Nepoznate adrese spas od robije

Vedrana Kulaga
Nepoznate adrese spas od robije

Sarajevo - Više stotina osumnjičenih i optuženih za krivična djela neće biti izvedeno pred lice pravde jer je došlo do zastare predmeta koji ih se tiču, pokazali su najnoviji podaci sumirani u godišnjem izvještaju Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH za 2018.

Do zastarjelosti kazni i roka za krivično gonjenje u pravosudnom sistemu dolazi kada od izrečene kazne ili počinjenja krivičnog djela protekne od tri do 35 godina, u zavisnosti od njegove prirode.

Sudovi su, prema podacima iz izvještaja VSTS-a, evidentirali da je lani u 268 predmeta došlo do zastarjelosti krivičnog gonjenja i u 73 predmeta u postupku izvršenja kaznenih mjera. U odnosu na 2017. godinu, ukupan broj predmeta u kojima je došlo do zastarjelosti manji je za dva.

Do zastare je najčešće, kao i tokom ranijih godina, dovela nedostupnost optuženog. Takvih slučajeva lani je bilo 209, a određene odluke o zastari su donesene jer je utvrđeno da su predmeti zaprimljeni u sudovima nakon što su protekli rokovi za nastupanje zastarjelosti.

- Sudske odluke kojima se okončava postupak zbog isteka zakonskih rokova za zastarjelost dostavljaju se Kancelariji disciplinskog tužioca radi utvrđivanja eventualne odgovornosti sudije za takav način završetka tih predmeta.

Određeni broj zastara upisala su i tužilaštva. U sistem je evidentirano da su lani odluke o obustavi postupka zbog nastupanja zastare do podizanja optužnice donesene u 137 predmeta protiv 193 osobe.

- Tužilaštva su u 2017. godini evidentirala ove odluke u 152 predmeta, iz čega proizlazi da je u 2018. godini smanjen broj tužilačkih odluka o završetku predmeta zbog nastupanja zastarjelosti za 15. Odluke o zastari su donošene u fazi rješavanja prijave i vođenja istrage, a i one su upućene Kancelariji disciplinskog tužioca radi utvrđivanja eventualne odgovornosti za to - kazali su u VSTS-u.

Pojedini advokati su ranije isticali da je razumljivo da je veliki broj zastara nastupio zbog nedostupnosti optuženih i osuđenih jer ih je dosta emigriralo nakon rata i dodali da pojedina pravdanja nisu uvjerljiva.

Osim predmeta u kojima je nastupila zastara, u godišnjem izvještaju pod lupu su došli ukupan rad i efekti sudova i tužilaštava u BiH. Opšta ocjena je da sudovi svake godine riješe više od 100.000 najstarijih predmeta, uz redovne aktivnosti, a u tužilaštvima postoji trend smanjivanja broja neriješenih predmeta. Lani je podignuta 12.201 optužnica, a riješen je 2.751 stari predmet, odnosno riješeni su predmeti stariji od dvije godine.

U sudovima je, ipak, na kraju 2018. godine bilo 302.986 predmeta, što je za šest odsto manje u odnosu na 2017. godinu, kada ih je bilo 322.719, a VSTS je dao nekoliko preporuka s ciljem poboljšanja rada tužilaštava i sudova. Ukazano je na to da se više mora raditi na predmetima korupcije, koordinaciji i usklađivanju sudske prakse.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana