio da zbog manjka ljudstva, mudžahedine zadrži u rejonu Vozuće, ali da ih je Mahmuljin, pisanim aktom, ne samo zadržao, već upravo njemu potčinio.

Prema njegovim riječima, mudžahedini su njemu samo fiktivno bili potčinjeni, jer njegove naredbe niti su slušali, niti su mu podnosili izvještaje.

Hasanagić je naveo da je o zločinima mudžahedina, Mahmuljin i usmeno i pismeno bio obaviješten, čak i od svog pomoćnika za obavještajne poslove Edina Husića koji je službenom zabilješkom od 15. septembra 1995. godine, Mahmuljinu “preporučio” da se izvrše “provjere” u logoru mudžahedina.

Prema njegovom svjedočenju, Mahmuljin je frizirane izvještaje o zločinima, sa terena, ne spominjući zločin i zločince, slao Glavnom štabu.

Ovaj svjedok je tvrdio da je Mahmuljin mogao da spriječi mudžahedine u zločinu, te da je u lancu komandovanja, jedini za to imao i instrumente.

Sud BiH je 22. januara prvostepenom presudom osudio Mahmuljina na jedinstvenu kaznu od deset godina zatvora za zločine nad zarobljenim srpskim civilima i vojnicima na području Zavidovića i Vozuće 1995. godine.

Prvostepeno vijeće je zaključilo da su, u okviru operacije “Farz”, u septembru 1995. pripadnici Odreda oteli zarobljenike i civile od Petog bataljona i odveli ih u logor “13. kilometar”, gđe su 52 zarobljenika ubili vatrenim i hladnim oružjem.

Vijeće je utvrdilo da je Mahmuljin boravio u zoni dejstava u vrijeme operacije “Proljeće ž95”, te da je održavao sastanke sa predstavnicima Odreda.

Vijeće je nakon dokaza Tužilaštva van razumne sumnje utvrdilo da je optuženi počinio krivično đelo za koje se tereti, a imajući u vidu da je inkriminisano đelo počinjeno 1995. godine, kazna je izrečena po Krivičnom zakonu SFRJ.

Apelaciono vijeće Suda BiH poništilo je prvostepenu presudu i odredilo novo suđenje koje je počelo 30. novembra žalbenim postupkom na kojem su izneseni prijedlozi Tužilaštva i odbrane.

Tužilaštvo se žalilo na visinu izrečene kazne Mahmuljinu za ubistva zarobljenih pripadnika Vojske Republike Srpske i nečovječno postupanje prema zarobljenicima, civilima i ranjenicima u prvostepenom postupku, dok se odbrana žalila po svim osnovama, uključujući bitne povrede krivičnog postupka, te pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje.

I Tužilaštvo i odbrana predložili su reprodukovanje više dokaza, ali je Sudsko vijeće procijenilo da je neophodno ponovo saslušati iskaze osam svjedoka, pet po prijedlogu Tužilaštva i tri koje je predložila odbrana.

Suđenje je zakazano za 9.00 časova.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana