UNDP: Podrška u postupanju sa otpadom nastalim usljed pandemije

Srna
UNDP: Podrška u postupanju sa otpadom nastalim usljed pandemije

SARAJEVO - Razvojni program UN (UNDP), uz podršku Švedske, pomoći će domaćim vlastima u BiH u efikasnom reagovanju i edukovanju stanovnika u postupanju s otpadom nastalim usljed pandemije virusa korona.

Iz UNDP-a navode da nepostojanje adekvatnog sistema za upravljanje otpadom, naročito u oblasti prikupljanja, tretiranja i obrade kovid 19 otpada iz domaćinstava sa registrovanim slučajevima, predstavlja opasnost po zdravlje ljudi i okolinu, zbog čega je efikasno upravljanje otpadom od suštinske važnosti kako bi se umanjio potencijalni sekundarni uticaj kovida 19 na zdravlje i okolinu.

“Medicinski otpad je toksičan i, ako se njim ne postupa ispravno, zagađuje okolinu i utiče na zdravlje ljudi. Pandemija kovid 19 jasno je pokazala da postoji hitna potreba za boljim postupanjem sa medicinskim otpadom, kako od samih građana, tako i od bolnica i industrijskog sektora u BiH. Švedska podržava lokalne vlasti u ovoj inicijativi”, istakla je ambasador Švedske u BiH Johana Stromkvist.

Iz UNDP-a podsjećaju da tokom epidemije dolazi do stvaranja kovid 19 otpada, koji ako se ne prikuplja ili ne tretira na ispravan način može ubrzati širenje zaraze i predstavljati značajan rizik za medicinsko osoblje, pacijente i radnike koji prikupljaju i tretiraju otpad.

Kovid 19 otpad odnosi se i na maske za jednokratnu upotrebu, rukavice i drugu opremu za ličnu zaštitu, a njegovo bezbjedno i ekološko uklanjanje od suštinske je važnosti za zdravstvene ustanove i domaćinstva.

“Uz podršku Švedske, te putem procjenjivanja praksi za uklanjanje medicinskog otpada, UNDP, kao dio zajedničkog i koordinisanog odgovora UN, pomoći će domaćim vlastima sa nabavkom posebne opreme za uklanjanje medicinskog otpada, postrojenja za tretiranje medicinskog otpada i odgovarajuće lične zaštitne opreme za radnike koji prikupljaju otpad iz domaćinstava”, izjavila je rezidentni predstavnik UNDP-a u BiH Stelijana Nedera.

Sve aktivnosti se provode u saradnji sa nadležnim zdravstvenim i okolišnim institucijama, komunalnim preduzećima za upravljanje otpadom u 21 odabranoj lokaciji u BiH i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. 

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana