Sudije i tužioci bi da sakriju imena kažnjenih kolega

Vedrana Kulaga
Sudije i tužioci bi da sakriju imena kažnjenih kolega

Sarajevo - Sudije i tužioci u BiH rijetko pohađaju edukacije koje se tiču pravosudne etike i sprečavanja sukoba interesa, a zalažu se i da imena njihovih kolega koji “zarade” disciplinske kazne ostaju tajna, pokazala je najnovija analiza Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH.

Savjet je u okviru aktivnosti Radne grupe za unapređenje integriteta i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija, uz podršku projekta USAID-a, sproveo anketu nosilaca o etici i disciplinskoj odgovornosti od 26. juna do 12. jula 2019. godine, na način kako je to urađeno i u 2015. i 2017. godini.

Cilj je, kako su pojasnili, praćenje eventualnih promjena mišljenja sudija i tužilaca u BiH o pitanjima etičnosti i disciplinske odgovornosti koje ona obrađuje. U anketi je učestvovalo 315 sudija i 114 tužilaca iz sudova i tužilaštava na svim nivoima vlasti, ali nisu svi odgovorili na sva pitanja.

Iz dostavljenih odgovora je vidljivo da gotovo 54 odsto njih nije pohađalo edukaciju o pravosudnoj etici i sprečavanju sukoba interesa, ali većina smatra da je njihovo znanje o tome dobro, nešto više od 20 odsto cijeni da je na odličnom nivou, dok je oko deset odsto priznalo da je slabo poznaju te oblasti. Više od 60 odsto je potvrdilo da im treba dodatna edukacija te da smatraju da bi ona trebalo da bude obavezna i redovna.

Dio pitanja odnosio se i na poznavanje rada Kancelarije disciplinskog tužioca. Većina smatra da je ta organizacija djelimično nezavisna, a 20 odsto sudija i tužilaca smatra da nezavisnost nije njen zaštitni znak.

Prema njihovom mišljenju, najviše uticaja na ocjenu nivoa zavisnosti ima upravo VSTS, a slijede ga politika, mediji, nosioci pravosudne funkcije.

Dio pitanja odnosio se i na neetičko ponašanje kolega. Više od 70 odsto je navelo da bi trebalo da bude etička obaveza svakog nosioca pravosudne funkcije da prijavi takav vid ponašanja, dok ostatak ne dijeli taj stav. Preovladava i mišljenje da je disciplinski postupak djelimično fer i nepristrastan, a kazne disciplinske komisije srazmjerne, odnosno da nisu niti preblage niti preoštre.

Na konstataciju krojača ankete da imena sudija i tužilaca kojima su izrečene disciplinske mjere treba da budu objavljena većina je napisala “ne”.

- Sa objavom imena saglasno je 160 ispitanih, a 187 nije saglasno sa tim - navedeno je u analizi.

Jedno od pitanja bilo je i da li su u dosadašnjem radu tražili mišljenje Stalne komisije za sudijsku i tužilačku etiku, nezavisnost i nespojivost, a odgovor gotovo svih sudija i tužilaca, koji su odgovorili na to, bio je “ne”.

Odgovori su pokazali da najviše dilema nosioci pravosudnih funkcija imaju u vezi sa nespojivošću i dodatnim aktivnostima, zatim sa primanjem poklona i drugih koristi, komunikacijom sa strankama u postupku i trećim stranama te korišćenjem društvenih mreža.

Zanimljivo je da 60 odsto ispitanika, koji su dostavili odgovor, smatra da sudije i tužioci djelimično poštuju etičke kodekse, dok je 33 odsto njih navelo da poštuju, a gotovo pet odsto ističe da se ta pravila ne poštuju.

Neka od pitanja i odgovori ispitanih

Imena sudija i tužilaca kojima su izrečene mjere treba da budu objavljena

* Slažem se         -        160

* Ne slažem se - 187

 

Broj dana na edukacijama o etici i sukobu interesa

* nijedan dan - 213

* jedan do tri dana - 161

* više od pet dana - 7

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana