Ombudsmani za ljudska prava BiH: Nasilje nad ženama poprima pandemijske razmjere

Srna
Foto: Ilustracija

BANjALUKA- Ombudsmani za ljudska prava BiH upozorili su da nasilje nad ženama i djevojčicama počinje uzimati pandemijske razmjere, te da prijavljeni slučajevi nasilja ukazuju da postoje slabosti u sistemu koje se ogledaju u neadekvatnom reagovanju nadležnih organa, neefikasnoj zaštiti žrtava, te blagom kažnjavanju počinilaca, često i ispod zakonom utvrđenog minimuma.

"Nasilje nad ženama i djevojčicama odvija se u javnim i privatnim prostorima bilo kod kuće, na ulicama, u državama i njenim institucijama, u miru ili u ratu, te institucija Ombudsmana za ljudska prava BiH koristi 25. novembar - Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, da podigne svijest i ukaže na važnost sprečavanja ove pojave, odnosno prevenciju i uklanjanje posljedica nasilja nad ženama i djevojčicama", saopšteno je iz institucije Ombudsmana.

U saopštenju se ističe da u procesu zaštite žena i djevojčica od nasilja primarnu ulogu imaju adekvatno zakonodavstvo, osposobljeni organi za efikasno djelovanje, te usvojene procedure postupanja nadležnih organa.

Iz ove institucije su ocijenili da su donošenjem zakona o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta BiH, kao leks specijalisa, uz Zakon o ravnopravnosti polova i Zakon o zabrani diskriminacije u BiH, stvorene pravne pretpostavke za efikasnije procesuiranje nasilja nad ženama i zaštitu žrtava.

"Nesumnjivo je da postoji potreba efikasnijeg djelovanja svih subjekata uključenih u sprečavanje i prevenciju nasilja nad ženama i djevojčicama, te svakako obezbjeđenje implementacije obaveza utvrđenih domaćim ustavima i zakonima, kao i Istanbulskom konvencijom i EU Direktivom o uspostavljanju minimalnih standarda za prava, podršku i zaštitu žrtava krivičnih djela iz 2012. godine", navodi se u saopštenju.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana