Savjet ministara: Ekonomski rast prošle godine 2,7 odsto

Srna
Foto: Ilustracija

SARAJEVO- U BiH je u prošloj godini ostvaren stabilan ekonomski rast od 2,7 odsto, uz smanjenje nezaposlenosti i deficita na tekućem računu, kao i zadržavanje javnog duga zemlje u umjerenim okvirima, a nije zabilježen značajniji rast cijena, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Savjet ministara usvojio je, na prijedlog Direkcije za ekonomsko planiranje, Dokument "BiH – izvještaj o razvoju - godišnji izvještaj 2019" u kojem se navodi da u prošloj godini makrostabilnost u BiH nije bila ugrožena.

Na današnjoj sjednici Savjet ministara primio je na znanje Analizu održivosti javnog duga BiH za period 2020-2023. godine, koju je sačinilo Ministarstvo finansija i trezora, s ciljem efikasnog upravljanja javnim finansijama i održavanja makroekonomske stabilnosti.

Analiza daje preglede ocjena trenutnog stanja javne zaduženosti BiH i osnovnih rizika koji mogu uticati na održivost javnog duga u srednjoročnom periodu.

Trenutno se može ocijeniti da je BiH zemlja sa održivim javnim dugom.

Spoljni dug se redovno otplaćuje i njegova otplata ne može doći u pitanje, zahvaljujući dobrom zakonskom okviru u ovoj oblasti.

Indikator javni dug/BDP u prošloj godini je 31,4 odsto i prema međunarodnim standardima nije visok.

Prema osnovnom scenariju procjene, ovaj indikator ima tendenciju povećanja u 2021. godini, a postepeni oporavak očekuje se u 2022. i 2023. godini.

U saopštenju se navodi da globalna zdravstvena kriza prouzrokovana pandemijom bolesti kovid 19 utiče na cijeli svijet, pa i na BiH.

Savjet ministara usvojio je Informaciju Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa o realizaciji Odluke o vršenju kontrole i nadzora nad izvršenjem obaveza preuzetih međunarodnim bilateralnim i multilateralnim ugovorima, sporazumima i konvencijama u pogledu utvrđivanja porijekla robe u prošloj godini.

U informaciji se navodi da je razvijanje i jačanje saradnje carinskih organa, partnera u međunarodnom sporazumu o slobodnoj trgovini veoma važan faktor u spoljnotrgovinskom poslovanju.

Kada je riječ o poštovanju obaveza preuzetih međunarodnim bilateralnim i multilateralnim ugovorima, sporazumima i konvencijama u pogledu utvrđivanja porijekla robe, kontinuirana kontrola i nadzor naposljetku imaju za cilj sprečavanje generisanja određenih carinskih i necarinskih barijera pojedinih zemalja, a time i narušavanja dogovorenih principa za odvijanje međunarodne trgovinske razmjene.

Dodaje se da treba kontinuirano raditi na edukaciji privrednih subjekata, carinskih organa i špeditera, u vezi sa primjenom pravila o porijeklu robe u međunarodnoj trgovini robom.

Na taj način se želi olakšati trgovina i smanjiti broj upravnih i prekršajnih postupaka pred carinskim organima ugovornih strana, što dovodi do uštede vremena i troškova kako privrednim subjektima u spoljnotrgovinskom poslovanju, tako i za budžet BiH.

U Informaciji su prezentovana određena iskustva privrednih subjekata, a koja ocrtavaju dio stanja u ovoj oblasti kada je u pitanju porijeklo robe.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana