Savjet ministara imenovao Enesa Karića direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela

Srna
Savjet ministara imenovao Enesa Karića direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela

SARAJEVO - Savjet ministara imenovao je Enesa Karića za direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, nakon što je sa te funkcije razriješio Mirsada Vilića zbog sticanja uslova za penziju.

Rješenje o imenovanju stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se dan nakon objavljivanja u Službenom glasniku BiH.

Na poziciju zamjenika direktora Granične policije BiH imenovan je Ensad Korman, a sa te dužnosti razriješen je Fahrudin Halač, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Za direktora Instituta za standardizaciju BiH imenovam je Aleksandar Todorović, a sa te dužnosti razriješen je Aleksandar Cincar zbog isteka mandata.

Sva trojica novoimenovanih bili su najbolje rangirani kandidati.

S obzirom na to da su u toku konkursne procedure, Savjet ministara imenovao je Milicu Ristović Krstić za vršioca dužnosti direktora Instituta za metrologiju BiH i Natašu Grubišu za vršioca dužnosti direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

One će nastaviti rad u kontinuitetu do završetka konkursne procedure, a najduže u periodu od tri mjeseca.

Za vršioca dužnosti zamjenika direktora Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH imenovan je Petar Biličar, počevši od 2. juna do završetka konkursne procedure, a najduže na mandatni period od tri mjeseca.

Savjet ministara upoznat je o pojedinačnim obavještenjima o isteku mandata vršioca dužnosti direktora Instituta za metrologiju BiH i Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, kao i vršioca dužnosti zamjenika direktora Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH.

Za regionalnu kancelariju Sipe u Banjaluci izdvojeno 5,8 miliona KM

Savjet ministara donio je danas Odluku o odobravanju projekta nabavke objekta za trajni smještaj Agencije za istrage i zaštitu /Sipa/ u Banjaluci, u ukupnoj vrijednosti 5,8 miliona KM.
Ovaj projekat biće uvršten u Program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za period 2023.-2024. godine, koji se finansira iz budžeta institucija BiH, s tim da će u ovoj godini biti obezbijeđeno 3.480.000 KM, dok će preostalih 2.320.000 KM biti planirano u narednoj, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Na ovaj način trajno će biti riješeno pitanje smještaja zaposlenih u Regionalnoj kanceraji Sipe u Banjaluci, te će se dugoročno ostvariti budžetske uštede, s obzirom na to da mjesečni zakup prostora sada iznosi 15.977 KM bez PDV-a.

Rok za završetak ovog projekta je godinu dana nakon obezbjeđivanja finansijskih sredstava za njegovu realizaciju.

Na današnjoj sjednici u Sarajevu donesena je Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju članova Koordinacionog tijela BiH za problematiku odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore.

Odlukom, koju je predložilo Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, u Koordinaciono tijelo se imenuje novi ministar ekologije i turizma Federacije BiH Nasiha Pozder, umjesto Edite Đapo.

Savjet ministara donio je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uspostavljanju Komisije za saradnju s NATO BiH, kojom se vrše personalne izmjene članova usljed kadrovskih promjena u pojedinim institucijama BiH.

Na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, uz korekcije je donesena Odluka o kriterijumima za imenovanje člana Konkurencijskog vijeća BiH koje imenuje Savjet ministara.

Odlukom su definisani opšti i posebni uslovi koje moraju ispunjavati kandidati za člana Konkurencijskog vijeća, imajući u vidu njihov višegodišnji obrazovni, profesionalni rad, te poznavavanje poslova u ovoj oblasti

Savjet ministara usvojio je izvještaj Ministarstva civilnih poslova o sprovedenom postupku za izbor i imenovanje direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Ministarstvo civilnih poslova je zaduženo da temeljem Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Savjeta ministara i drugim imenovanjima BiH raspiše javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

U Informaciji je navedeno da na javnom konkursu za direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH nijedan od dva prijavljena kandidata nije ispunio uslove, zbog čega su njihove prijave odbačene.

Na današnjoj sjednici data je saglasnost na Dobrovoljni izvještaj BiH o sprovođenju Agende 2030. i ciljeva održivog razvoja, koje je predložila Direkcija za ekonomsko planiranje, koji će biti predstavljen na ovogodišnjem Političkom forumu na visokom nivou UN u Njujorku.

Izvještaj pruža uvid u prakse koje su se pokazale uspješnim u implementaciji ciljeva održivog razvoja BiH i naglašava izazove s kojima se zemlja suočava i na kojima svi nivoi vlasti u BiH i društvo u cjelini trebaju raditi.

Na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta u Savjetu ministara, donesena je Odluka o načinu korištenja sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije /RAK/ BiH utvrđenih 31. decembra 2021. godine u iznosu 16.754.512 KM.

Prema Odluci, sedam miliona KM biće korišteno za nabavku i opremanje poslovnih prostora za potrebe regionalnih sektora RAK-a u Banjaluci /tri miliona KM/ i Mostaru /dva miliona KM/ te za adaptaciju poslovnih prostorija u Sarajevu u sjedištu RAK-a /dva miliona/, u ulicama Mehmeda Spahe i Sime Milutinovića.

Preostala sredstva, u iznosu od 9.754.512 KM, biće doznačena s računa RAK-a na Jedinstveni račun trezora u institucijama BiH i koristiće se za podršku razvoja i unapređenja sektora komunikacija u BiH, u skladu s posebnim odlukama Savjeta BiH.

Ministarstvo civilnih poslova raspisaće javni konkurs za izbor šest članova Odbora Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i sprovesti konkursnu proceduru u skladu zakonskim ovlaštenjima.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana