KOLUMNA: Instrukcija CIK-a za dan izbora - nejasnoće i nelogičnosti

Aleksandar Radeta
KOLUMNA: Instrukcija CIK-a za dan izbora - nejasnoće i nelogičnosti

Održavanje izbora u uslovima pandemije predstavlja sam po sebi izazov za sve one koji se u bilo kojoj ulozi nalaze aktivni u vrijeme održavanja i pripreme izbora.

Evidentno je da će stranački aktivisti, kao i kandidati za izbore obilaziti svoje potencijalne birače po izbornim jedinicama. Ako bude postupano po preporukama i u tim situacijama postoji rizik od prenošenja zaraze. Tema ovog osvrta je rad gradskih i opštinskih izbornih komisija, kao i rad biračkih odbora na dan izbora. Centralna izborna komisija je donijela Instrukciju o načinu postupanja organa za sprovođenje izbora na izborni dan, koje su svi ovi učesnici dužni da se pridržavaju. Poznajući (ne)uslove na biračkim mjestima u Banjaluci (a slično ili gore je i u drugim opštinama i gradovima), potrebno je izvršiti analizu ove instrukcije i u narednom periodu je dopuniti i izmijeniti.

U članu 2. stav 1. i 2. je navedeno da se obavezno obezbjeđuje fizička distanca u skladu sa smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije i čega su dužni da se pridržavaju članovi biračkog odbora prilikom rada na biračkom mjestu. Istih pravila su dužni da se pridržavaju i ostali (posmatrači, mediji, glasači).

U članu 2. stav 3. je naloženo da članovi biračkih odbora često peru ruke, mijenjaju rukavice, maske, vizire, kao i da mijenjaju kombinezone. Kako se izbori najčešće održavaju u školama u učionicama (od dvije do osamnaest učionica u jednoj školi) sa zajedničkim mokrim čvorovima i za članove biračkih odbora i sve ostale, kako obezbijediti da ne dođe do zloupotrebe i zamjene glasačkih listića i stvaranje tzv. “bugarskih vozova”, a kako izbjeći gužvu zbog skučenog prostora. Članovi biračkih odbora bi više hodali nego radili posao za koji su prevashodno zaduženi, što je u suprotnosti sa članom 5. stav 5. Izbornog zakona BiH, koji kaže da članovi biračkog odbora moraju biti prisutni tokom cijelog procesa glasanja na biračkom mjestu. Vrijeme izlaska sa biračkog mjesta je idealno za sve vidove manipulacija.

U članu 2. stav 6. je navedeno da prostorije moraju biti čišćene u redovnim intervalima. Da li se tada obustavlja proces glasanja u skladu sa čl. 5.9 stav 3. Izbornog zakona BiH i koliki su to intervali i da li se to vrijeme nadoknađuje, to jest produžava li se rad biračkih odbora. Ko je zadužen za čišćenje, da li birački odbor ili neko drugi?

Jedno od osnovnih pitanja ako se birački odbor pridržava svih ovih odredaba kako od mogućih 60 posmatrača na biračkom mjestu u Banjaluci izabrati četiri-pet koje ćemo pustiti na biračko mjesto, jer više nema mjesta, ako se pridržavamo uputstava o broju lica i razmaku u prostorijama. Kako onemogućiti ostale posmatrače da rade svoj posao i po kojem ih kriterijumu izabrati?

Član 3. Instrukcije govori o radu dan prije izbornog dana i da su članovi biračkih odbora dužni u saradnji sa nadležnim organima obezbijediti da bude izvršena dezinfekcija. Kada će birački odbori uređivati biračko mjesto i gdje sa izbornim materijalom koji zadužuju najmanje 12 časova prije otvaranja biračkog mjesta (čl. 5.3. stav 1. Izborni zakon BiH). Ako u školi imamo pet, deset ili 15 biračkih odbora, da li će svako od njih kontaktirati sa nadležnim organima radi dezinfekcije ili će to biti rađeno organizovano za svaki objekat istovremeno. Biračko mjesto je prostor od 50 metara oko objekta (član 5.2. stav 4. IZ BiH), a ako je ulaz u jednu učionicu nekoliko metara jedan od drugog, logično bi bilo da i dezinfekcija i uređenje biračkih mjesta bude rađena u saradnji biračkih odbora.

Član 4. je u neskladu sa dosadašnjom praksom rada, jer je biračko mjesto bilo uređivano uvijek dan uoči izbora, kada bude preuzet izborni materijal, a u neskladu je i sa članom 3. iste instrukcije. Ako dan uoči izbora treba izvršiti dezinfekciju, kako to uraditi i sa čim, ako se paket sa higijenom i zaštitom zadužuje na izborni dan (član 4. stav 2. Instrukcije). Zar nije logično i normalno da se dezinfekcija i uređenje biračkog mjesta radi dan ranije, a da se na izborni dan obavljaju aktivnosti predviđene članom 5.8. Izbornog zakona BiH, kojih nije malo.

Član 5. stav 2. govori da član biračkog odbora za kontrolu reda treba da vrši kontrolu i u hodniku i da su glasači odvojeni 1,5 metra. Malo je nejasno kako sve to obaviti, jer bi morao da se odmakne od ulaza u biračko mjesto i ne vrši kontrolu broja birača na biračkom mjestu i ko ulazi na biračko mjesto.

U članu 5. stav 3. i 4. nije propisano šta treba uraditi ako birač odbije da nosi zaštitnu opremu, da li će ga udaljiti sa biračkog mjesta i šta treba uraditi ako odbije da mu bude izmjerena temperatura. Takođe se govori da će lica sa temperaturom i zaraženi koronom glasati u posebnoj kabini, koja će poslije biti očišćena i dezinfikovana. Da li će biti dezinfikovani i glasački listići prije ubacivanja u glasačku kutiju, jer će oni kasnije doći u doticaj sa članovima biračkog odbora.

U članu 8. Instrukcije rečeno je da se svaki listić bude podignut i pokazan posmatračima, ali uz poštovanje fizičke distance. Po ovome svi posmatrači će morati imati “oko sokolovo” da bi sa udaljenosti od dva do 10 metara vidjeli šta je na listiću.

U članu 10. stav 2. Instrukcije piše da predsjednik izborne komisije sastavlja izvještaj o iskorišćenim i neiskorišćenim MTS sredstvima za dezinfekciju i da taj izvještaj dostavlja CIK-u, koji će regulisati postupak sa neiskorišćenim MTS sredstvima. Logično bi bilo da i svaki birački odbor sačini takav izvještaj, na osnovu kojeg bi gradske i opštinske komisije sačinile svoj izvještaj. Takođe, nakon odluke da sredstva obezbjeđuju lokalne zajednice logično bi bilo i da izvještaj bude dostavljan njima, kao i sav preostali materijal koji nije iskorišćen, jer su ga oni i platili.

Sva ova zapažanja u vezi su sa radom biračkih odbora na biračkom mjestu. Instrukcija ne spominje ili se podrazumijeva da se ovo prepisuje kod predaje izbornog materijala izbornim komisijama i kako tamo obezbijediti potrebnu distancu. Da li će i za primopredaju izbornog materijala biti posebna instrukcija?

Aleksandar Radeta, član Republičke izborne komisije RS

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana