Crna Gora: Srbi traže zaštitu od zaštitnika ljudskih prava

Srna
Crna Gora: Srbi traže zaštitu od zaštitnika ljudskih prava

Podgorica - Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta (SNS) u Crnoj Gori Momčilo Vuksanović zatražio je danas od zaštitnika ljudskih prava Siniše Bjekovića da zaštiti srpski narod, srpske organizacije i pojedince od, kako je naveo, diskriminacije crnogorskih državnih institucija.

“Crnogorske državne institucije već tri godine eliminišu sve projekte srpskih organizacija iz raspodjele sredstava za očuvanje nacionalnog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta”, navodi Vuksanović u otvorenom pismu Bjekoviću.

On podsjeća da su Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u protekle tri godine podijelili po tom osnovu više od pet miliona evra, a srpske organizacije podržane su sa manje od jedan odsto opredijeljenih sredstava, iako kao jedna od zajednica kojima se ta sredstva dijele čine više od 60 procenata.

Prema njegovim riječima, u najnovijoj raspodjeli Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava projekti srpskih organizacija i pojedinaca ispunjavali su sve predviđene kriterijume, a podržani su sa samo 4.400 evra, od ukupno 1.100.000 evra podijeljenih sredstava.

On ukazuje da su posebno diskriminisani i u potpunosti isključeni iz raspodjele projekti srpskih medija - Srpska televizija, Srpski radio, časopis “Srpske novine”, istoimeni portal i Književna zadruga Srpskog narodnog vijeća, koji već godinama nisu obuhvaćeni podrškom sredstvima državnih fondacija.

Vuksanović navodi da nije takav slučaj sa medijima Bošnjaka, Albanaca, muslimana, Hrvata i Roma koji su redovno, i ovog puta, kao i godinama ranije, podržavani sa stotinama hiljada evra - Radio “Duks”, Romski radio, Crnogorski radio “Zeta”, romski časopis “Alav”, Hrvatski glasnik, muslimanski “Glas Mrkojevića”, albanski TV “Boin” i mnogi drugi slični projekti.

“Da se radi o očiglednoj diskriminaciji govori i činjenica da nije uvažena nijedna preporuka Srpskog nacionalnog savjeta, kao krovne organizacije srpskog naroda u Crnoj Gori, koji po zakonu ima pravo da preporuči projekte važne za očuvanje srpskog identiteta”, ističe Vuksanović u pismu Bjekoviću.

On navodi da se diskriminacija ogleda i u tome što gotovo nijedan projekat dostavljen na ćiriličnom pismu, na kojem u principu apliciraju srpske organizacije, nije podržan.

“Očigledno da su srpskom narodu državne institucije Crne Gore nadredile Albance, Bošnjake, muslimane i Hrvate koji već više godina, prema preporuci najviših državnih organa, eliminišu stečena prava čitave jedne relativno većinske zajednice. Diskriminatorski odnos prema srpskom narodu više ne zabrinjava državne medije i prorežimski nevladin sektor koji su godinama, prema preporuci stranih mentora, zagovarali ovakav odnos prema pravu i potrebama srpskog naroda, što očigledno pokazuje nivo demokratije i pravednosti u našoj državi”, ocjenjuje Vuksanović.

On ističe da srpski mediji i organizacije u Crnoj Gori u proteklih nekoliko godina opstaju isključivo zahvaljujući pomoći Vlade Srbije, koja je postala svjesna položaja svojih sunarodnika u Crnoj Gori.

“Bez obzira što državne institucije podržavaju ovako sramotan odnos prema relativno većinskom narodu, obavještavamo Vas da srpski narod postoji i da je Crna Gora država srpskog naroda”, ističe Vuksanović u otvorenom pismu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana