Korisniku RAK dozvole „TRION TEL" D.O.O. Banja Luka izrečene izvršne mjere

G.S.
Korisniku RAK dozvole „TRION TEL" D.O.O. Banja Luka izrečene izvršne mjere

Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) je po službenoj dužnosti,

a po osnovu kršenja člana 14. stav (1) Pravila 66/2012 o obavljanju djelatnosti operatora javnih elektronskih komunikacijskih mreža ("Službeni glasnik BiH", broj 85/12) korisniku dozvole „TRION TEL" d.o.o. Banja Luka izrekla novčanu kaznu u iznosu od 100.000,00 KM, zbog puštanja u rad javne elektronske komunikacione mreže i/ili dijelova te mreže na područjima utvrđenim pravosnažnim rješenjima donesenim od strane Urbanističko-građevinskog inspektora-koordinatora Grada Banja Luka, a bez pribavljene odgovarajuće Upotrebne dozvole izdate od nadležnog organa.

Na ovaj način Agencija je naložila korisniku dozvole „TRION TEL" d.o.o. Banja Luka da obustavi pružanje javnih telekomunikacionih usluga kroz sporne dijelove mreže na period od tri mjeseca od dana prijema Rješenja.

Agencija će u okviru svoje nadležnosti i dalje nastaviti da prati poštovanje propisanih pravila i propisa u sektoru telekomunikacija, te preduzimati odgovarajuće mjere u cilju zaštite interesa krajnjih korisnika.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana