Milimir Govedarica, pravobranilac Republike Srpske: Pravobranilac BiH radi protiv Srpske

Darko Momić
Milimir Govedarica, pravobranilac Republike Srpske: Pravobranilac BiH radi protiv Srpske

Pravobranilaštvo Republike Srpske u punom kapacitetu nastavlja svoj rad u zaštiti imovinskih interesa Republike Srpske, prije svega poštujući Ustav Republike Srpske, kaže u intervjuu za “Glas Srpske” pravobranilac Republike Srpske Milimir Govedarica koji je u srijedu na sjednici Narodne skupštine RS ponovo izabran na tu funkciju.

On kategorično dodaje da neće postupati po neustavnim odlukama Ustavnog suda BiH, ističući da će se u odnosu na sve sporne odluke postupati po Ustavu BiH i Ustavu Republike Srpske.

GLAS: Kakav je stav Pravobranilaštva RS u vezi sa posljednjom odlukom Ustavnog suda BiH o  Zakonu o šumama i šumskom zemljištu?

GOVEDARICA: Ustavni sud BiH se tom odlukom, suprotno Ustavu BiH i Ustavu Srpske, postavlja kao nadređeni svim zakonodavnim tijelima u BiH upućujući ih koji će zakon donijeti, kojim redom i sa kakvim sadržajem. Time pokušava bez ustavnog osnova pribaviti nadležnosti Bosni i Hercegovini, a umanjiti imovinska prava entitetima kojim je dato da  suvereno odlučuju o tim pravima. Ustavni sud BiH, kršeći Ustav BiH, zanemaruje čak i sopstvene odluke kao što je Odluka U-5/98 kojom je potvrdio da je Republika Srpska nadležna da uređuje imovinske i obligacione odnose, čime devastira cjelokupni ustavni poredak BiH i stavlja se u ulogu stvaraoca Ustava, a ne tumača njegovih normi.

GLAS: Kako komentarišete to što je Ustavni sud BiH zaključio da Republika Srpska jedina ne može biti titular šume i šumskog zemljišta, a svi drugi mogu?

GOVEDARICA: Tom odlukom grubo je narušen cjelokupni ustavni sistem BiH i povrijeđena prava RS. Ustavom Srpske kao sastavnim dijelom ustavne strukture BiH jasno je propisano da su svojinski i obligacioni odnosi, kao i zaštita svih oblika svojine u isključivoj nadležnosti Republike Srpske. To je 1996. godine ustanovila i Venecijanska komisija.

GLAS: Da li ste zaprimili tužbu Pravobranilaštva BiH u vezi sa ŠG “Birač” Vlasenica i koji je Vaš stav o postupanju pravobranioca BiH iz reda srpskog naroda Mlađena Mandića u ovom, ali i nekim drugim predmetima?

GOVEDARICA: Zaprimili smo tu tužbu koja se odnosi na nepokretnosti, odnosno šumu i šumsko zemljište, pašnjake, vodna dobra itd. upisane kao svojina Republike Srpske. Ta tužba, koju je, nažalost, potpisao pravobranilac BiH iz reda srpskog naroda je neosnovana, neustavna, nezakonita i predstavlja još jedan pokušaj oduzimanja ustavne imovinske nadležnosti RS. Pravobranilac BiH iz reda srpskog naroda dao je svoju saglasnost na tu tužbu, što je protiv interesa Republike Srpske.

GLAS: Član Kolegijuma Predstavničkog doma BiH Denis Zvizdić uputio je nedavno inicijativu za usvajanje zakona o načinu korišćenja i raspolaganja vojnom imovinom. Kako to komentarišete?

GOVEDARICA: Pravobranilaštvo RS nije dalo pozitivno mišljenje zato što je ta inicijativa protivustavna, zadire u suverenitet RS i predstavlja ponovni pokušaj prenošenja nadležnosti. Svjesni smo da postoji stalna želja i htijenje zvaničnog Sarajeva da se imovina knjiži na lokalne zajednice, treća lica ili na bilo koga drugog, osim na Republiku Srpsku, ali to neće proći. Meni lično je neshvatljivo da pojedini poslanici iz Srpske u Parlamentu BiH glasaju suprotno mišljenju institucija i interesima Republike Srpske.

Kolegijum i konsenzus

GLAS: Na koji način u Pravobranilaštvu BiH može da bude spriječeno donošenje štetnih odluka po Republiku Srpsku?

GOVEDARICA: Sve odluke obavezno se moraju donijeti konsenzusom Kolegijuma Pravobranilaštva BiH. Član Kolegijuma Pravobranilaštva BiH iz reda srpskog naroda ne samo da nije bio protiv donošenja odluka štetnih po interese Srpske već je potpisao tužbe i zahtjeve u ime BiH o pitanju nepokretnosti na teritoriji Republike Srpske u korist BiH.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana