Institucije BiH gluve na preporuke revizora: Efikasni samo kada troše novac

Marijana Miljić Bjelovuk
Institucije BiH gluve na preporuke revizora: Efikasni samo kada troše novac

SARAJEVO - Institucije na nivou BiH efikasne su samo kada je riječ o trošenje milijardi maraka za javne nabavke, dok sa druge strane ostaju nijeme na savjete revizora, o čemu svjedoči podatak da niti jednu njihovu preporuku da se stanje u ovoj oblasti popravi nisu za pet godina uspjeli da realizuju u potpunosti.

Naime, Kancelarija za reviziju institucija BiH izvršila je kontrolu praćenje aktivnosti na realizaciji preporuka iz izvještaja revizije učinka pod nazivom “Upravljanje procesom realizacije ugovora o javnim nabavkama u institucijama BiH” koji je objavljen u novembru 2018. godine.

- Preuzete su određene aktivnosti za date preporuke, ali nijedna nije u potpunosti realizovana. Od ukupnog broja datih preporuka, 62 odsto je djelimično sprovedeno, dok su kod 38 odsto konstatovane samo započete aktivnosti - naveli su revizori.

Na osnovu navedenih procenata, revizori su zaključili da je po svim datim preporukama preduzete aktivnosti, ali je u konačnici ostvaren skroman napredak.

- Savjet ministara i institucije BiH trebaju uložiti dodatne napore kako bi se obezbijedilo efikasno upravljanje realizacijom ugovora o javnim nabavkama - poručili su revizori.

Javne nabavke u BiH gutaju milijarde maraka građana godišnje, a prema podacima Agencije za javne nabavke ukupna vrijednost dodijeljenih ugovora u postupcima javnih nabavki za prošlu godinu iznosi 4,410 milijardi maraka. Godinu ranije za iste namjene otišlo je 2,803 milijarde, odnosno 2020. - 2,77 milijardi. Kada je riječ o 2019. i 2018. godini tada je na javne nabavke iskeširano 2,844 milijarde, odnosno 3,080 milijardi maraka.

U Komisiji za finansije i budžet Predstavničkog doma parlamenta BiH navode da pokušaji da se trošenje javnog novca učini transparentnijim ne daju rezultate.

- Sitne izmjene Zakona o javnim nabavkama koje su uslijedile nisu dovoljne. U javnim nabavkama potrebno je suštinski promijeniti dostupnost svake nabavke javnosti i to od trenutka objave plana šta se planira kupovati. Prema zakonu, institucije su dužne da objave plan javnih nabavki na početku godine, odnosno 30 dana nakon usvajanja budžeta. Prema podacima koje smo dobili, čak 18 institucija na nivou BiH nisu objavile plan javnih nabavki u tom roku. Tu se već odmah javlja sumnja na transparentno trošenje novca - rekla je “Glasu” član Komisije za finansije i budžet Mira Pekić.

Sa druge strane, naglašava ona, svaka javna nabavka je zakonom predviđena i ima svoj redoslijed.

- Ponuđač prije nego što se javi na javni poziv treba potpisati izjavu da li je ili nije u sukobu interesa. Ta izjava treba da bude jedna od elementarnih faktora da se neko ko je blizak srodnik odgovornog lica u instituciji ne može javiti na konkurs. Međutim, partijska i porodična povezanost ali i veze raznih grupa koje se unaprijed dogovaraju o javnim nabavkama jesu izvor korupcije i netransparentnog trošenja javnog novca - rekla je Pekićeva.

Smatra i da sva poboljšanja zakona o javnim nabavkama, koja su uslovljena i evropskim standardima, u BiH bivaju zaobiđena.

Sadržaj ugovora

Kancelarija za reviziju institucija BiH navela je da su usvajanjem izmjena Zakona o javnim nabavkama institucije obavezne da objave osnovne elemente ugovora, kao i sve izmjene do kojih dođe u toku realizacije ugovora na portalu javnih nabavki.

- Sa tim zakonskim odredbama obezbijeđena je uspostava evidencija koja nudi mogućnost uvida na jednom mjestu u podatke o realizaciji ugovora i njegovih osnovnih elemenata. Međutim, uspostavljene evidencije u okviru portala javnih nabavki ne nude mogućnost uvida u sadržaje zaključenih ugovora - naveli su revizori.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana