Šume u Srpskoj godišnje proizvedu 875 miliona tona kiseonika

Srna
Šume u Srpskoj godišnje proizvedu 875 miliona tona kiseonika

BANjALUKA - Šume u Republici Srpskoj prostiru se na oko 1,1 milion hektara i godišnje obezbijede oko 875 miliona tona kiseonika, rečeno je Srni u Resoru šumarstva i lovstva u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, povodom Svjetskog dana šuma - 21. marta.

Ukupna površina šumskog fonda /površina šuma i šumskog zemljišta/ iznosi 1.352.961 hektara ili 54,4 odsto od ukupne površine Republike Srpske.

Površina obraslog šumskog zemljišta iznosi 1.103.934 hektara ili 44,4 odsto od ukupne površine Republike Srpske. "U svojini Republike Srpske nalazi se 73 odsto površine šuma, a 27 odsto je u privatnoj svojini", naveli su u Resoru šumarstva i lovstva.

Površina šuma po jednom stanovniku u Republici Srpskoj iznosi 0,90 hektara, i viša je nego u Srbiji /0,30 hektara/, a manja nego u Hrvatskoj /1,25 hektara/. U Resoru šumarstva i lovstva navode da na teritoriji Republike Srpske zastupljeno devet osnovnih grupa šumske vegetacije, 27 podgrupa i 169 osnovnih tipova šuma.

Oko 60 odsto od ukupnog šumskog fonda Srpske nalazi se u planinskoj zoni /1.000-1.500 metara nadmorske visine/ sa dominacijom šuma bukve i jele sa smrčom /71 odsto/, oko 36 odsto je u brdskoj zoni /500 do 1.000 metara nadmorske visine/ sa najvećim učešćem bukovih šuma /47 odsto/, dok je oko četiri odsto u nizijskoj zoni /niže od 500 metara nadmorske visine/ gdje dominiraju šume hrasta kitnjaka na površini od 95 odsto.

"Potreba za održivim i integralnim razvojem svih funkcija šuma usko je vezana za uticaj šuma na ekološko-društveni i sirovinsko-energetski razvoj Republike Srpske", ističu u Resoru šumarstva i lovstva.

Iz ovog resora napominju da su šume i šumska zemljišta izložena djelovanju štetnih faktora sa vidljivim posljedicama za njihovu vitalnost i stabilnost, među kojima su klimatski poremećaji uzrokovali sve učestalije ekstremno djelovanje abiotičkih faktora, pojavu i širenje invazivnih vrsta, promjenu bionomije štetnih insekata, sve veću zarazu biljnim bolestima, povećanje broja požara i opožarenih površina.

Poseban problem predstavlja, kako navode, proces sušenja šuma koji je uzrokovan sinergičnim djelovanjem klimatskih promjena i ostalih ugrožavajućih faktora kao što je opadanje imuniteta, fiziološko slabljenje stabala i potom sekundarni uticaji. Lišćarske šume pretrpjele su gradaciju defolijatora /2012-2014 - gubar; 2012-2016 -žutotrba/, djelovanje kasnog mraza i vjetra, te pojavu invazivnih vrsta /2015-kestenova osa šišaruša; 2017 - hrastova mrežasta stjenica/. Najveću štetu u četinarskim šumama načinila je gradacija potkornjaka /2016. godine/, ekstremno djelovanje abiotičkih faktora /2014, 2016. i 2020. godina/ i požari čiji uzročnik je uglavnom čovjek u više od 95 odtso slučajeva.

U Resoru šumarstva i lovstva ističu da su šume i šumsko zemljište prirodna dobra od opšteg interesa i uživaju posebnu brigu i zaštitu Republike Srpske, a poslovi korišćenja, ali i čuvanja šuma povjereni su Javnom preduzeću šumarstva "Šume Republike Srpske", koje zapošljava oko 5.000 radnika.

Iz ovog resora napominju da je zakonom propisano da se površine šuma u svojini Republike Srpske ne mogu smanjivati, osim u posebnim slučajevima prilikom izgradnje puteva, dalekovoda i slično, te ne mogu biti predmet otuđivanja.

Za različite infrastrukturne i privredne potrebe u prošloj godini iskrčeno je oko 200 hektara, dok je obim pošumljavanja posljednjih godina u rasponu od 300 do 500 hektara, odnosno posadi se od 1.000.000 do 1.500.000 sadnica. Međunarodni dan šuma koji je ustanovila Generalna skupština UN obilježava se 21. marta od 2012. godine, a tema obilježavanja ove godine je "Zdrave šume za zdrave ljude".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana