Stranci i mreže pod jačim nadzorom

Vedrana Kulaga Simić
Stranci i mreže pod jačim nadzorom

SARAJEVO - BiH je skinula oznaku visokorizične zemlje kada je riječ o pranju novca i finansiranju terorističkih aktivnosti, a stručnjaci upozoravaju da u sistemu ima još praznina koje treba riješiti.

Savjet ministara usvojio je na posljednjoj sjednici izvještaj o realizaciji Akcionog plana za otklanjanje nedostataka u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u prošloj godini, a koji obuhvata period generalno od 2018. do 2022. godine.

U dokumentu je navedeno da je 27 aktivnosti, od njih 63 koje su predviđene planom, realizovano u potpunosti ili djelimično, dok je za 20 aktivnosti realizacija u toku, a 16 nije realizovano.

Šta je urađeno, a šta ne, članovi radne grupe analizirali su polovinom jula ove godine i napravili listu problema i nedostataka. Prema njihovoj ocjeni, potrebno je usvojiti određene regulative na entitetskom nivou kad je u pitanju registar vlasnika svih pravnih lica registrovanih u BiH jer su i ranije pod lupom bile nekretnine stranaca, prije svega onih koji dolaze iz Saudijske Arabije, Katara, Sirije, Libije.

Jedna od potreba je, kako su naveli, i novi zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, bolja razmjena informacija između nadležnih institucija, a kao jedan od nedostataka je naveden i mali broj obuka policijskih službenika u vezi sa nadzorom sajber kriminala i društvenih mreža povezanih sa savremenim internet novčanim transferima.

Svoje viđenje stanja u ovoj oblasti dala je i Agencija za istrage i zaštitu (SIPA) BiH u izvještaju njihovog Finansijsko-obavještajnog odjeljenja iz septembra ove godine. U tom dokumentu su potvrđeni raniji podaci o tome da postoji osnovana sumnja da je lani u legalnim tokovima završilo više od 12 miliona KM.

Iz odjeljenja su naveli da su dva njihova službenika angažovana u Radnoj grupi za izradu nacrta zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, kojim bi trebalo da bude otklonjen najveći broj konstatovanih nedostataka.

- Intenzivirane su aktivnosti u pogledu sektora za koje je konstatovano da predstavljaju najveći rizik. Kada je riječ o sektoru nekretnina, upućen je dopis parlamentima, Savjetu ministara BiH i vladama FBiH, RS i Brčko distrikta, kojim se ukazuje na neophodne izmjene zakona i podzakonskih akata, odnosno adekvatne implementacije važećih, s ciljem smanjenja ranjivosti, odnosno rizika - istaknuto je u materijalu.

Upozorili su da je prepoznavanje i analiziranje novih tipologija posebno značajno ako se u obzir uzme okolnost da je pranje novca proces koji se neprekidno razvija i da se počinioci tih krivičnih djela usavršavaju i primjenjuju nove tehnike i modalitete, što dodatno otežava posao.

BiH od ove godine i zvanično nije na EU listi visokorizičnih trećih zemalja, a ranije je skinuta i sa sive liste Manivala i FATF-a.

Izvještaji

Odjeljenje je zaprimilo 737 izvještaja o sumnjivim transakcijama, čija vrijednost iznosi 98,2 miliona KM, od čega su banke dostavile 407 izvještaja “teških” 81,5 miliona. Od ostalih obveznika najznačajnije učešće u prijavljivanju transakcija imali su notari i auto-kuće.

Službenici SIPA su lani tužilaštvima dostavili 12 izvještaja kojim je za 65 lica, od čega 55 fizičkih, pet pravnih i pet NN lica, dokumentovano postojanje osnova sumnje da su počinili krivično djelo pranja novca i više predikatnih krivičnih djela, dok je godinu ranije dostavljeno osam izvještaja i dvije dopune izvještaja za 59 lica.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana