Novi udar na imovinu Srpske

Darko Momić
Novi udar na imovinu Srpske

BANjALUKA - Ustavni sud BiH na posljednjoj sjednici, održanoj 20. maja, usvojio je apelaciju Ministarstva odbrane BiH u vezi sa knjiženjem više od 250.000 metara kvadratnih zemljišta u opštini Foča koje je u posjedu Republike Srpske na MOBiH.

U presudi se navodi da postoji povreda prava na pravično saslušanje i ukida presuda Okružnog suda u Trebinju od 24. januara 2018. godine te se predmet vraća tom sudu, koji je dužan da po hitnom postupku donese novu odluku.

- Ustavni sud je zaključio da je redovni sud arbitrarno tumačio relevantne odredbe zakona i pravilnika kada je zaključio da apelantkinja nije ispunila zakonski osnov za upis promjene prava u katastarskom operatu. Takođe, prekršeno je apelantkinjino pravo na ravnopravnost stranaka pred sudom kada apelantkinja nije imala jednak procesno-pravni tretman sa umješačem u postupku budući da kao suprotna strana nije bila obaviještena o njegovom učešću i dostavljenom odgovoru na tužbu - navodi se u presudi.

Ministarstvo odbrane BiH zastupano po Pravobranilaštvu BiH 18. oktobra 2016. godine podnijelo je Područnoj jedinici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS Foča zahtjev za upis promjene prava na nekretninama ukupne površine 254.568 metara kvadratnih koje su u posjedu Republike Srpske predloživši da u zemljišnim knjigama kao vlasnik bude upisana BiH - Ministarstvo odbrane BiH, a brisana Republika Srpska - Ministarstvo odbrane RS.

Okružni sud u Trebinju zaključio je da nije bilo osnova za promjenu upisa u katastru, jer apelantkinja to nije tražila na osnovu pravosnažne odluke suda, pravosnažne odluke drugog nadležnog organa, ugovora ovjerenog kod suda ili notara, što su dokumenta podobna za upis promjena u zemljišnoj knjizi u skladu sa Zakonom o održavanju premjera i katastra RS. Ustavni sud BiH osporio je tu presudu i vratio predmet Okružnom sudu na ponovno odlučivanje.

Pravobranilac RS Milimir Govedarica kaže da je ovo samo još jedan u nizu pokušaja od strane Pravobranilaštva BiH, odnosno Ministarstva odbrane BiH da protivno normama budu uknjižena prava svojine u korist BiH.

- Sve nadležne organizacione jedinice Pravobranilaštva RS preduzele su i preduzimaju sve neophodne radnje u više takvih predmeta s ciljem da zaštite imovinu Republike Srpske - kaže Govedarica.

On ističe da je u izvještaju o radu Pravobranilaštva RS, koji je usvojila Narodna skupština RS, naveo da će i nadalje postupati u skladu sa ustavnim i zakonskim odredbama, sve do eventualnog donošenja posebnog zakona, odnosno sklapanja sporazuma između Vlade Republike Srpske i Savjeta ministara.

- Pozvali smo sve relevantne institucije da iskoriste svoja zakonska ovlašćenja s ciljem blagovremenog preduzimanja raspoloživih pravnih sredstava kako bismo na vrijeme spriječili da vojna perspektivna i neperspektivna imovina na području Srpske bude uknjižena na BiH - kaže Govedarica.

Mijenjaju poredak

Šef Kluba poslanika PDP-a i član Odbora za ustavna pitanja Narodne skupštine RS Perica Bundalo kaže da je Ustavni sud BiH u previše navrata do sada iskazao namjeru da mijenja pravni i politički poredak u BiH.

- Ustavni sud BiH odavno je počeo da izlazi iz okvira svojih nadležnosti, a sporovi u vezi sa vojnom imovinom i posebno poljoprivrednim zemljištem Republike Srpske to samo potvrđuju - kaže Bundalo.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana