Ombudsman za ljudska prava BiH: Jednak tretman lica sa invaliditetom ljudsko pravo

Srna
Foto: Arhiva

BANjALUKA - Institucija Ombudsmana za ljudska prava BiH izradila je Specijalni izvještaj o efikasnosti zakonskih rješenja o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom u BiH, u kojem se navodi da obezbjeđivanje jednakog tretmana licima s invaliditetom nije pitanje socijalne pomoći, nego osnovnih ljudskih i građanskih prava.

Zaštita lica s invaliditetom jedan je od najosjetljivijih i najspecifičnijih elemenata društveno-razvojne, ekonomske i socijalne politike uopšte, saopšteno je iz Institucije ombudsmana.

Tokom izrade izvještaja, ombudsmani su sačinili pregled međunarodnih dokumenata ljudskih prava koji garantuju licima s invaliditetom pravo na rad, pregled pozitivnog zakonodavstva BiH, praksu Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH, a sprovedeno je i sveobuhvatno istraživanje postupanja i praksi nadležnih organa na nivou BiH, entiteta i kantona.

Ombudsmani su konsultovali i organizacije lica s invaliditetom, čiji su stavovi, takođe uvršteni u tekst specijalnog izvještaja.

Ombudsmani su nadležnim organima uputili preporuke, čije sprovođenje treba rezultovati bezuslovnom primjenom međunarodnih standarda i uspostavljanjem efikasnog zakonodavnog i institucionalnog sistema za ostvarivanje i zaštitu prava na rad lica s invaliditetom.

Ombudsmani u izvještaju navode da broj zaprimljenih žalbi u Instituciji ombudsmena ne oslikava stvarni položaj osoba s invaliditetom.

U izvještaju se naglašava da lica s invaliditetom nisu dovoljno informisana o pravima i mogućnostima koje im stoje na raspolaganju, a zbog različitih arhitektonskih, komunikacijskih i drugih barijera često nisu u mogućnosti koristiti prava koja su im zagarantovana.

Ombudsmani upozoravaju da su osobe s invaliditetom često izložene različitim oblicima diskriminacije, a nerijetko je diskriminacija prisutna i na radnom mjestu.

S druge strane, diskriminacija se javlja i prilikom primjene pojedinih zakonskih propisa, navodi se u izvještaju.

Ombudsmani navode da nerijetko poslodavci imaju predrasude spram zapošljavanja lica s invaliditetom, smatrajući da ne mogu postići adekvatne rezultate u radu i ispuniti očekivanu normu.

Radno angažovanje je najefikasniji način uključivanja lica s invaliditetom u sve životne tokove, njihovu punu i pravu integraciju i ključni je element u garantovanju jednakih mogućnosti za sve osobe s invaliditetom, istakli su ombudsmani.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana