Sedmica sudske nagodbe

Srna
Sedmica sudske nagodbe

SARAJEVO - U svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH od 23. maja do 3. juna, biće održane sedmice sudske nagodbe tokom kojih stranke mogu da na brži i ekonomičniji način riješe svoje sporove, saopštio je Visoki sudski i tužilački savjet /VSTS/ BiH.

Riječ je, kako je pojašnjeno, o mogućnosti da se sudski spor riješi na brži način, naročito u predmetima koji se odnose na naplatu komunalnih i sličnih usluga male vrijednosti, radne sporove, isplatu dugova i naplatu novčanih potraživanja, naknadu štete, podjelu stvari i nekretnina u zajedničkom vlasništvu, uređenje međa, materijalna davanja, porodične i sporove u vezi sa alimentacijom, te drugo.

Zaključivanjem sporazuma, koji ima istu pravnu snagu kao i sudska presuda, i stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja sudskog postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka, te se izbjegavaju brojni dodatni troškovi redovnog sudskog postupka.

"Stranke koje su zainteresovane i žele da svoje predmete riješe sudskom nagodbom mogu se samostalno, preko svog zastupnika ili u dogovoru sa suprotnom stranom, obratiti sudu i pisanim prijedlogom ili na drugi način predložiti zaključenje sudske nagodbe", napomenuto je iz VSTS-a.

VSTS, na čiju inicijativu će biti održana sedmice nagodbe, navodi da se sve to realizuje od 2016. godine s ciljem promovisanja sudske nagodbe kao mirnog, bržeg i ekonomičnijeg načina rješavanja sporova.

U saopštenju je istaknuto da stranke mogu da sklope sudsku nagodbu i nezavisno o periodu održavanja Sedmica sudske nagodbe.

VSTS će radi aktivnije uloge suda i povećanja upotrebe instituta sudske nagodbe u svakodnevnoj sudskoj praksi u BiH 30. maja organizovati prvu od tri planirane panel diskusije o temi "Uloga suda u zaključenju sudske nagodbe", koja će okupiti brojne relevantne predstavnike sudijske zajednice.

"Intenzivnija primjena ovog instituta značajno bi rasteretila rad pravosudnih institucija, što bi istovremeno značilo manje troškove za stranke u sudskom postupku, ali i brži pristup građana i poslovnih subjekata pravdi", zaključeno je u saopštenju.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana