Revizori objavili izvještaje: Od 22 institucije 8 dobilo oba pozitivna mišljenja

Srna
Revizori objavili izvještaje: Od 22 institucije 8 dobilo oba pozitivna mišljenja

SARAJEVO - Kancelarija za reviziju institucija BiH završila je i objavila drugu grupu izvještaja finansijske revizije za 2020. godinu za 22 institucije BiH od kojih je osam dobilo pozitivno mišljenja na finansijske izvještaje i pozitivno mišljenje na usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima.

Iz Kancelarije za reviziju institucija saopšteno je da su objavljeni izvještaji za 22 institucije BiH i to za Agenciju za javne nabavke, Agenciju za nadzor nad tržištem, Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Agencija za rad i zapošljavanje, Agencija za unapređenje inostranih investicija, Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja, Arhiv BiH.

Takođe se objavljeni izvještaji da Direkciju za ekonomsko planiranje, Regulatorna agencija za radijacionu i nuklearnu bezbjednost BiH, Institut za akreditovanje, Instituciju ombudsmana za zaštitu potrošača, Instituciju ombudsmena za ljudska prava, Kancelarije za veterinarstvo, Kancelarije za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju, Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

Među institucijama za koje je objavljen izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH je i Memorijalni centar Srebrenica - Potočari, Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara, Odbor državne službe za žalbe, Savjet za državnu pomoć, Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, Ustavnog suda BiH i Centra za uklanjanje mina u BiH.

Kod 11 institucija je, uz pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje, skrenuta pažnja na određene aspekte poslovanja vezano za usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija sa relevantnim zakonima i drugim propisima.

Jednoj instituciji je, uz pozitivno mišljenje na usklađenost, skrenuta pažnja u pogledu revizije finansijskih izvještaja, dok je jednoj instituciji skrenuta pažnja po oba osnova.

Mišljenje s rezervom na usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima uz skretanje pažnje, a pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje dobila je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika.

Kancelarija za reviziju institucija BiH utvrdila je da je pitanje nedonošenja Strategije za borbu protiv korupcije 2020–2024. i Akcionog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2020-2024. ključno pitanje revizije koje treba objaviti u izvještaju.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana