Neprihvatljivo formiranje odjeljenja za migracije i migrantskih kampova u cijeloj BiH

Srna
Neprihvatljivo formiranje odjeljenja za migracije i migrantskih kampova u cijeloj BiH

SARAJEVO - Zajednička komisija za odbranu i bezbjednost BiH nije primila k znanju informaciju Ministarstva bezbjednosti o stanju u oblasti migracija u BiH za avgust 2020. godine, a članovima Komisije naročito je zasmetala najava ministra bezbjednosti u Savjetu ministara Selme Cikotića da bi u sastavu Ministarstva trebalo formirati novo odjeljenje, odnosno službu za pitanja migracija i azila, kao i zahtjev da se ilegalni migranti rasporede po cijeloj BiH.

Obrazlažući ovu informaciju, Cikotić je rekao da će vrlo brzo imati cjelovitu informaciju za prošlu godinu koju će prezentovati na Savjetu ministara sa Planom i mjerama aktivnosti, te da treba sačiniti akcioni plan za prevazilaženje migrantske krize.

"Migrantska kriza je humanitarno i bezbjednosno pitanje. U sastavu Ministarstva bezbjednosti treba da se formira služba koja će biti isključivo nadležna za migracije i azil koja bi se finansirala iz sredstava IOM-a, a suština je da se granica kontroliše i da se BiH ne čini atraktivnom za migrante", naveo je Cikotić.

On smatra da se teret migrantske krize mora rasporediti na cijelu teritoriju BiH i da se na taj način rasterete Unsko-sanski i Sarajevski kanton.

Član Komisije Marina Pendeš istakla je da nije saglasna da se na cijelom području BiH raspoređuju migranti i dodala da se potrebno fokusirati na sprečavanje ulaska ilegalnih migranata preko istočne granice.

"Problem migranata koji su već u BiH treba pokušati sanirati sa predstavnicima EU koji tvrde da su spremni dati određena finansijska sredstva za to. Ti migranti dolaze preko EU, pa je stoga neophodno ostvariti kontakt sa Unijom. Mi nemamo sredstava da se bavimo migrantima", navela je Pendeševa i istakla da su migranti najveći izazov za BiH.

Ona je dodala da treba jasno reći šta su to ilegalne migracije i da se treba fokusirati na sprečavanje ulaska ilegalnih migranata u BiH i trgovine ljudima.

Prema njenim riječima, neophodno je intenzivirati saradnju sa zemljama iz kojih dolaze ilegalni migranti, a postoje i sporazumi koje treba realizovati.

"Mi trenutno imamo sporazum sa Pakistanom koji je potpisan i očekujem da će biti ratifikovan u parlamentu. Vidjećemo da li će realizacija tog sporazuma biti efikasna i vidjećemo kako ćemo se s tim boriti", rekla je Pendeševa.

Govoreći o Cikotićevoj inicijativi da treba formirati novo odjeljenje u Ministarstvu bezbjednosti koje bi se bavilo isključivo ilegalnim migrantima, Pendeševa je navela da Ministarstvo bezbjednosti nije jedino koje treba da se bavi migracijama, da tu postoji određen broj direkcija i agencija, kao i Ministarstvo za ljudska prava sa određenim ministarstvima po dubini u entitetima i kantonima, te da formiranje nekih novih institucija ne dolazi u obzir.

"Treba uspostaviti kvalitetniju i efikasniju koordinaciju sa prepoznavanjem i finansijskih sredstava kako bi se ojačali, ne samo ljudski, nego i tehnički i tehnološki resursi u smislu boljeg nadgledanja granice", rekla je Pendeševa.

Ona smatra i da treba intenzivirati saradnju sa određenim brojem zemalja iz kojih dolaze ilegalni migranti kako bi BiH imala sporazume o readmisiji.

Komisija je usvojila izvještaj Ministarstva bezbjednosti o realizaciji zaključaka Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednosti BiH, a usvojen je i izvještaj Ministarstva odbrane u Savjetu ministara sa analizom i akcionim planom za otklanjanje aktuelnih problema u skladu sa zaključcima Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH.

Zajednička komisija nije podržala delegatsku inicijativu Denisa Bećirovića kojom "Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Savjet ministara da u roku od tri mjeseca od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi analizu o vođenju hibridnog rata protiv BiH sa prijedlogom mjera za efikasnije bezbjednosno djelovanje i jačanje kapaciteta odbrane BiH".

Komisija je k znanju primila informaciju o produženju ugovora profesionalnim vojnim licima, koju je pripremilo Ministarstvo odbrane u Savjetu ministara. /kraj/žd/ljlj/foto

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana