Ozbiljno tretirati prijetnju radioaktivnog otpada na granici

Srna
Ozbiljno tretirati prijetnju radioaktivnog otpada na granici

NOVI GRAD - Iz Udruženja "Grin tim" Novi Grad apelovali su danas da institucije daju svoj maksimum u rješavanju problema Trgovske gore i istakli da program rada Regulatorna agencija za radijacionu i nuklearnu sigurnost BiH mora ozbiljno tretirati prijetnju radioaktivnog otpada na granici.

Predsjednik "Grin tima" Mario Crnković rekao je Srni da je apsurd da se samo dvije rečenice iz Program rada ove agencije dotiču slučaja "Trgovska gora".

Crnković je naveo da je iz Revizije učinka aktivnosti institucija BiH na obezbjeđenju radijacione i nuklearne bezbjednosti, koju je sačinila Kanelerija za reviziju institucija BiH, zaključeno da nadležne institucije nisu na efikasan način provodile svoje aktivnosti.

"Istini za volju, bilo je pozitivnih iskoraka, prije svega, od Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara, ali nalaz sa kraja 2020. godine poziva na potrebu ozbiljnog i sistematskog pristupa", rekao je Crnković.

On ističe da ne umanjuje doprinos koji Regulatorna agencija za radiološku i nuklearnu sigurnost BiH daje radu ekspertskog tima, već da skreće pažnju na apsurd da se samo dvije rečenice iz Programa rada dotiču slučaja "Trgovska gora".

Crnković navodi da je u Planu rada navedeno da će ova agencija 2022. godine nastaviti bilateralnu saradnju sa regulatornim tijelom za radijacijsku i nuklearnu sigurnost Hrvatske sa posebnim fokusom na Trgovsku goru.

On dodaje da se u drugoj rečenici kaže da će Regulatorna agencija "nastaviti da daje doprinos kroz rad u ekspertskoj i pravnoj radnoj grupi u saradnji sa ostalim relevanatnim institucijama u BiH po pitanju zaštite životne okoline od negativnog prekograničnog uticaja".

"To ne može biti dovoljno što se tiče planiranja u kontekstu ovog slučaja kada posmatramo 2022. godinu. Osim toga, nismo primjetili plan konkretnih aktivnosti u vezi sa slučajem žTrgovska goraž, a s tim ne primjećujemo ni planiranje finansijskih sredstva da bi se poseban fokus stavio na ovaj slučaj", rekao je Crnković.

On smatra da je posljednje što građani žele vidjeti prebacivanje odgovornosti, bez obzira što je to u neku ruku praksa u BiH.

"Apelujemo da sve institucije daju svoj maksimum, jer ukoliko se u startu kroz programe rada i planirane aktivnosti ne definišu stvari koje mogu, odnosno moraju biti urađene, pa i ako se ne planiraju sredstva potrebna za njihovi izvršenje - čemu onda da se nadamo?", upitao je Crnković.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nuklarne elektrane "Krško", kao i postojeći institucionalni otpad skladišti u kasarni Čerkezovac na Trgovskoj gori u opštini Dvor na samoj granici sa BiH.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana